Jyllandsgade 30

Sagsnr. 42328

6400 Sønderborg

Ejendomstype

Etageareal

Energiklasse

1.685 m²

B

Årlig leje

Leje pr. m²

Depositum

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

1.011.000 kr.

600 kr.

505.500 kr.

139.855 kr.

83 kr.

Bliv en del af Erhvervsparken Møller & Co.

Flotte erhvervslejemål udbydes i markant ejendom, som har fået ny ejer og i den kommende tid gennemgår en større renovering, som løfter ejendommens generelle niveau, både udvendig og indvendig.

Ejendommen er for mange kendt som Møller & Co, som byggede ejendommen til produktion og administration af tekstilvirksomheden, men som i 2009 gik konkurs efter 107 år i Sønderborg. Den meget flotte og markante ejendom på Jyllandsgade/Fynsgade har sidenhen fungeret som base for flere forskellige lejere.

Administrationsbygningen er med adresse på Jyllandsgade 30 m.fl. og rummer i alt 15.000 m² fantastisk flotte og præsentable lokaler, som er anvendelige til en meget bred målgruppe, med behov for kontor, showroom, undervisning, mindre produktion og lignende.

Ejendommen er opdelt i flere enheder, hvor der kan lejes arealer fra cirka 300 m². Indretning af lokalerne kan ske i samarbejde med udlejer, lejemålene kan forventes af overtages i pæn og velholdt stand, evt. særindretninger kan aftales jf. nærmere forhandlinger med udlejer.

Indgang til ejendommen sker via hovedindgangen, som via flot allé, ligger i forbindelse med parkeringsarealet foran ejendommen. Det første man møder er den pompøse hall, med springvand og infotavle. Herfra er der via gangarealer adgang til de forskellige lejemål i ejendommen. I fællesarealerne vil der blive indrettet samtalemiljøer, ligesom der i kantine vil blive lavet aftale med forpagter, som skal varetage kantinedrift samt servicering af mødelokaler i ejendommen. Foruden en stor kantine, byder ejendommens fællesarealer på gangarealer, pæne toiletter og venteområder som kan anvendes af ejendommens lejere og besøgende.

Af forbedringer og nye tiltag kan nævnes udvidelse af parkeringsarealet, som giver plads til væsentlig flere biler end på nuværende tidspunkt, udskiftning af tag på hele ejendommen, forskønnelse og indretning af fællesarealerne. Derudover kommer der en driftig kantine, som foruden kantineordning til virksomhedernes medarbejdere, kommer til at tilbyde klargøring af møder og servicering af de fælles møderum som er i ejendommen.

Lejer betaler andel til rengøring af fællesarealer, pasning og renholdelse af udenomsarealer, snerydning/saltning mm. som alt sammen varetages af professionelle.

Kontakt os for en nærmere dialog om de mange muligheder for leje af lokaler i ejendommen. Som lejer er der garanti for de helt rigtige rammer, hvor lejers behov tilpasses og varetages på bedste vis.

Læs mere

Lene Thiim Roelsen

ltr@nordicals.dk

+4520910086

Grundtvigs Allé 183, st. th., 6400 Sønderborg

+4574420220

6400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top