Jernbanegade 1, /Vestergade 2B, Borgergade 2, 5, Aagade 3ABC, 5A, Vestergade 13, 15
9620 Aalestrup

Sagsnr. 2319V

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

3.739 m²

5.673 m²

D

Kontantpris

Købspris pr. m²

Afkast

Årlig lejeindtægt

Årlig lejeindtægt pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

17.000.000 kr.

4.547 kr.

7,62 %

1.997.833 kr.

534 kr.

640.072 kr.

171 kr.

Salg af attraktiv portefølje bestående af syv udlejningsejendomme beliggende tæt i Aalestrup centrum

Ejendommene sælges samlet, og overdragelse sker fysisk.
Overtagelse snarest muligt eller efter nærmere aftale, og der er ingen ejendomme med tilbudspligt.

Aalestrup er en større selvstændig by, med et godt erhvervsliv, herunder flere store virksomheder.

Byen ligger med kort afstand til hovedvej A13 (Viborg - Aalborg) og i rimelig afstand til E45.

Der er ca. 45 min. kørsel til Aalborg, Randers og Skive.
Der er ca. 30 min. kørsel til Viborg og Hobro.

Ejendommene er opdelt i 27 boliglejemål med god variation i størrelser, 8 mindre erhvervslejemål fortrinsvis butik og restaurant, samt 5 garager.

Der er generelt meget lav tomgang, og der er p.t. tre lejligheder i samme bygning under ombygning fra erhverv til beboelse, og en lejlighed under totalrenovering efter fraflytning.

Består af følgende ejendomme:

Borgergade 2
Hjørneejendom med et erhvervslejemål udlejet til restaurant og et udlejet lagerlokale, samt tre udlejede boliger.
Ejendommen leveres med opmalet facade mod Borgergade og Aagade.
En parkeringsplads til bolig.
Stort set ingen udenomsarealer.

Borgergade 5
Flot ejendom med tidligere apotek, der er under ombygning til tre nye boliger. Samtidig nedlægges kælderen som erhvervsareal.
I forbindelse med ombygningen kommer der helt nye vand og varme installationer, nye faldstammer og kloak.
Der installeres vandure i alle lejemål og aconto betalinger fra samtlige lejere.
De nye boliger får Genvex.
I forbindelse med en handel, så tilbageholdes en del af købesummen til omkostningerne til færdiggørelse af de tre lejligheder. Beløbet frigives løbende efterhånden som lejlighederne færdiggøres. Den første forventes færdig 01.01.2024 og den sidste 01.04.2024. Samtidig refunderer sælger lejen for de tre lejligheder indtil der foreligger ibrugtagningstilladelse på dem.

Efter ombygningen er der syv boliger, og kun en lejlighed er ledig p.t.
Ejendommen leveres med ibrugtagningstilladelse til de tre nye boliger, samt nymalet opgang.
Efter ombygningen befæstes udearealer til tilkørsel og grønne arealer gås efter.
Der er to store carporte med plads til en bil pr. bolig.
Endvidere er der garage og skur til vicevært-funktion for alle ejendommene med maskiner og materialer til vedligeholdelse af grønt, snerydning og saltning m.v.

Jernbanegade 1/Vestergade 2
Hjørneejendom med tre erhvervslejemål udlejet til damefrisør, pizzeria og etnisk frisør, samt to boliger, hvoraf den en er tom og totalrenoveres til genudlejning. Opgang males.
Ejendommen har nyt listetækket tagpap-belægning på taget, samt nye vinduer mod gaden.
Lille gård til parkering og bagindgange til butikkerne.

Vestergade 13
Ejendom med stort ledigt erhvervslejemål, to udlejede boliger, og separat bagbygning med fire garager.
Der er nye vinduer, og nye døre i trappeopgang.
Udenomsareal mellem forbygningen og bagbygningen.

Vestergade 15
Udlejet erhvervslejemål i stueetagen, udlejet erhvervslejemål i sidebygningen, samt to udlejede boliger, hvoraf en har en garage i sidebygningen.
Større udenomsareal til erhvervslejemålet i sidebygningen, samt mulig parkering for boligerne.

Aagade 3 ABC
Ejendom med otte udlejede boliger i to sammenbyggede forhuse og et fritliggende baghus.
Flere lejligheder har fået nye hårde hvidevarer og ny køkkenbordsplader.
Større udenomsarealer fortrinsvis til udeareal for beboerne, samt lidt parkering.

Aagade 5A
Ejendom med to ledige boliger, der er klar til genudlejning.
Parkeringspladser til boligerne ved bygningens gavl.

Stand lejemål: generelt sker der istandsættelse og fornyelse ved fraflytning og genudlejning. Herunder også hårde hvidevarer.

Facader: fortrinsvis røde teglsten, samt pudsede og malet.

Tag: tage er saddeltage belagt med teglsten, bølgeeternitplader eller tagpap.

Vinduer: plastvinduer eller trævinduer, alle monteret med termoruder.

Kælder: anvendes til pult m.v.

Vaskeri: der er ikke vaskeri i nogen af ejendommene.

Opgang: De fleste boliglejemål har adgang via opgang, men flere har separat indgang.

Tagrum: er generelt udnyttede til beboelseslejligheder.

Opvarmning: ejendommene er tilsluttet fjernvarme, og opvarmes med radiatorer med termostater og forbrugsmålere.

Vandure: der er ikke installeret vandure, bortset fra Borgergade 5, hvor de installeres i forbindelse med ombygningen.

Strøm: lejemålene har egne el-målere.

Udenomsarealer: til tilkørsel og parkering, opholdsarealer m.v.

I Borgergade 5 forefindes garage og skur, hvor der opbevares maskiner og materialer til at holde grønne arealer, snerydning, saltning m.v.

Læs mere

Vil du vide mere?

Jesper Bruun Fangel

jef@nordicals.dk

+4589153300

Toldboden 1, 6. sal , 8800 Viborg

+4570203911

8800@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Lignende ejendomme

Til top