Virkevangen 27, m.fl.

Sagsnr. 5244R

8960 Randers SØ

Ejendomstype

Grund

Køb

12.853 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

1.156.770 kr.

28.852 kr.

Hent prospekt

Erhvervsgrunde med stor synlighed

Beskrivelse:
Regulære og synligt beliggende erhvervsgrunde til industri, lager- og større værkstedsvirksomheder.
Grundene ligger med direkte tilslutning til motorvejshængsel til E45, og til ringvejen (hovedvej 16/21).
Erhvervsgrundene er beliggende i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde Virkevangen.
Det næsten 400.000 m² store område er udlagt til industri- og større erhvervsvirksomhed, samt entreprenør, oplagsvirksomhed og engrosvirksomhed, jf. lokalplan nr. 165-S og 516.

Vejadgang til området:
Sker direkte fra Grenåvej samt Storegade.

Jordbundsforhold:
Kommunens standard vilkår for salg af erhvervsjord åbner mulighed for afslag som følge af vanskelige funderingsforhold efter en konkret vurdering.
Kommunen er ikke bekendt med forhold, der kan bevirke vanskelige bundforhold.
Grunden overdrages således som den er og forefindes.
Omkostningerne til evt. jordbundsundersøgelser m.v. afholdes af køber.
Kommunen oplyser, at grunden ikke er registreret som affaldsdepot.
Efter en arkæologisk forundersøgelse i 2015 er området frigivet af Museum Østjylland, hvilket betyder, at der ikke i området skønnes at være fortidsminder, som kræver yderligere udgravninger. Hvis der mod forventning konstateres fortidsminder, skal byggeriet stoppes og Museum Østjylland underrettes. Udgifterne til udgravning betales i så fald af Staten.

Grundstørrelse:
Udstykningen af grunde sker i størst mulig overensstemmelse med købers behov og ønsker. Dog skal grundstørrelsen mindst være 2.000 m² vest for Virkevangen og 10.000 m² øst for.

El, vand og varme:
Elforsyning ligger i N1s forsyningsområde, men elforbrugeren kan frit vælge sin el-leverandør.
Assentoft Vandværk I/S.
Der er tilslutningspligt til naturgas.

Salgspris:
Grundene sælges for Randers Kommune.
Grunde med facade mod Grenåvej udbydes til salg for 110 kr./m² eller højeste bud derover og øvrige grunde for 90 kr./m², i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 779 af 24. juni 2011.
Prisen er ekskl. moms.

Alle købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Tilbudsgiver er ikke afskrevet fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.
Byrådet kan forkaste alle indkomne købstilbud, der er fortrolige indtil endeligt salg har fundet sted.

Grunden sælges af Randers Kommune som byggemodnet, hvilket betyder, at der i købesummen er indeholdt udgifter til anlæg af veje, stier og beplantningsbælter samt kloakledninger frem til grunden.

Udgifter:
Udover købesummen skal køber afholde følgende udgifter:
Tilslutning til el, vand, kloak og naturgas.
Udgifter til anlæg af el- og stikledninger fra ledningerne i vejen/skel til bebyggelsen.

Læs mere

Jesper Bruun Fangel

jef@nordicals.dk

+4589153300

Østervold 42, 2. sal, 8900 Randers C

+4570203911

8900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top