Orionvej 3

Sagsnr. 115282

8700 Horsens

Ejendomstype

Grund

41.377 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

20.000.000 kr.

154.390 kr.

Hent prospekt

Erhvervsgrund - indhegnet med port

Velbeliggende erhvervsgrund på i alt ca. 41.377 m² i industriområde Horsens Syd, i umiddelbar nærhed af Vestvejen og kun få km fra motorvejstilkørsel.

Grunden er indhegnet, og der er i hegnet isat 2 el-skydeporte. Indkørsler er asfalteret, og der er opsat kantsten.

Vand og kloak er ført frem til grunden. Tilslutningsbidrag vedrørende vand og kloak er betalt.

Der er foretaget muldafrømning og råjordsregulering, ligesom der er drænet og anlagt forsinkelsesbassin.

Der er udført arkæologiske undersøgelser på grunden.

Arealet må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og handelsvirksomhed. Indenfor delområdet må etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet. Endvidere kan her placeres virksomheder, der af miljømæssige årsager (støj, lugt, spildevand) ikke kan placeres i nærheden af boliger.
Der må ikke etableres nogen form for bolig i området.
Arealet må endvidere anvendes til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i delområdet udover butik (kiosk) i forbindelse med tankstation.

Max. bebyggelsesprocent 60.
Max. bygningshøjde 21 m.

Læs mere

Bo Pinholt

bpi@nordicals.dk

+4523402909

Vitus Berings Plads 6, 8700 Horsens

+4576282610

8700@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top