Bredgade 35 + Borkvej 2A

Sagsnr. 3407-S

6830 Nørre Nebel

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

337 m²

319 m²

D

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

1.500.000 kr.

4.451 kr.

15.155 kr.

45 kr.

Butiksejendom I Nørre Nebel sælges

Introduktion:
Nordicals erhvervsmæglere Esbjerg udbyder særdeles velbeliggende butiksejendom i Nørre Nebel til salg. Nørre Nebel er en rigtig god handelsby ved Vesterhavet med stort opland, store sommerhusområder og en stor gennemstrøm af turister og dermed stort kundeflow. Fra ejendommen drives i dag Bundgaard Bolighus som ophører sit virke.

Beliggenhed:
Nørre Nebel ligger ca. 15 km nord for Varde tæt ved Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Ejendommen ligger i Hovedgaden med SuperBrugsen som genbo. Bag ejendommen er et centerområde under etablering med mange parkeringspladser. I området finder man bl.a. Sparekassen, Bageri, Ejendomsmæglere m.m.

Der er begrænset udenomsplads til ejendommen.

Beskrivelse:
Ejendommen spænder over 2 matrikler men er sammenbygget og fremstår som een ejendom. Bredgade 35 er jf. BBR opført i 1877 til-/ombygget i 1977. Borkvej 2A er jf. BBR opført i 1938 til-/ombygget i 1983.

Ejendommen er indrettet med større butikslokale med facadevinduer ud mod Bredgade og Borkvej. Den udnyttede tagetage er indrettet med kontor og personale faciliteter. Et større gårdareal er overdækket og fremstår ligeledes som butik.

De store facadevinduer giver butikken en meget stor synlighed i bybilledet.

Handeslivet i Nørre Nebel er med det store ferieopland meget aktivt med baggrund i de mange turister der år efter år besøger området.

Aktuelt sker der store forandringer: Superbrugsen med en omsætning + 100 mio er netop udvidet, Apoteket flytter ind i nye lokaler, Fakta udvider, Davidsen Trælasthandel er kommet til byen, ny dametøjsforretning og ny "outdoor" forretning har set dagens lys.

Et stort Bytorv bag Superbrugsen er etableret og i samme forbindelse anlagt ca. 500 parkeringspladser.

Anvendelse:
Ejendommen kan anvendes til mange former for butiksformål, herunder også ejendomsmægler, restaurant m.m.

KOMMER DU FØRST?

Læs mere

Kim Damsgaard

kda@nordicals.dk

+4523250620

Danmarksgade 36, 6700 Esbjerg

+4576110160

6700@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top