Vegavej 15, m.fl.

Sagsnr. 115283

8700 Horsens

Ejendomstype

Grund

32.277 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

12.500.000 kr.

37.471 kr.

Hent prospekt

Erhvervsgrund

Velbeliggende areal på i alt 32.277 m², heraf vej 7.957 m² i industriområde Horsens Syd, i umiddelbar nærhed af Vestvejen og kun få km fra motorvejstilkørsel.

Grunden er planeret med stabilgrus og er delvist indhegnet

Grunden kan eventuelt opdeles i mindre enheder efter nærmere aftale.

Arealet må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og handelsvirksomhed. Arealet må endvidere anvendes til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i delområdet udover butik (kiosk) i forbindelse med tankstation.

Max. bebyggelsesprocent 60.
Max. bygningshøjde 21 m.

Kloak er ført frem til ejendommen. Tilslutningsbidrag vedrørende kloak er betalt.

Da der er kendskab til mange jordfaste fortidsminder i lokalplanområdet, skal Horsens Kommune kontaktes forud for byggemodning, nybyggeri og andre større anlægsarbejder med henblik på en vurdering af, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Gøres der ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal arbejdet standses, og Horsens Museum kontaktes, jfr. museumslovens § 27, stk. 2.

Læs mere

Bo Pinholt

bpi@nordicals.dk

+4523402909

Vitus Berings Plads 6, 8700 Horsens

+4576282610

8700@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top