Tostrupvej 41

Sagsnr. 8191237

9230 Svenstrup J

Ejendomstype

Etageareal

Grund

1.400 m²

3.200 m²

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

4.000.000 kr.

2.857 kr.

5.000 kr.

4 kr.

Hent prospekt

Unikt boligprojekt

Det tidligere erhvervsområde ved Andersens Maskinfabrik i Godthåb er udviklet til en ny bydel med parcelhusgrunde, rækkehuse og denne spændende industribygning. I lokalplan udviklet for området er den tidligere industribygning ønsket bevaret og konverteret til boligformål. Det er fabrikskvaliteterne i bygninger som ønskes bevaret, såsom murværket og vinduerne.

Intentionen med lokalplanen er at der skabes et miljø i området som åbner mulighed for fællesskaber på tværs af boligtyper. Mellem husene vil der være et gadeforløb med forhaver, så det er muligt at komme tæt på naboen. Der udlægges et større grønt rekreativt opholdsareal igennem området omkring det eksisterende vandløb, der skal bidrage til områdets rekreative værdi. En genåbning af vandløbet Døsebækken vil ligeledes være med til at sikre områdets kulturhistoriske fortælling.

Køber skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med yderligere tilslutning til diverse forsyningsselskaber i forbindelse med et evt. kommende byggeri. Sælger har dog betalt en mindre del af tilslutningsafgift.

Godthåb er beliggende ca. 13 kilometer syd for Aalborg og er i dag sammenvokset med Svenstrup til et mere eller mindre sammenhængende byområde, med et stort fælles idrætsanlæg mellem byerne.

Læs mere

Kim Jacobsen

kja@nordicals.dk

+4540317363

Skibbrogade 3, 3. sal, 9000 Aalborg

+4598134000

9000@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top