Daphnesvej 6

Sagsnr. E3366

9990 Skagen

Ejendomstype

Etageareal

Grund

180 m²

258 m²

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

6.500.000 kr.

36.111 kr.

59.627 kr.

331 kr.

Sælges i budrunde

EJENDOMMEN
Nordicals udbyder en sjældent udbudt Skagensvilla velbeliggende i Østerby.

Denne attraktive bygning på Daphnesvej er beliggende i et af Skagens bedste områder, og man er nabo til det historiske Brøndums Hotel, ligesom man i nærområdet finder Vandtårnet, Slagter Munch og Skagen Museum. Med beliggenheden ved indgangen til Østerby kommer man via de snoede veje med de karakteristiske gule Skagenshuse med rødt tegltag på ganske få minutter frem til Vippefyret ved Sønderstrand. Ejendommen er desuden også i gå afstand til byens brostensbelagte handelsgade med de mange cafeer og specialbutikker, samt Skagen Havn med de røde Bindesbøll fiskepakhuse og lystbådehavnen.

Ejendommen er et sjældent syn i Skagen, da den er opført med teglhængt mansardtag og med facade i røde mursten. Bygningen er opført tilbage til 1920 ifølge BBR, men er dateret i byens brandtaksering fra 1914. Daphnesvej 6 er beskrevet i registranten for byen i Huse i Skagen, bind II, og heraf fremgår det, at huset er opført af Frelsens Hær til forsamlingshus og beboelse.

Ejendommen står til købers disposition med hele 180 m², heraf 124 m² erhvervsareal og 56 m² boligareal. Som køber kan man erhverve sig en af byens helt særlige bygninger, der kun sjældent udbydes til salg.

ANVENDELSESFORMÅL
Ejendommen er registreret som privat institutions- og serviceejendom, og køber undersøger selv hos myndighederne, om der skulle være noget til hinder for, at køber kan anvende ejendommen til det påtænkte fremtidige formål. Ethvert forhold i forbindelse hermed er sælger uvedkommende.

Der foreligger principiel udtalelse fra Frederikshavn Kommune vedrørende ændring til boligformål. Området må anvendes til boligformål jf. lokalplanens bestemmelser, og en ændret anvendelse vil kræve byggetilladelse.

SÆLGES I BUDRUNDE
Ejendommen udbydes til salg med en mindstepris på kontant kr. 6.500.000,00.

Godkendelse af sælger
Handlen skal godkendes af Frelsens Hær, og sælger er ikke forpligtet til at sælge ejendommen og forbeholder sig således retten til at forkaste samtlige tilbud.

Købstilbud, der indeholder forbehold eller en kontantpris på andre vilkår end anført i udbudsmaterialet, kan sælger vælge at forkaste som ugyldige.

Sælger er frit stillet med hensyn til at gøre brug af de indkomne bud eller afvise alle bud. Sælger er frit stillet med hensyn til hvilke kriterier, sælger vil anvende ved vurderingen af de indkomne bud.

Bud
Særlig blanket skal anvendes. Blanket fås sammen med udførligt udbudsmateriale.

Den udfyldte og underskrevne tilbudsblanket og den underskrevne købsaftale skal afleveres på ejendomsmæglerens forretningssted eller sendes som postforsendelse hertil i en lukket kuvert, der er mærket 'bud' og med angivelse af 'Daphnesvej 6' indenfor nedenfor angivne frist.

Det er aftalt, at buddet skal være ejendomsmægleren i hænde senest fredag den 09.07.2021 kl. 12:00, og det er tilbudsgivers ansvar, at købstilbuddet er afgivet rettidigt.

Der er ikke adgang til at overvære åbning af købstilbud - og indtil salg har fundet sted er købstilbud fortrolige.

Tilbuddet er bindende for køber indtil den 30.07.2021, og bud skal godkendes af Frelsens Hær og forventes godkendt den 30.07.2021.

Ved afgivelse af tilbud skal der vedlægges en erklæring på budsummens berigtigelse fra anerkendt pengeinstitut udstedt indenfor de seneste 3 måneder. Erklæringen skal være underskrevet af udsteder.

Købstilbud skal vedlægges bekræftet med kopi af billedlegitimation, hvis budgiver er privatperson - og bekræftet tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, såfremt budgiver er et selskab.

Læs mere

Tommy Kruse Fuglsang

tkf@nordicals.dk

+4520933555

Silovej 8, 4 sal, 9900 Frederikshavn

+4598426400

9900@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top