Private aktører og pensionskasser driver bæredygtigt byggeri frem

Bæredygtigt byggeri var engang noget, der primært indgik i virksomheders CSR-strategi. I dag er det blevet en god forretning, hvilket driver udviklingen og stigningen i det bæredygtige byggeri.

Private aktører og pensionskasser driver bæredygtigt byggeri frem

Af Nordicals

D. 14.01.21

Den danske ejendomsudviklings- og entreprenørvirksomhed Casa har sat et ambitiøst mal. I 2021 skal 80 procent af alle deres nystartede byggerier bæredygtighedscertificeres. Bag malet ligger bade et ønske om at vare med til at drive udviklingen og en opfattelse af, at efterspørgslen kan bare det:

”Målet er et udtryk for, at det i høj grad er den vej vinden blaser. Vi oplever et øget fokus fra vores kunder og branchen pa bæredygtigt byggeri. Ved at lagge et ambitiøst mal vil vi selvfølgelig gerne vare med til at skubbe pa efterspørgslen, forklarer Michael Storgaard, direktør for bæredygtighed og stabe hos Casa.

Bæredygtigt byggeri er en god forretning

De 80 procent kan Casa ikke nå alene. Virksomheden er afhængig af, at kunderne ser den samme positive fremtid for bæredygtigt byggeri. Derfor arbejder Casa hårdt mod at nå dertil, hvor bæredygtigt byggeri ikke er dyrere end byggeri uden certifikat. Allerede nu er prisforskellen dog så lille, at Michael Storgaard mener, at gevinsterne på lang sigt opvejer merprisen:

”Selv hvis det er en lille smule dyrere at bygge certificeret bæredygtigt, så har man til gengæld lavere driftsudgifter og forbrug, der betyder, at prisforskellen tjenes ind. Dertil vurderer vi, at man over tid vil skille sig negativt ud på værdien af bygningen, hvis man ikke har certificeringen,” fortæller Michael Storgaard.

Green Building Council, der certificerer bæredygtigt byggeri og uddanner konsulenter og auditorer i DGNB-standarden, moder ofte fordommen, at fokus pa bæredygtighed fordyrer projektet. Derfor har Green Building Council i 2020 faet Buus Consult til at analysere sammenhængen mellem byggepris og bæredygtighed. Efter undersøgelse af 37 certificerede byggerier var konklusionen klar: Erfaringerne fra de DGNB-certificerede projekter viste ingen tegn på, at det er dyrere at bygge bæredygtigt.

Pensionskasser satser på bæredygtigt byggeri

Michael Storgaard fra Casa ser et tydeligt monster i, hvilke investorer der efterspørger bæredygtigt byggeri:

”Pensionskasserne har udgjort den første bølge. Næste bølge er kapitalfonde og store internationale investorer. Vores oplevelse er til gengæld, at i mange af de offentlige udbud er bæredygtigt byggeri ikke valgt til,” siger Michael Storgaard.

Det betyder, at pensionskasser, kapitalfonde og store investorer driver udviklingen, mens det offentlige halter bagefter. En af de pensionskasser, der præger udviklingen, er PensionDanmark. Pensionsfonden har bæredygtighed som et centralt omdrejningspunkt for sine ejendomsinvesteringer. PensionDanmark har derfor bæredygtighedscertificeret alt nybyggeri af kontorer siden 2012 og alle nybyggede boliger siden 2016.

 

 

Afkast i top

Strategien skal både være med til at sikre PensionDanmarks medlemmer det bedst mulige afkast og samtidig bidrage til, at pensionsselskabet udviser social ansvarlighed, når ejendomme og projekter bliver udviklet, opført og vedligeholdt.

”Vi kan se, at når vi bygger efter vores bæredygtighedsprogram, så øger vi kvaliteten af byggeriet. Vi giver dem, der arbejder med byggeriet, mulighed for at arbejde med ordentlige materialer, og vi ender med et slutprodukt, der er bedre at bo og arbejde i,” pointerer Marius Møller.

Et pensionsselskab kan dog ikke nøjes med at udvise social ansvarlighed. Det er afgørende, at pensionsformuen forvaltes, så medlemmerne får et godt og stabilt afkast. Det mener PensionDanmark netop, at medlemmerne gør, når selskabet lægger vægt på bæredygtigt byggeri: ”Når vi investerer i ejendomme, er det blandt andet for at have et stabilt alternativ til aktier. Vi skal bygge og udvikle boliger, som markedet efterspørger på langt sigt. Ved at gennemtænke alle vores byggeprojekter fra start – blandt andet ved hjælp af DGNB – står vi med et langt bedre slutprodukt.

"Når vi skal eje ejendommene de næste mange år, er det selvfølgelig afgørende for investeringen,” forklarer Marius Møller.

Den bæredygtige profil er desuden blevet et vigtigt parameter for mange af de fremtidige lejere, der vælger at samarbejde med PensionDanmark om et byggeri. Efterspørgslen på det bæredygtige byggeri er stigende, og selv i de tilfælde, hvor det ikke har været en prioritet for en virksomhed, oplever Marius Møller, at virksomhederne i høj grad er villige til at lytte til PensionDanmarks argumenter for bæredygtigt byggeri:

”Når vi får mulighed for at fortælle om det bæredygtige byggeri, så vælger de virksomheder, der ellers ikke havde tænkt over det, løsningen til.” På den måde håber PensionDanmark, at selskabet kan være frontløber, når det handler om at udvikle bæredygtige løsninger.

 

 

Bæredygtighedscertificering øger den generelle kvalitet af en ejendom

Ifølge PensionDanmark er bæredygtighedscertificering med til at øge den generelle kvalitet af en ejendom, fordi certifikatet sikrer byggemetoder og materialevalg, som:

  • Forbedrer brugernes sundhed, trivsel og produktivitet
  • Sænker driftsomkostninger og optimerer vedligeholdelse
  • Minimerer energiforbrug og miljøbelastning fx i form af nedsat CO2-udledning og affaldsbelastning
  • Understøtter ejendommens værdi og lejeniveau
  • Giver målbar og dokumenteret kvalitet og større robusthed i investeringen på sigt

Til top