Danmarksgade 14

Sagsnr. 23983

7500 Holstebro

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

381 m²

379 m²

D

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

2.500.000 kr.

6.562 kr.

5.846 kr.

15 kr.

Hent prospekt

UDBUD FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Holstebro Kommune sælger ejendommen Danmarksgade 14, Holstebro, der senest har været anvendt som lægeklinik m.m.

Her er tale om en flot rødstensejendom med eternittag og termovinduer opført i 1900 og om-/tilbygget i 2006.

Grunden er på i alt 374 m² og befæstet med fliser.

Ejendommen er i dag indrettet med adskillige lokaler i forskellige størrelser, adskillige toiletter samt te-køkkken og kantine m.m.

Tagetagen er indrettet som et stort møde- / kontorlokale med te-køkken og toiletter.

Der er god loftshøjde og et rigtig godt lysindfald.

Beliggende i centrum og få meter fra Holstebro´s gågade.

Her er massevis af anvendelsesmuligheder. Der gøres opmærksom på, at kommunen skal godkende ændret anvendelse af ejendommen.

Notat i forbindelse med udbud af kommunale ejendomme:

Forinden afgivelse af tilbud erklærer man som tilbudsgiver at have gennemgået og godkendt nedenstående betingelser, i øvrigt sammen med alt andet udbudsmateriale vedrørende ejendommen.
Udbuddet sker i overensstemmelse med reglerne i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tilbudsgiver er bekendt med og accepterer, at der kan forekomme afvigelser fra det, der er anført i BBR-meddelelse og de faktiske forhold. Bygningerne er ikke opmålt i forbindelse med salg af ejendommen.

Handelen er ikke omfattet af "Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom".

Ansvarsfraskrivelse:
Alt overtages som det er og forefindes og af køber beset. Køber er bekendt med, at sælger er en kommune, og sælger derfor har begrænset kendskab til ejendommen. Køber er derfor indforstået med, at sælger er uden ansvar for mangler af enhver art, bortset fra adkomstmangler. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i den kontante købesum. Mangler der påvises efter kommunens accept er derfor sælger uvedkommende. Parterne er enige om, at tilbuddet er afstemt efter ovennævnte. Køber opfordres derfor til at undersøge ejendommen grundigt, evt. med egen bygningssagkyndig.

Ejendommen udbydes med indikeret pris.

Omkostningsfordeling: Køber betaler den fulde tinglysningsafgift og sørger for og afholder udgiften til at skødet registreres / tinglyses via egen advokat.

Tilbuddet skal afleveres til Nordicals Vestjylland, Helgolandsgade 13, 7500 Holstebro, i lukket kuvert på tilbudsblanket, som kan rekvireres hos Nordicals - senest
fredag den 27. august 2021 kl. 12.00.

Tilbud der ikke modtages i lukket kuvert, f.eks. på mail, vil IKKE komme i betragtning. Tilbuddene vil efter budfristens udløb straks blive overgivet kommunen.
Holstebro Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, evt. forkaste dem alle. Tilbudsgiver kan forvente svar ved udgangen af september 2021.

Ejendommen overtages af køber d. 01.10.2021.

Fremvisning af ejendommen kan aftales med Nordicals Vestjylland på telefon 9740 4200 - eller erhvervsmægler og valuar Lars Taulbjerg, 24247160.

Indtil tilbuddet er accepteret af Holstebro Kommune, er den at betragte som et tilbud til sælger, og sælger er ikke forpligtet til at acceptere tilbuddet. Udførligt udbudsmateriale, inkl. tilbudsblanket, kan ligeledes rekvireres hos Nordicals Vestjylland, evt. på mail 7500@nordicals.dk.

Læs mere

Lars Taulbjerg

lta@nordicals.dk

+4524247160

Helgolandsgade 13, 7500 Holstebro

+4597404200

7500@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top