Bjerndrupvej 45A

Sagsnr. 212093

6360 Tinglev

Ejendomstype

Etageareal

Grund

8.067 m²

85.129 m²

Kontantpris

Købspris pr. m²

Afkast

Årlig lejeindtægt

Årlig lejeindtægt pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

25.500.000 kr.

3.161 kr.

8,61 %

2.359.943 kr.

293 kr.

257.010 kr.

32 kr.

Hent prospekt

Afskrivningsberettiget investeringsejendom - udlejet til solid lejer

Få kilometer fra den Sønderjyske motorvej udbydes regulære lager eller produktionslokaler til salg udlejet på en uopsigelig lejekontrakt til Mærsk Drilling på en 10 årig lejekontrakt fra 2014.

Ejendommen er opført i 1991 og væsentligt om- og tilbygget i 1998 og fremstår med ydervægge opført i betonelementer og built-up tag med tagpap. De regulære og højloftede lokaler er i starten af 2014 blevet gennemgribende renoveret og fremstår b.la. med helt nyt varmesystem tilsluttet naturgas.

Loftshøjden i ejendommen er 9 meter under betonspær og der er monteret i alt 7 store traverskraner med en løftekapacitet på henholdsvis 5 og 2,5 ton pr. kran. Der er adgang til hallen via flere store hejseporte i niveau.

I hallen forefindes endvidere bad/omklædning samt kontor og mindre køkkenfacilitet.

Lejer har den fulde ren- og vedligeholdelsespligt af udearealerne. Dog afholder udlejer andel af udgift til evt. fremtidig rep. og vedligehold af faste udendørs belægninger. Der er et forholdsvis nyt slidlag på asfaltbelægningen.

Bygningen er en del af et større bygningskompleks, og har tidligere tilhørt Mærsk Container Industri A/S i Tinglev, der som følge af udflytningen af produktionen har frasolgt 2 dele af bygningerne, hvoraf nærværende ejendom er den ene. Pr. 1. marts er Danfoss blevet lejer i naboejendommen med ca. 12.000 m2 og med længerevarende uopsigelighed. Den årlige leje som Danfoss betaler er 330 kr. pr. m² og dermed 10% højere end det Mærsk Drilling betaler.

Adgang til ejendommen sker via Bjerndrupvej via fælles adgangsvej, hvor der er oprettet et vejlaug. Udgift til renholdelse og vedligeholdelse af adgangsvejen påhviler ejeren af nærværende ejendom med 1/3 del. Adgangsvejen er netop blevet renoveret med ny asfaltbelægning, og fremstår således i god stand.

Sønderjylland er kendetegnet ved stabil arbejdskraft og der er gode tilkørselsmuligheder til motorvej E45. Endvidere er der mulighed for varetransport via skib fra Aabenraa Havn, hvor afstanden til ejendommen er ca. 12 kilometer.

Læs mere

René Damkjær

red@nordicals.dk

+4523954466

Storegade 88, st, 6100 Haderslev

+4574532900

6100@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top