Jernbanegade 6
8800 Viborg

Sagsnr. 2180V

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

719 m²

595 m²

C

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

5.000.000 kr.

6.954 kr.

77.688 kr.

108 kr.

Projekt-/ domicilejendom beliggende i Viborg centrum nær stationsområdet samt gåafstand til gågadenettet

Ejendommen har senest været benyttet til bankfilial, og fremstår velholdt og er udført i kvalitetsmaterialer.

Anvendelse: Ejendommen kan ud over fortsat benyttelse til forretnings-/kontorformål omdannes til beboelseslejligheder.

Ejendommen er beliggende i et område omfattet af Viborg Kommunes Kommuneplan 2017-2029, delområde VIBM.C1.13, der er udlagt til: Blandet bolig og erhverv, herunder: Almen service, liberale erhverv, mindre produktion i tilknytning til øvrige funktioner.
Dagligvare- og udvalgsvarebutikker efter nærmere retningslinjer. Restauration og forlystelse, efter nærmere retningslinjer, hotel og mindre tekniske anlæg. Max. bebyggelsesprocent 110. Randbebyggelse 1½ til 2½ etager.

Konstruktion og facader: Ejendommen består overordnet af en forbygning opført i 1,5 plan, en sidebygning / bagbygning i 2 plan. Ydervæggene opført i teglsten, og ydervæggene er pudsede og malede.

Tag: Forbygningen har sadeltag belagt med sortglaserede teglsten. Side-/ bagbygning built up (fladt tag) belagt med tagpap.

Vinduer: Hvide trævinduer.

Indretning: Forbygningen er indrettet med vindfang med adgang til et stort regulært kontor-/ forretningslokale og teknikrum, toilet, trappeopgang til 1. sal. 1. sal indeholder storrumskontor med adgang til chefkontor, mødelokale og toilet. På 1. sal er der fritlagte hanebjælker. Fra stueetagen er der tillige adgang til side-/ bagbygningen, der indeholder kontormiljø, større depotrum, toiletter. 1. sal i sidebygningen indeholder frokostrum og bagbygningens 1. sal indeholder stort mødelokale og toilet.

Kælderen indeholder server-/depotrum samt teknikrum til ventilationssystemet.

Køkken: Frokostrum-/ køkken på 1. sal i sidebygning

Opvarmning: Fjernvarme

Ventilation/køl: Ja.

Alarm: Ja.

Belysning: Loftsarmaturer.

Parkering: Nuværende ejer har haft lejet 13 p-pladser i gården hos genboejendommen.

Moms: Nej.

Inventar: Nej.

Udenomsarealer: Stenbefæstet opholdsareal.

Naboer: Stationsområdet, etageboligejendomme, butikker og spisesteder.

Læs mere

Morten Lundhøj

mol@nordicals.dk

+4589153301

Toldboden 1, 6. sal , 8800 Viborg

+4570203911

8800@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top