Ryttervænget 2, m.fl.

Sagsnr. 71217-6

5900 Rudkøbing

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

15.103 m²

60.288 m²

D

Kontantpris

Købspris pr. m²

Afkast

Årlig lejeindtægt

Årlig lejeindtægt pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

9.750.000 kr.

646 kr.

18,18 %

2.537.301 kr.

168 kr.

768.543 kr.

51 kr.

Hent prospekt

Rudkøbing Erhvervspark

Rudkøbing Erhvervspark er et større ejendomskompleks med produktions- og lagerhaller, beliggende på et ca. 60.000 m² stort areal i erhvervsområdet i Rudkøbing.

Bygningerne, der hovedsaligt er opført og tilbygget i 90´erne, fremstår i god vedligeholdelsesstand og er rigeligt forsynet med hejseporte i forskellig stand.

Bygningerne er beliggende samlet, men på 3 forskellige matrikler, således med mulighed for frasalg.

Hovedbygningen - Ryttervænget 4 er en flot og markant produktionsejendom på ca. 11.000 m². Bygningen er tilbygget senest i 1995 med nyt administrationsafsnit og i 1998, hvor produktionslokalerne blev udvidet.

Ejendommen er opført i betonelementer pålagt søsten og tagkonstruktionen er build-up tag pålagt tagpap. Der er hældning på taget og der er isat ovenlysvinduer. Ejendommen har en frihøjde under spær på ca. 5,5-6 meter og bygningen er rigeligt forsynet med porte. Der er etableret værkførerkontorer og mandskabsfaciliteter flere steder i bygningen. Den i 1995 tilbyggede administrationsbygning er indrettet med kontorer i forskellige størrelser, omklædningsrum samt kantine på 1. sal.

2.754 m² er udlejet, resten vil være til købers disposition.

Ryttervænget 2 består af 3 stålprofilhaller. Hallerne andrager til sammen ca. 3.200 m², hvoraf ca. 1.400 m² er fri til købers disposition. 2 af hallerne er overvejende uisolerede, mens den 3. er isoleret. Alle hallerne er søjlefrie og har særdeles god portdækning.

Schnohrsvej 49 består af en fritliggende administrationsbygning og 2 haller, hvor den ene er isoleret og den anden uisoleret.

De ubebyggede arealer er fortrinsvist asfalteret. Der er gode tilkørselsforhold til alle bygninger og mulighed for udendørs oplag.

Se droneoptagelse på:
https://vimeo.com/186233588

Læs mere

Ulrich Nielsen

uni@nordicals.dk

+4520267090

Vestergade 165 , 5700 Svendborg

+4563217090

5700@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top