Viborgvej 31

Sagsnr. 862407

8600 Silkeborg

Ejendomstype

Etageareal

Grund

1.805 m²

7.918 m²

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

15.500.000 kr.

8.587 kr.

53.222 kr.

29 kr.

Hent prospekt

PROJEKTEJENDOM MED UNIK BELIGGENHED

Særdeles velbeliggende ejendom med facade til Nordre Ringvej samt Viborgvej. Kort afstand til Silkeborgmotorvejen.

Ejendommen har tidligere været anvendt til planteskole, og udbydes nu til salg til nyt formål, hvor eksisterende bebyggelse fjernes. Området er udlagt til centerområde, hvilket giver helt nye muligheder.

Center- og butiksformål:
Der kan opføres bebyggelse til center- og butiksformål som fx. butikker, kontorer, restaurant og café, biograf, udstillingslokaler, offentlige funktioner mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt etableres andre funktioner, der med fordel kan placeres i centrale byområder. Der kan ikke etableres boliger i området.

Der skal udarbejdes lokalplan for området for fremtidig anvendelse.

I forbindelse med revision af Kommuneplanen i 2020 forventes bebyggelsesprocenten øget fra 40 til 75.

Der er i vej- og trafikafdelingen hos Silkeborg Kommune truffet beslutning om, at der skal etableres et lysreguleret kryds for Nordre Ringvej/Viborgvej, hvor Ringvejen hæves til samme niveau som Viborgvej. Selve udførelsen af krydset påbegyndes i Q2 2021. Der er i forbindelse hermed eksproprieret et areal på 2.506 m², og vejføringen til ejendommen ændres således, der ikke fremover er tilkørsel fra Viborgvej men fra Nordre Ringved med en højreindkørsel. Frakørsel skal ske via Håndværkervej.

Grundareal:
Det oprindelige grundareal var på 10.424 m², men udgør nu efter ekspropriationen 7.918 m².

Med denne unikke placering og med områdets anvendelsesmuligheder, er der mange muligheder for denne ejendom!

Kontakt os på tlf. 8680 4484 og forhør nærmere.

Læs mere

Evald Lützen

evl@nordicals.dk

+4523283801

Frederiksberggade 18, 8600 Silkeborg

+4586804484

8600@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top