Lyngbyvej 105

Sagsnr. 2007028

8570 Trustrup

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

2.831 m²

6.455 m²

C

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

1 kr.

0 kr.

40.000 kr.

14 kr.

Hent prospekt

Offentligt udbud for Norddjurs Kommune

Beliggenhed
Ejendommen er beliggende i Lyngby lidt nord for Trustrup på Djursland. Der er ca. 15 km til Grenaa. Ejendommen har facade ud mod Lyngbyvej.

Beskrivelse
Ejendommen som tidligere har været anvendt til plejecenter består af 2 bygninger og en garage. Den ene bygning er opført i 1863 og til- og ombygget i 1987 og den anden er opført i 1956 og til- og ombygget i 1987. Garagen er fra 1972.

Ejendommen er opført i røde mursten og med tegl/eternit på taget. Et par bygningsdele har facade af eternitplader med træskellet. Bygningerne omkranser en flisebelagt atriumgård. Der er trævinduer med termoglas. Der er forbindelse mellem de to bygninger fra den gamle bygning og via en forbindelsesgang over atriumgården.

Begge bygninger har beboelse og erhverv i 2 etager og kælderareal.

Den ene bygning ud mod Lyngbyvej har indgang både fra parkeringspladsen og fra Lyngbyvej. Bygningen indeholder køkkenafsnit med forskellige rum i tilknytning hertil, herunder omklædning og mandskabsfaciliteter. Derudover 14 beboelsesværelser med eget toilet på de 2 etager. Derudover er der gangareal, pgange, spisesal, elevator samt kontor. Gulvet er belagt med linoleum og der er troldtekt på loftet.

Den anden bygning indeholder 20 beboelsesværelser med eget toilet, gangareal, trappeløb og nedgang til kælder. Bygningen er i 2 etager. Kælderen indeholder forsyningsinstallationer, værksteder samt arkivrum. Gulvet er belagt med linoleum og der er troldtekt plader på loftet. Dørene er bredere en normale dørmål
grundet den tidligere anvendelse.

Garagen er disponeret til 3 biler.

Bygningerne fremstår i ok vedligeholdelsesstand og der er ikke konstateret fugt i bygningen.

På ejendommen er der antenne, der ikke er i drift.

Grundens udnyttelse
Grunden er udlagt til parkeringspladser og grønne områder.

Salgsvilkår
Ejendommen sælges i offentligt udbud for Norddjurs Kommune. Købstilbuddet skal være på et kontant beløb og skal afgives skriftligt på tilbudsblanket fremsendt pr. mail jf. nedenstående vilkår. Budgiver er bundet af sit bud frem til det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune godkender eller afviser tilbuddet, med mindre tilbudsgiver forinden skriftligt er blevet frigjort fra tilbuddet.

Forinden salget forelægges kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune til endelig godkendelse, underskrives den betingede købsaftale med Norddjurs Kommune.

Tilbudsgiver erklærer grundigt at have gennemlæst hele udbudsmaterialet med tilhørende bilag og er bekendt med, at ejendommen udbydes i henhold til retningslinierne i "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme", og at nærværende salgsprospekt
sammen med materialet i bilagssamlingen danner udgangspunkt for købers afgivelse af tilbud om køb af ejendommen.

* Budfrist er mandag den 7. december 2020 - kl. 10.00*
Besigtigelse af ejendommen kan ske efter aftale, kontakt Nordicals Aarhus, Paul Mühl.
* Ejendommen udbydes til salg uden en fast mindstepris.
* Ejendommen overtages af køber den førstkommende 1. i en måned, der følger efter betaling af købesummen.
* Ejendommen sælges med fuld ansvarsfraskrivelse for Norddjurs Kommune.
* Købesummen skal betales inden for 1 måned fra modtagelse af accept af tilbud.
* Kommunen tager forbehold for at afvise alle bud.

Samlet udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Nordicals Aarhus P/S, att: Paul Mühl. Mail: 8000@nordicals.dk

Afgivelse af tilbud
Der modtages alene tilbud på den særlige tilbudsformular, som udfyldes og vedhæftes i en mail.

Tilbuddet sendes til 8000@nordicals.dk att: Paul Mühl

Tilbudsfrist
Tilbuddet skal være modtaget senest:
Mandag den 7. december 2020 - kl. 10.00
Tilbuddet skal i emnefeltet være mærket med:
"Sagsnr.: 2007028 - Lyngbyvej 105, 8570 Trustrup".

Norddjurs Kommune er berettiget til frit at vælge blandt samtlige indkomne tilbud, herunder forkaste dem alle samt at aflyse udbuddet.

Senere indkomne tilbud eller tilbud, der ikke er udfærdiget på den særlige tilbudsformular, eller på anden måde ikke overholder ovenstående retningslinier, vil IKKE komme i betragtning.

Tilsvarende gælder for tilbud, der indeholder forbehold.

Ansvarsfraskrivelse
Ejendommen overdrages til køber uden ansvar af nogen art fra sælgers side, bortset fra adkomstmangel. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det solgt, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Interesserede købere opfordres til forinden budgivning at gennemgå ejendommen med egne rådgivere.

Betingelser
Handlen er betinget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommunes godkendelse. Fra sælgers side er handlen endvidere betinget af, at køber benytter bestallingshavende advokat ved handlens berigtigelse.

Omkostninger og berigtigelse
Sælger betaler omkostninger til Nordicals Aarhus P/S. Alle øvrige omkostninger betales af køber.

Tinglysningsomkostningerne vedrørende skødet betales af køber med 100 %.

Omkostningerne til købers advokat betales af køber. Købers advokat berigtiger handlen.

Finansiering
Ejendommen sælges kontant, og det er op til køber at foretage eventuel fornøden finansiering. Tilbud kan ikke gøres betinget af senere finansiering, jf. tillige købsaftalens bestemmelser herom.

Læs mere

Paul Asger Mühl

pam@nordicals.dk

+4521375306

Værkmestergade 2, 17, 8000 Aarhus

+4586208585

8000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top