Randersvej 8

Sagsnr. 5332R

8981 Spentrup

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

112 m²

2.085 m²

D

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

700.000 kr.

6.250 kr.

20.104 kr.

179 kr.

Hent prospekt

Tidligere daginstitutionsejendom

Daginstitutionsejendom, der oprindeligt er opført som parcelhus udbydes for Randers Kommune.

Ejendommen udbydes til salg med en minimumspris på kr. 700.000 i henhold reglerne om salg af kommunens faste ejendomme iht. bekendtgørelse nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme af 24/06/2011.

Der er tale om 2 matrikler henholdsvis 1 matrikel med den nuværende bebyggelse samt et ubebygget grundareal til boligbebyggelse.

Anvendelse:
Ejendommen er oprindeligt opført som parcelhus og senest benyttet til daginstitution.

Ejendommen er beliggende i et område omfattet af Randers kommunes Kommuneplan 2017, delområde 5.05.B.3. Området er udlagt til: Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv. (miljøklasse 1-2). Max. højde 8,5
meter. Max. 2 etager. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35% for åben-lav boligbebyggelse og 40% for tæt-lavboligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom. Landzone.

Bygningsforhold:
Konstruktion og facader: opført i 1966 i 1 plan med ydervægge i gule teglsten.
Tag: Sadeltag belagt med sorte eternittagplader.
Vinduer: Hvide plastvinduer og døre. Udskiftet i 2015.

Indretning: Vindfang med adgang til gangareal / garderobe, fordelings-gang, hvorfra der er adgang til 2 toiletter, værelse, depotrum, køk-ken/alrum. Fra køkken er der adgang til stue, hvorfra der er adgang til værelse samt overdækket tagterrasse. Gulvet er belagt med linoleum.
Opvarmning: Fjernvarme.

Grundforhold:
Ejendommen består af to matrikler, 29p og en del af 33p Mejlby By, Linde. Sidstnævnte udstykkes i forbindelse med salget.
Udenomsarealer: Indhegnet haveareal.
Parkering: P-areal befæstet med stabilgrus.
Naboer: Parcelhuse samt udsigt til det åbne land.

Beliggenhed:
Ejendommen ligger i Mejlby, der har ca. 600 indbyggere, og ligger fire kilometer nordvest for Harridslev og fem kilometer sydøst for Spentrup. Randers er beliggende otte kilometer syd for Mejlby.

Lejemål:
Der er ingen lejemål, og ejendommen er til købers fulde disposition.

Udbudsvilkår:
Ejendommen sælges for Randers Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011.

Ejendommen sælges i den stand hvori den er og forefindes, og på de vilkår, der fremgår af denne salgsopstilling inkl. bilag.

Det påhviler køber at gennemgå ejendommen nøje med byggesagkyndig bistand.

Købstilbud bedes indgivet på tilbudsblanket, der findes på salgsopstillingens sidste side.

Købstilbud skal indeholde købers beskrivelse af den påtænkte anvendelse.

Seriøse og relevante købstilbud vil løbende blive behandlet af Randers Kommune. Randers Kommune har ret til af afslå ethvert tilbud. Sideløbende er ejendommen til salg på kommunens hjemmeside på www.randers.dk. Herefter kan relevant materiale modtages ved henvendelse til kommunen og enhver er berettiget til at afgive et tilbud til kommunen.

Tilbud skal godkendes af Randers Kommunes Byråd.

Bilag:
Til denne salgsopstilling hører følgende bilag: Tingbogsattester, servitutter, BBR, offentlige ejendomsvurderinger 2012, 2018, miljøoplysning, ejendomsskat 2020, uddrag af kommuneplan, energimærke, landinspektørskitse, ejendomsdatarapporter, kort over vejforsyning.

Fremvisning:
Ejendommen fremvises kun efter forudgående aftale med Nordicals.

Læs mere

Morten Lundhøj

mol@nordicals.dk

+4589153301

Østervold 42, 2. sal, 8900 Randers C

+4570203911

8900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top