Delnr. 22-29 og 40 af Ny Esbjergvej 20 - Antonibakken

Sagsnr. 17519051

4720 Præstø

Ejendomstype

Etageareal

Grund

10 m²

14.970 m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

1.001 kr.

100 kr.

Hent prospekt

Grundareal til boligformål i Præstø - Antonibakken

Grundarealerne er beliggende i Præstø, som er en mindre købstad i Vordingborg Kommune. Pragtfuld beliggende ved Præstø Fjord og med en rigtig hyggelig havn og med et godt lille lokalt handelsliv.

Der er kort afstand til Næstved, Næstved Storcenter m.v.

Hele udstykningen ”Antonibakken” består af arealer, som kan anvendes til tæt lav og åben lav bebyggelse. De udbudte arealer er en del af hele området "Antonibakken" Et stort område, hvoraf en del udlagt som rekreativt areal, som grænser op til bebyggelsen, fortsat vil være ejet af Vordingborg Kommune. Men der vil være god mulighed for gåture, leg med børnene, hundeluftning m.v. på dette fantastiske areal, hvor der fra toppen er udsigt over Præstø By og Præstø Fjord.

En del udlægges som traditionelle parcelhusgrunde, på et andet areal opføres almennyttige boliger af et boligselskab og på det i denne sag aktuelle område langs "Bygaden", ønskes et bygademiljø etableret med huse tæt på gaden, så der skabes et hyggeligt og tæt miljø langs gaden.

Retningslinjer for opførelse af ejendommene er angivet i gældende Lokalplan B 16.15.01(Delområde A1 Bygaden) Heraf kan nævnes en maksimal bebyggelsesprocent på 60 for den enkelte ejendom. Der må bygges i 2 1/2 etage.

Udbuddet gælder 9 parceller i variable størrelser – i alt 14.970 kvm. grundareal. Disse arealer kan evt. udstykkes til mindre enheder jf. lokalplanen eller enhederne kan bebygges samlet.

Vordingborg Kommune udfører byggemodning af hele området, vejnet m.v. således at køber kun får omkostninger vedr. egne matrikler.

Der gives mulighed for at etablere både ejer- og lejeboliger.

Vordingborg Kommune har gennemført boreprøver på dele af området. Rapporten kan rekvireres hos Nordicals Sjælland.

Køber overtager grundstykkerne med egen risiko for jordbundsforhold og miljøforhold.

Efter sælgers accept af budpris på grundarealerne gives der budgiver 30 dage til at undersøge jordbundsforholdene. Såfremt der måtte være væsentligt belastende forhold, om vil fordyre et byggeri, kan køber træde tilbage fra handlen. Skriftlig besked med behørig dokumentation i form af udarbejdet jordbunds/miljørapport skal meddeles Nordicals Sjælland inden for den angivne 30 dages frist.


Moms:
Køber er gjort nøje opmærksom på, at ejendommen sælges som ubebygget areal og at købe/budsummen bliver tillagt moms.

Jordbundsforhold:
Køber overtager grunden som den er og forefindes. Sælger giver ingen garanti for jordbundsforholdene i relation til købers fremtidige anvendelse af grunden.

Køber kan herudover opfordres til, i henhold til et konkret projekt og for egen regning, at lade jordbunden undersøge i et med sælger aftalt omfang. Gravehuller reetableres af tilbudsgiver.


Ejendommen sælges i offentligt udbud for Vordingborg Kommune jfr. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Der er ikke fastsat nogen budfrist. Købstilbud kan således afleveres løbende til Nordicals Sjælland og vil blive behandlet løbende af Vordingborg Kommune.

Ejendommen overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel. Køber er forinden afgivelse af sit tilbud på ejendommen opfordret til at søge økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning samt til at drøfte de udleverede oplysninger og attester om ejendommen med sine sagkyndige rådgivere.

Tilbud skal afgives på særlig købstilbudsblanket fra Nordicals Sjælland.
Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver.

For besigtigelse, kontakt Nordicals Sjælland på 59 50 12 12.

Læs mere

Sonny Raunholt Johansen

srj@nordicals.dk

+4559501212

Præstøvej 111, 4700 Næstved

+4559501212

4700@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top