Middelgade 5, Brødregade 30

Sagsnr. 5377R

8900 Randers C

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

1.483 m²

721 m²

E

Kontantpris

Købspris pr. m²

Afkast

Årlig lejeindtægt

Årlig lejeindtægt pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

5.500.000 kr.

3.709 kr.

8,9 %

678.600 kr.

458 kr.

183.920 kr.

124 kr.

Hent prospekt

Tom byejendom med butiksarealer og boligprojekt sælges til udvikling og udlejning

Den velkendte ejendom på hjørnet af Middelgade og Tårngade, der engang husede EHM (Engelsk Herre Magasin) og senest en dametøjsforretning, er nu uden lejere, og ønskes solgt til en bruger eller en investor, der vil udvikle ejendommen.

Ejendommen består af to bygninger, der er sammenhængende i stueplan som følge af overdækning af et tidligere gårdareal. Overdækningen skaber samtidig et stort næsten ugeneret tagareal.

Den største bygning er opført på hjørnet af Middelgade og Tårngade, og opført i to plan og med fuld udnyttet tagetage samt fuld kælder. Bygningen er indrettet med butiksarealer i stueetagen med full-face udstillingsvinduer og tre indgangspartier. I stueetagen findes personalerum med køkken, samt to toiletter. Der er åben intern trappe til 1. salen, der senest har været anvendt til kontorer, møderum og lagerrum. Fra 1.salen er der trappe til tagetagen, der har været anvendt til lager.
Der er adgang til bygningen via lukket port i Tårngade, og her findes åbent ståltrappeløb til etagerne.

Den mindste bygning har adressen Brødregade 30, og er opført i to plan, og med saddeltage belagt med røde vingeteglsten. Stueetagen er indrettet butiksareal med full-face udstillingsvinduer med rullegitre samt indgangsparti. Butiksarealet er fuldt integreret med butiksarealet i den største bygning, dog med to trin op. 1.salen har senest været anvendt til lager. Spindeltrappe mellem stueetagen og 1. salen er delvis nedtaget, men kan let genmonteres.

Stueetagen:
Butiksarealerne er netop blevet fraflyttet, og er klar til genudlejning, hvorfor der henvises til vore udlejningsprospekter. Som udgangspunkt er butiksarealet opdelt i to lejemål hhv. på ca. 454 m² mod Middelgade/Tårngade og på ca. 225 m² mod Brødregade. Arealfordelingen mellem de to lejemål kan tilpasses lejers ønsker, ligesom det kan opdeles i flere end to lejemål.
Det store butiksareal kunne også være anvendeligt til flere butikker i en form for mini-butikscenter med små pop-up butikker, eller f.eks. skønhedsklinikker, der understøtter hinanden.

1.salen og tagetagen:
Der foreligger skitseforslag til ombygning og udnyttelse af 1.salen og tagetagen til beboelseslejligheder i to plan, og hvor tanken er, at adgangen til lejlighederne sker via fælles trappe fra gaden eller porten og til det store tagareal, hvorfra man går ind i boligerne. Tagarealet, der er næsten lukket og dermed ugeneret vil også skulle anvendes til fællesareal for beboerne.
Det bemærkes, at skitseforslaget tillige omfatter ejendommen Brødregade 18, da denne ligger mellem den udbudte ejendoms to bygningskroppe, og vil give synenergi i det samlede boligprojekt. Ejer af ejendommen Brødregade 18 er orienteret om skitseforslaget.
Skitseforslaget er udarbejdet af Randers Arkitekten. Interesserede er velkomne til at kontakte arkitekt Brian Andersen herom på mail: ba@randersarkitekten.dk eller på mobil 2060 7190.

En spændende midtbyejendom med mange muligheder, der bedst synliggøres ved fremvisning af ejendommen, herunder evt. tillige med Brødregade 18.

Læs mere

Jesper Bruun Fangel

jef@nordicals.dk

+4589153300

Østervold 42, 2. sal, 8900 Randers C

+4570203911

8900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top