Ramsherred 42, st. th.

Sagsnr. 431373

6200 Aabenraa

Ejendomstype

Etageareal

Energiklasse

192 m²

E

Årlig leje

Leje pr. m²

Depositum

268.800 kr.

1.400 kr.

134.400 kr.

Hent prospekt

Butikslejemål til leje på bedste beliggenhed

Lejemålet er beliggende på den primære del af Aabenraa´s gågade med populære og attraktive detailbutikker som nærmeste naboer. Udover de mange kædebutikker som er i området og er med til at gøde den del af gågaden mest velbesøgt, ligger butikken næsten nabo til et hyggeligt torv hvor en af byen velbesøgte cafeer er placeret og har udeservering om sommeren.

I mangeår har lejemålet været udlejet til modetøjsforretningen Aaskov, der er flyttet i nye og større lokaler i nærheden.

Udlejer er positivt indstillet på at deltage i eventuelle forbedringer i lejemålet herunder ændringer i den nuværende facade. Afhængig af lejers konkrete ønsker skal det sammenholdes med lejeniveau og lejers uopsigelighed.


Om Aabenraa:
I Aabenraa har der hele tiden været fokus på at fastholde butikker og erhverv i midtbyen fremfor at placere centre udenfor eller omkring indfaldsvejene. Det har resulteret i at Føtex, JYSK og andre butikker i dag ligger i en handelsgade parallel med gågaden og er med til at understøtte en høj kundefrekventering i området.

I 2017 har der været omfattende områdefornyelser i den sydlige del af midtbyen, der har betydet nye belægninger og torvepladser, p-pladser og fokus på at styrke bylivet i midtbyen. Aabenraa Kommune er derfor nu i gang med at planlægge områdefornyelser andre steder i midtbyen.

Midtby investeringerne skal ses i sammenhæng med den øvrige positive udvikling byen er inde i. Snart er det nye Akutsygehus i Aabenraa fuldt udbygget og vil betyde flere arbejdspladspladser og bosætninger i området. Hertil kommer de omfattende investeringer i nyt Uddannelses Campus med tilførselen af flere ungdomsuddannelser, herunder Sygeplejeskolen. Inden for idræt er en stor udvidelse af de bestående idrætsfaciliteter ved at være færdigbygget og der er etableret en helt ny promenade ved lystbådehavnen og standen.

Læs mere

Lene Thiim Roelsen

ltr@nordicals.dk

+4520910086

Storegade 88, st, 6100 Haderslev

+4574532900

6100@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top