Bertelsvej 4A

Sagsnr. E2743

9900 Frederikshavn

Ejendomstype

Grund

1.451 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

645.000 kr.

9.323 kr.

Hent prospekt

2 projektgrunde i Frederikshavn

Nordicals Vendsyssel udbyder 2 grunde på henholdsvis 715 m² og 736 m² beliggende i det attraktive område Bangsbostrand i Frederikshavn.

Grundene er beliggende tæt på Bangsbostrand skole, strand, skov og kun ca 1.5 km fra byens strøg. Der er endvidere kort afstand til indkøbsmuligheder, Gærumvej og motorvej E45.

Varme: Der er ikke betalt tilslutningsafgift, og køber afholder tilslutningsafgifterne til varme.
El: Der er betalt tilslutningsafgift på Bertelsvej 4A, og køber afholder tilslutningsafgiften til Bertelsvej 4B.
Kloak: Iflg. Forsyningen Frederikshavn er der afholdt tilslutningsafgifter til kloak.
Vand: Der er ikke betalt tilslutningsafgift, og køber afholder tilslutningsafgifterne til vand.

Jf. Kommuneplan - FRE.B.12.01
I området syd for Gærumvej og vest for Europavej er den overordnede anvendelse boligområde.
Området skal anvendes til helårsbeboelse dvs. parcelhuse og tæt-lav bebyggelse med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende. Såfremt det ikke bryder områdets karakter af beboelse kan der desuden indrettes bygninger/lokaler til mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden genevirkninger for omgivelserne. Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt
I området må kun opføres fritliggende beboelseshuse med indtil 2 lejligheder. Der må kun opføres 1 beboelseshus på hver grund. Efter en samlet plan kan der tillige godkendes række-, kæde- og gruppehuse og lignende til bolig for 1 familie.

Grundstørrelse
Nye grunde til parcelhuse skal have en grundstørrelse på min. 700 m².

Etageantal og bygningshøjde
Maks. 1 etage med udnyttet tagetage. Maks. 8,5 m.

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten for fritliggende beboelseshuse, dvs. parcelhuse må ikke overstige 30.
Bebyggelsesprocenten for et areal til tæt-lav bebyggelse må ikke blive større end 30 for det pågældende areal under ét og ikke større end 50 for den enkelte ejendom. Såfremt en ejendom anvendes til butik værksted og lignende til områdets daglige forsyning eller anden godkendt erhvervstype, kan Byrådet tillade en bebyggelsesprocent på op til 45.

Læs mere

Tommy Kruse Fuglsang

tkf@nordicals.dk

+4520933555

Silovej 8, 4 sal, 9900 Frederikshavn

+4598426400

9900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top