Clausholmvej 23B

Sagsnr. 5238R-2

8960 Randers SØ

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

8.953 m²

26.851 m²

C

Kontantpris

Købspris pr. m²

Afkast

Årlig lejeindtægt

Årlig lejeindtægt pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

23.000.000 kr.

2.569 kr.

8,15 %

2.432.250 kr.

272 kr.

542.849 kr.

61 kr.

Hent prospekt

Produktions- og lagerejendom nær motorvej E45

Stor regulær produktions- og lagerejendom kun ca. 2,5 km fra motorvej E45.

Ejendommen udbydes til salg som følge af, at den nuværende virksomhed bruger af ejendommen Sekura Cabins A/S, der nu er lejer og tidligere var ejer, har valgt at bygge et nyt domicil ved motorvej E45 i Randers Syd ved Sdr. Borup.

Ejendommen kan overtages i sin helhed eller udmatrikuleret i to: Clausholmvej 23A og Clausholmvej 23B - se salgsopstillingens side 20.

Ejendommen henvender sig til såvel brugere som investorer:

BRUGERE
Ejendommen henvender sig til brugerkøbere inden for industriproduktion, værksteder og håndværk samt lager- og logistik.
Såfremt brugerkøberen ikke umiddelbart eller på sigt kan anvende hele ejendommen selv, vil det være muligt at udleje dele af ejendommen, idet ejendommen allerede er brandsektioneret i flere større enheder, og kontor og velfærdsrum er gennemgående i hele bygningsfacadens længde.

INVESTORER
Ejendommen er p.t. udlejet i sin helhed til Sekura Cabins A/S, der fraflytter ejendommen pr. 31.10.2021.
Ejendommen vil være særdeles anvendelig til opdeling og udlejning i flere lejemål, og investor vil kunne anvende tiden indtil lejers fraflytning til at projektere ejendommen og finde nye lejere.

EJENDOMMEN
Ejendommens samlede etageareal udgør 18.809 m2, som fordeler sig med ca. 14.700 m2 produktions-/ lagerhaller, ca. 1.500 m2 inddækkede halvtage, samt ca. 2.600 m2 kontor- og personalefaciliteter.

Ejendommen er en regulær og ensartet bygning opført som en søjle-/ dragerkonstruktion i dels i stål og dels i beton. Tagkonstruktionen er built up (fladt tag) belagt med tagpap samt ovenlyskupler.

Loftshøjde under spær varierer fra 4,50 - 5,25 meter. Gulvene er udført i beton, nogle steder eepoxybehandlede, og mange steder med asfaltbelagte kørebaner. Ejendommen er velforsynet med porte - primært i terrænhøjde samt enkelte porte med rampe.

El og installationer: ejendommens 3 el-tavler er sikret med i alt 2.500 Ampere. Der forefindes installationer til trykluft uden kompressorer, samt rørføring til udsugning, formentlig uden ventilationsanlæg.

Opvarmning: sker ned naturgas via caloifereblæsere i hallerne og via radiatorer i kontor m.v.

Udenomsarealer: stort og indhegnet asfalteret grundareal udlagt til oplags-, tilkørsels- og parkeringsareal.

Planforhold: grundarealet udgør 46.851 m2, og ifølge den gældende kommuneplan må ejendommens grundareal bebygges med 50 %, og op til 80 % i to plan.

BELIGGENHED
Beliggenhed: ejendommen er beliggende i et ældre veletableret erhvervsområde i Kristrup, en større sydligt beliggende bydel i Randers. Kristrup afgrænses af 2 hovedindfaldsveje og har derfor nem og hurtig adgang til både centrum og motorvejsnet. Fra ejendommen er der ca. 2 km til motorvej E45, der sikrer let adgang for virksomhedens ansatte, kunder og leverandører.

Området er ligeledes forsynet med gode offentlige transportmuligheder, og blot 100 meter fra ejendommen er der busafgang ca. hvert 20. minut.

I den øvrige del af Randers Syd har flere store virksomheder til huse, heriblandt Saint-Gobain Distribution, Danish Crown Foods hovedkontor, Danske Fragtmænd, Kosan Crisplant, Bring Danmark, mfl.

BEMÆRKNINGER
Ejendommen kan tillige lejes helt eller delvist, og der henvises til lejeprospekt, der kan rekvireres hos Nordicals.

Læs mere

Jesper Bruun Fangel

jef@nordicals.dk

+4589153300

Østervold 42, 2. sal, 8900 Randers C

+4570203911

8900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top