Gammel Randersvej 33

Sagsnr. 5333R

8990 Fårup

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

392 m²

2.265 m²

D, F

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

38.776 kr.

99 kr.

Hent prospekt

Institutionsejendom sælges i offentligt udbud

Ejendommen udbydes i tilbudsgivning med en minimumspris på kr. 1.000.000 i henhold reglerne om salg af kommunens faste ejendomme iht. bekendtgørelse nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme af 24/06/2011.

Fremtid anvendelse:
Randers Kommune oplyser, at det er bestemt, at der bliver lavet en lokalplan, som gør det muligt, at ejendommen fremover kan benyttes til beboelse, beboelse + erhverv, erhverv og offentlige formål. Købet er således betinget af, lokalplanens endelige vedtagelse.

Bygningsforhold:
Ejendommen, der oprindeligt er opført som skole, består af to sammenbyggede bygninger opført i 1930, og ejendommen har senest været benyttet til ungdomsklub. Endvidere fritliggende carport-/ skurbygning i træ.

Begge bygninger er opført i 1,5 plan, hvoraf den ene har udnyttet tagetage. Ydervægge i røde teglsten.
Tagkonstruktionen er sadeltag med halvvalme belagt med røde teglsten. Vinduerne er hvide sprossede i træ. udskiftet ca. år 2012.
Gulve er fortrinsvis belagt med linoleum. Bygningerne indeholder opholdslokaler i varierende størrelser, køkken, bryggers, depotrum, teknik, kontor og toiletter.

Opvarmning: Naturgas

Grundforhold:
Grundene består af 2 matrikler hhv. matr.nr.1 a Fårup By, Fårup på 1.699 m² og matr. nr. 36, Fårup By, Fårup på 566 m². Ejendommen ligger på en let skrånende grund og er nabo til Fårup kirke. Matrikel nr. 1 d Fårup By Fårup frasælges ejendommen, og medfølger ikke i handlen.

Udenomsarealer: udenomsarealet er udlagt til tilkørsels- og p-areal befæstet dels med stabilgrus og dels med betonsten. Endvidere haveareal.

Beliggenhed:
Ejendommen ligger i Fårup, der er et selvstændigt landsbysamfund med ca. 1.000 indbyggere beliggende ved Nordjyske Motorvej 18 kilometer nordvest for Randers og 12 kilometer sydøst for Hobro.

Lejemål:
Der er ingen lejemål, og ejendommen er til købers fulde disposition.

Udbudsvilkår:
Ejendommen sælges for Randers Kommune i henhold til Bekendtgørel-se nr. 799 af 24.06.2011.

Ejendommen sælges i den stand hvori den er og forefindes, og på de vilkår, der fremgår af denne salgsopstilling inkl. bilag.

Det påhviler køber at gennemgå ejendommen nøje med byggesagkyndig bistand.

Købstilbud bedes indgivet på tilbudsblanket, der findes på salgsopstillingens sidste side.

Købstilbud skal indeholde købers beskrivelse af den påtænkte anvendelse. Og afleveres til Nordicals senest fredag den 31. juli 2020 kl. 12:00.

Seriøse og relevante købstilbud vil løbende blive behandlet af Randers Kommune. Randers Kommune har ret til af afslå ethvert tilbud. Såfremt ejendommen ikke sælges ved udbuddet så sættes arealet til salg på kommunens hjemmeside på www.randers.dk. Herefter kan relevant materiale modtages ved henvendelse til kommunen og enhver er berettiget til at afgive et tilbud til kommunen.

Tilbud skal godkendes af Randers Kommunes Byråd. Tilbud bliver behandlet på byrådsmøde den 7. september 2020 og tilbud er bindende til og med den 10. september 2020 kl. 12:00.

Bilag:
Til denne salgsopstilling hører følgende bilag: tingbogsattest, BBR, offentlig ejendomsvurdering, ejendomsskat 2020, uddrag af kommuneplan, miljøoplysninger, matrikelkort, ejendomsdatarapport, kort over vejforsyning, energimærke, indretningsplaner.

Fremvisning:
Ejendommen fremvises kun efter forudgående aftale med Nordicals.

Læs mere

Morten Lundhøj

mol@nordicals.dk

+4589153301

Østervold 42, 2. sal, 8900 Randers C

+4570203911

8900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top