Torsøvej 8

Sagsnr. 2008115

8240 Risskov

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

796 m²

2.290 m²

D

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

9.600.000 kr.

12.060 kr.

178.555 kr.

224 kr.

Hent prospekt

Lager - Produktion - Kontor - Butik - Projekt

Ejendommen består af 2 matrikler henholdsvis 31fc og 30ab på i alt 2.290 kvm. Ejendommen er bebygget med en erhvervsejendom på i alt 796 kvm. fordelt på ca. 260 kvm kontor/showroom og kvm. 530 lager/produktion. Udenomsarealer er udlagt til parkering og er belagt med asfaltbelægning.

Ejendommen er pt udlejet til sportsklubformål. Ejendommen er registreret og godkendt til dette formål. Ejendommen vil kunne frigøres fra lejemålet foråret 2021.

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde i Aarhusbydelen Risskov. Torsøvej har nu fået sit eget Letbanestop ved ejendommen. Det er Aarhus Kommunes tanke, at der ved Torsøvej i Risskov spirer nye bydele frem.

Aarhus Kommune har godkendt lokalplaner, der skal forvandle det ældre erhvervsområde til fremtidige boliger og arbejdspladser for mange aarhusianere. I myldretiden kan aarhusianerne på sigt stige på Letbanen fra Torsøvej op til tre gange i timen.

Ejendommen egner sig til forsat erhvervsformål enten i den eksisterende ejendom eller ved omdannelse af ejendommen til formål jf den nye lokalplan 1054 som i uddrag siger:

Delområde IV, der består af storparcellerne 14, 15, 16 og 17, er udlagt til erhvervsformål inden for virksomhedsklasse 1 og 2 i form af etagehusbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter, vej-, færdsels- og opholdsarealer. Ejendommen Torsøvej 8 er beliggende i storparcel 16. Ejendommen indeholder en byggeret på 2.750 kvm.

Delområdet kan desuden anvendes til offentlige formål og institutioner, der med hensyn til miljøfølsomhed og belastning ikke adskiller sig fra anden tilladt erhvervsvirksomhed i området. I delområdet kan der desuden etableres butikker, cafeer og restauranter, som naturligt kan indpasses i et boligområde. Der kan etableres max én dagligvarebutik. Bruttoetagearealet til butiksformål for den enkelte butik må ikke overstige 1.000 m2 for dagligvarebutikker/kiosker og 200 m2 for udvalgsvarebutikker. Til dagligvarebutikker må der tillægges et areal på op til 200 m2 til personalefaciliteter. Det samlede butiksareal indenfor delområde IV må ikke overstige 1.500 kvm.

Læs mere

Morten Kristensen

mkr@nordicals.dk

+4523220723

Værkmestergade 2, 17, 8000 Aarhus

+4586208585

8000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top