Fiskbækvej 1 og 4

Sagsnr. 534845MH

6920 Videbæk

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

8.476 m²

67.895 m²

F

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

5.500.000 kr.

649 kr.

94.268 kr.

11 kr.

Hent prospekt

Stor industriejendom

Industriejendom i Fiskbæk udbydes til salg for kontant kr. 5,5 mio.

Ejendommen har et samlet grundareal på 67.895 kvm. - fordelt på 4 matrikler - og er beliggende i landzone udenfor landsbyen Fiskbæk mellem Videbæk og Skjern.

1 de Fiskbæk by, Nr. Vium - beliggende Fiskbækvej 1 - med kontorbygning m.m.
1 df Fiskbæk by, Nr. Vium - beliggende Fiskbækvej 1 - ubebygget
1 av Fiskbæk by, Nr. Vium - beliggende Fiskbækvej 4 - produktionshaller m.m.
1 gn Fiskbæk by, Nr. Vium - beliggende Herborgvej 1 - ubebygget

Over en langårrække - iflg. BBR fra 1935 til 2006 - er der på grundarealet opført en betonelementfabrik med bl.a. stor separat beliggende administrationsbygning og med et samlet bygningsareal i dag på ca. 8.476 kvm. - fordelt på i alt 7 forskellige bygninger.

Produktionslokalerne består af 3 lange sammenbyggede haller med store silo- og blandeanlæg. Bebygget areal udgør i alt ca. 5.512 kvm. Hallerne, som er åbne mod hinanden, er opført med stålspærskonstruktion og har eternittag med ovenlys. Hallerne er indrettet til produktion af byggeelementer og er med kranbaner. Ydervægge er med betonelementer. Der er 3 gode portadgange i hallernes sydgavle. Til blandeanlæg findes desuden 4 gode letmetalporte. Sidehøjde mellem hallerne er 3,7 meter og kiphøjden er på 6,2 meter. Hallerne er uopvarmede med isoleret loft.
Mod Fiskbækvej er opført opvarmet kontorafsnit på 78 kvm. med toiletfaciliteter.

Beliggende tæt ved produktionsbygningerne findes laboratoriebygning på ca. 387 kvm., som er opført med ydervægge af betonelementer og har eternittag. Loft er med troldtex plader. Der er portadgang til halafsnit med god højde.

På modsatte side af Fiskbækvej er i flere omgange opført bygningskompleks indrettet til kontor, administration og kantine. Bebygget areal udgør iflg. BBR 795 kvm., hvortil kommer udnyttet 1. sal på 86 kvm. samt kælder på 120 kvm. Bygningen har afsnit med fladt tag, afsnit med tegltag og afsnit med metalplader og er opført med ydervægge af henholdsvis teglsten og betonelementer. Bygningen, som fremstår i god vedligeholdelsesstand, er indrettet med gode kontorlokaler med forskellig størrelse, mødelokaler, teknikrum m.v. samt ny stor flot kantine med køkken og med plads til ca. 150 personer. Lokalerne er med troldtex lofter. Kantinen har gulvvarme, og gulvet er med vesla belægning. Bygningskomplekset opvarmes ved oliefyr.

Bygning på 153 kvm. er indrettet med 2 store mandskabsrum med klinkegulve. Desuden findes toilet og baderum samt fyrrum med oliefyr.

Længere mod vest findes 3 sammenbyggede værksteds-/lagerhaller på ca. 1.340 kvm. Hallerne er opført med stålspærskonstruktioner af forskellig art og har ydervægge af henholdsvis teglsten og betonelementer. Der er eternittag med ovenlys. Der er portadgang til hver hal. En hal er med kranbaner. Hallerne er uopvarmet.

Lagerhal på 163 kvm. med stålspærskonstruktion og med ydervægge af betonelementer. Der er eternittag. Hallen er uopvarmet.

Store udenomsarealer er belagt med grus og er udlagt til oplagsformål og kørselsområde. Tilkørselsarealer foran hallerne er befæstet med beton.

Ejendommen er velegnet for entreprenør- murermestervirksomhed til lagerformål m.v.

Læs mere

Morten M. R. Halgaard

mrh@nordicals.dk

+4523278822

Dalgas Plads 6, 1, 7400 Herning

+4570254052

7400@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top