Jebjergvej 43

Sagsnr. 5239R

8870 Langå

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

2.269 m²

23.211 m²

C, D

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

179.380 kr.

79 kr.

Hent prospekt

Tidligere skole med stort grundareal udbydes for Randers Kommune

NYT UDBUD af tidligere Jebjerg Skole, Jebjerg, Langå.

Ejendommen udbydes uden mindstepris, og fristen for tilbud er mandag den 15. juni 2020.

Ejendommen:
Ejendommen ligger i Jebjerg, der er et mindre bysamfund ca. 10 km sydvest for Randers, og tæt ved landevej 46 Randers-Silkeborg.

Ejendommen er opført til skoleformål med senere tilbygninger, og er tom pga. nedlæggelse af skolen.

Stor regulær og delvis ubebygget grund, der kan bebygges/udstykkes.

Der henvises til kort og indretningsplaner bagerst i opstillingen.

Anvendelse:
Randers Kommune har på forhånd ingen begrænsninger i den fremtidige anvendelse af ejendommen, der således kunne tænkes anvendt til beboelseslejligheder, ældreboliger, ungdomsboliger, opførelse af tæt-lav eller åben-lav bebyggelse, institutionsformål, kulturformål, erhvervsformål så som kontor, kursuscenter, udstilling og salg, montage/lettere produktion eller en kombination af de nævnte muligheder.

Med mindre købers anvendelsesformål opfylder den for ejendommen gældende kommuneplan, skal køber udarbejde en lokalplan for ejendommen. Udarbejdelsen heraf skal ske i samarbejde mellem køber og Randers Kommune.

Køber skal selv betale for etablering af varme, el og vand fra hovedværker samt evt. tilslutningsafgifter, idet omfang dette måtte kræves som følge af købers påtænkte udnyttelse og anvendelse af ejendommen.

Bygningsforhold:
Ejendommen består p.t. af fire primære bygningskroppe, hvoraf de tre er forbundet med forbindelsesgange i glas.

Hovedbygning:
I et plan og med delvis fritlagt underetage. Opført i teglsten og med fladt tag belagt med tagpap. Nyere vinduer af plast monteret med termoruder. Lofter beklædt med træbetonplader med belysning. Gulve fortrinsvis belagt med linoleum. Indrettet med centralt placeret højloftet gymnastiksal med vinduesbånd, undervisningsrum, lærerrum, administration, velfærdsrum m.v.

Barakbygning:
I et plan og med beklædning af træ og fladt tag med tagpap. Vinduer og døre i træ monteret med termoruder. Der er overdækket gang fra hovedbygning til barakbygningen.
Indrettet med varierende rumstørrelser til undervisning, ophold, administration, velfærdsrum m.v.

Barakbygning:
I et plan og med beklædning af træ og fladt tag med tagpap. Vinduer og døre i træ monteret med termoruder. Der er overdækket gang mellem de to barakbygninger.
Indrettet med varierende rumstørrelser til undervisning, ophold, administration, velfærdsrum m.v.

Tidligere lærerbolig:
I et plan og med delvis kælder. Opført i teglsten og med fladt tag belagt med tagpap. Ældre vinduer og døre i træ monteret med termoruder. Gulve belagt med linoleum. Fremstår i utidssvarende stand.
Indrettet som servicebygning for skolen.

Opvarmning: Fjernvarme, Radiatorer med termostater og forbrugsmålere. Den tidligere lærerbygning har separate tilslutninger til el, vand og varme.

Udenomsarealer: befæstet foran og omkring bygningerne til tilkørsel og skolegård. Stort lukket areal udlagt
til græs og beplantning. Stor grusparkeringsplads.

Grundforhold:
Grunden består af matr.nr. 4 c Jebjerg By, Ørum.

Den østlige del af grunden er bebygget og arealet mellem bygningerne og udenom bygningerne har hidtil tilsammen udgjort Jebjerg Skole.

Den vestlige del af grunden er ubebygget og ligger ud til indkørselsvejen til byen. Denne del kunne være oplagt at udnytte til boligbyggeri.

Lejemål:
Der er ingen lejemål, og ejendommen er til købers fulde disposition.

Udbudsvilkår:
Ejendommen sælges for Randers Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011.

Ejendommen sælges i den stand hvori den er og forefindes, og på de vilkår, der fremgår af denne salgsopstilling inkl. bilag.

Det påhviler køber at gennemgå ejendommen nøje med byggesagkyndig bistand.

Købstilbud skal indeholde købers overordnede beskrivelse af den påtænkte anvendelse.

Seriøse og relevante købstilbud vil løbende blive behandlet af Randers Kommune. Randers Kommune har ret til af afslå ethvert tilbud.

Tilbud skal godkendes af såvel Udviklingsudvalget i Randers Kommune, Økonomiudvalget i Randers Kommune som Randers Byråd.

Bilag:
Til denne salgsopstilling hører følgende bilag:
Tingbogsattest, servitutter, BBR, offentlig ejendomsvurdering, ejendomsskat 2020, uddrag af kommuneplan, miljøoplysninger, matrikelkort, ejendomsdatarapport, kort over vejforsyning, energimærke, indretningsplaner.

Fremvisning:
Ejendommen fremvises kun efter forudgående aftale med Nordicals.

Læs mere

Jesper Bruun Fangel

jef@nordicals.dk

+4589153300

Østervold 42, 2. sal, 8900 Randers C

+4570203911

8900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top