Ørnevej 3A, B, 5, Balling

Sagsnr. 9046S

7860 Spøttrup

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

4.099 m²

9.612 m²

D

Årlig leje

Leje pr. m²

Depositum

615.000 kr.

150 kr.

307.500 kr.

Hent prospekt

Stor og rummelig lager- og produktionsejendom

Lager & produktionsejendom beliggende i erhvervsområde i Balling ca. 12 km nordvest for Skive.

Ejendommen er beliggende på 2 matrikler.

Konstruktion/tag: Ejendommene er opført i flere tempi. Ørnevej 3A-B er opført i en træspærskonstruktion henholdsvis med opmuret og stålfacader, saddeltag belagt med eternitplader. Ørnevej 5 er opført i en stålspærskonstruktion henholdsvis med opmuret og stålfacade, saddeltag belagt med eternitplader.

Vinduer: Største delen af ejendommens vinduer er trævinduer monteret med termoruder. Der er enkelte plastikvinduer ligeledes med termoruder.

Indretning: Ørnevej 3A-B - Den forreste del af ejendommen er indrettet med kontor, toiletter, velfærd med direkte adgang til produktionsafsnittet. Lager og produktionsarealet fremstår i 2 parallelt sammenbyggede haller. Hallerne er adskilt af automatisk port. Der er ligeledes adgang til hallen via aluhejseport mod facaden. Ydermere er der indrettet et koldt lager med portadgang til forsiden af ejendommen.
Ørnevej 5 er indrettet som 2 sammenbyggede haller. Hallerne er opført til tidligere ejers trykkerivirksomhed. Hallerne fremstår i god vedligeholdelsesstand. I forbindelse med hallerne er der indrettet 2 stk. læsseramper. Ydermere er der tilbygget et mindre udhus til opbevaring af kompressorer mv. på bagsiden af ejendommen.

Loftshøjde: Ørnevej 3A-B - Benhøjde ca. 2,50-3,00 m, kiphøjde ca. 5,70 m. Ørnevej 5 - Benhøjde ca. 2,55 m, kiphøjde ca. 6,40 m.

Porte: 5 stk. aluhejseporte. 2 stk. 2,70 x 2,30, 1 stk. 4,00 x 4,00, 1 stk. 2,70 x 2,300 samt 1 stk. 2,00 x 2,00.

Gulve-bæreevne: Ejendommen er indrettet med betongulve.

Opvarmning: Ejendommen opvarmes via gasfyr. Der er installeret kaloriferer i lofterne.

Særlige installationer: Strøminstallationer til den tidligere virksomheds brug samt papirudsugning. Ejendomsmægleren har ikke værdiansat de særlige installationer.

Strøm: 250 ampere.

Ventilation/Køl: Nej.

Alarm: Nej.

Belysning: Fastmonteret lysstofrørsbelysning.

Udenomsarealer - Befæstning - indhegning etc.: Forsiden af ejendommen er delvis indrettet med grus- og stenbefæstet parkeringsareal.

Naboer: Ejendommen er beliggende i et veletableret erhvervsområde i udkanten af Balling.

Læs mere

Martin Meier-Jensen

mmj@nordicals.dk

+4589153313

Albert Diges Vej 3, 7800 Skive

+4570203911

7800@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top