Hirtshals Havn - nye erhvervsarealer

Sagsnr. E3128

9850 Hirtshals

Ejendomstype

Grund

148.045 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

48.380 kr.

48.380 kr.

Hent prospekt

Nye erhversarealer på Hirtshals Havn

Nordicals har nu fornøjelsen af - i samarbejde med Hirtshals Havn - at udbyde ledige arealer på den nye del af Hirtshals Havn.

DE UDBUDTE LEJEMÅL
Pr. 1. maj 2019 udbydes 148.045 m2 ledige arealer af det nye havneområde. Arealet er fordelt på flere forskellige lejemål, som beskrives nærmere i det følgende. Der er udelukkende tale om leje af ubebyggede grundstykker. Den årlige leje ligger for samtlige lejemål på 24,19 kr. pr. m2 eksklusiv moms. Areallejen indeksreguleres. Den beregnede udgift svarer til et lejet grundareal på 2.000 m2.

Udbyggelsen af den i forvejen aktive erhvervshavn er et ambitiøst projekt, der vil sætte streg under Hirtshals Havn som et moderne knudepunkt for transport, fiskeindustri og maritim service. Samtidig er havnen med til aktivt at påvirke udviklingen i byen såvel som regionen, og der er i den grad tale om en innovativ kraft med tårnhøje ambitioner.

STÆRKT FELT AF POTENTIELLE LEJERE
Havnen i Hirtshals danner ramme om et driftigt erhvervsområde med et bredt felt af virksomheder, hvor en stor del af egnens arbejdspladser skal findes. Lager og logistik, fiskeforædling og maritimt serviceerhverv er oplagte kandidater til at tegne de mange nye kvadratmeter. Dog kan de fleste erhverv med behov for aktiviteter på havet, nye bygninger, gode tilkørselsforhold og seriøse partnerskaber med fordel overveje at blive en del af fremtidens havn.

EFFEKTIV LOGISTIK
Med Nordsøen, Skagerrak og indgangen til Østersøen som nærmeste naboer har Hirtshals en unik beliggenhed, når det kommer til at forbinde Norden med resten af Europa via veje og jernbaner. Hirtshals er i dag et logistikcenter, der kombinerer søtransport, vejtransport og banetransport. I fremtiden vil også omkonsolidering og omlastning som udgangspunkt for distribution i Norge blive en del af det logistiktilbud, der vil kendetegne Hirtshals Havn. Hirtshals Havn ligger på en af Europas TEN-T korridorer, Scan-Med-korridoren, og derfor er Hirtshals Havn en prioriteret delaf EU's infrastruktur. Både når det kommer til vej og jernbane.

PÅ SØEN
Hirtshals Havns unikke placering, som den nordligste havn på den europæiske vestkyst, har over en årrække betydet, at Hirtshals er blevet det logiske udgangspunkt for færgetrafikken til Norge. Hirtshals Havn bliver da også af nordmænd - med et glimt i øjet - betegnet som Norges sydligste havn. Men naturligvis orienterer havnen sig tilsvarende mod andre knudepunkter i Nordeuropa.

PÅ VEJEN
Hirtshals Havn ligger, hvor Motorvej E39 har sit nordlige udspring. Med E39, der længere mod syd kobles med E45 og A7, er havnens forbindelser til centrale bycentre i Danmark og Europa særdeles attraktive. Afstanden til Aarhus er kun 185 km - og til Hamburg cirka 500 km.

PÅ JERNBANEN
I 2015 stod en kombiterminal ved Hirtshals Havn færdig, og med en længde på 675 meter kan de længste tog, som kan køre på det europæiske jernbanenet, serviceres i Hirtshals. Kombiterminalen ligger direkte til motorvej E39 - og i kort afstand til færgeog ro/ro-terminalerne på havnen. Med afslutningen af sporrenoveringer og efter implementeringen af det nye europæiske signalsystem, ERTMS, er det forventningen, at godstrafikken vil starte op på Hirtshals ultimo 2020.

Læs mere

Tommy Kruse Fuglsang

tkf@nordicals.dk

+4520933555

Silovej 8, 4 sal, 9900 Frederikshavn

+4598426400

9900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top