Fabrikvej 16

Sagsnr. 4001V

8800 Viborg

Ejendomstype

Etageareal

1.700 m²

Årlig leje

Leje pr. m²

Depositum

550.000 kr.

324 kr.

275.000 kr.

Hent prospekt

Nyopførte forretnings-/lagerlokaler med kontor- og mandskab

Nyopførte forretnings-/lagerlokaler med kontor- og mandskab med facade mod befærdet vej (ca. 5.500 biler pr. døgn), i Viborgs nordvestlige del, og umiddelbart ved indfaldsvej fra Skive og genbo til Dyrskuepladsen.

Der kan etableres lejemål fra 1.500 - 10.000 kvm.

Lejen pr. kvm lager udgør som udgangspunkt kr. 300. Lejen pr. kvm for kontor/mandskab udgør som udgangspunkt kr. 500.

Byggeriet opføres med ydervægge i koksgrå betonelementer, og i øvrigt efter lejers ønsker og behov.

Ifølge lokalplanen må området benyttes til centerformål i form af detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper, liberale erhverv såsom klinikker, fitnesscenter, foreninger og lign, administrative erhverv, produktionslokaler, værksteder, lagervirksomheder og lign. med tilhørende udstilling, engroshandel, håndværksrelateret uddannelsesinstitution, tankanlæg, restaurant og forlystelser, dog ikke diskoteker / spillesteder.

I ejendommen forefindes tillige bilsynsvirksomhed, forretningen Miljøfoder, Circle K tankanlæg til lastbiler. Området er et rent erhvervsområde bl.a. med flere virksomheder indenfor autobranchen mv.

Læs mere

Morten Lundhøj

mol@nordicals.dk

+4589153301

Toldboden 1, 6. sal , 8800 Viborg

+4570203911

8800@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top