Svingkærvej 54
4733 Tappernøje

Sagsnr. 17518189

Ejendomstype

Grund

12.423 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

895.000 kr.

31.110 kr.

Grundareal til erhverv

Erhvervsgrunden Svingkærvej 54, er beliggende i erhvervsområde tæt på Sydmotorvejen og der er kun få min. kørsel til til-/frakørslerne mod nord/syd. (Tappernøje 38)

Grundarealet er på 12.423 m² og skal anvendes til erhverv, men lokalplanen giver mulighed for at opføre en beboelsesbygning på maksimalt 250m² i tilknytning til erhvervet. Her er derfor gode muligheder for den erhvervsdrivende, der ønsker at være tæt forbundet med sin virksomhed og familie. Fra Svingkærvej er der gode tilkørselsmuligheder og meget god synlighed fra forbipasserende.

Området er beregnet for virksomhedstyper som f.eks. mindre håndværksvirksomheder, udstillings- og lagervirksomheder. Der kan etableres mindre butiksareal i tilknytning til erhvervet. Butikkerne må dog maksimal være på 200m².

Grunden er beliggende i Næstved Kommune og bebyggelsesprocenten for hver enkelt parcel må ikke overstige 40%.


Med hensyn til varmeforsyning er der mulighed for tilslutning til naturgas.

Der er ikke betalt nogen form for tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne og sælger er ikke bekendt med jordbundsforholdene på grundstykket, hverken hvad angår bæreevne eller evt. forurening.

Grundstykket sælges således uden ansvar for sælger i den henseende.


Moms:
Køber er gjort nøje opmærksom på, at ejendommen sælges som ubebygget areal og at købesummen bliver tillagt moms. Køber betaler således gældende mos af den aftalte handelspris.

Byggemodning:
Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med byggemodning og tilslutningsafgifter af grunden, herunder til el-, vand- og varmeforsyning m.v.

Jordbundsforhold:
Køber overtager grunden som den er og forefindes. Sælger giver ingen garanti for jordbundsforholdene i relation til købers fremtidige anvendelse af grunden.
Køber opfordres til, i henhold til et konkret projekt og for egen regning, at lade jordbunden undersøge i et med sælger aftalt omfang. Gravehuller reetableres af tilbudsgiver.

Læs mere

Sonny Raunholt Johansen

srj@nordicals.dk

+4559501212

Præstøvej 111, 4700 Næstved

+4559501212

4700@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top