Byggeudgifter løber stærkt

I USA nåede inflationen i efteråret det højeste niveau i 30 år, og i Danmark skal vi ti år tilbage for at finde tal i nærheden af de 2,4 procent, som ifølge Danmarks Statistik var årsstigningstakten for forbrugerindekset i september.

Byggeudgifter løber stærkt

Af Nordicals

D. 17.11.21

Endnu hurtigere stiger det såkaldte byggeomkostningsindeks for boliger, som Danmarks Statistik opgør hvert kvartal. De seneste tal, udsendt i september for 2. kvartal, viste en årsstigning på 3,0 procent.

Priserne løber ekstra stærkt for tømrer- og snedkerarbejde, en af de syv underkomponenter i indekset. Her var årsstigningen 4,5 procent fordelt med 2,9 procent for arbejdsomkostninger og hele 5,2 procent for materialer.

"De stigende byggeomkostninger er en stor udfordring for byggebranchen og investorerne. Det kan især være et problem for små og mellemstore entreprenører, som ofte har små indtjeningsmarginer. For projektudviklere er det afgørende, hvordan de har aftalt priser med entreprenører og med de investorer, som overtager de færdige byggerier. De fleste projektudviklere har dog haft en pæn indtjening nogle år, men prisstigningerne giver dem en større risiko,” siger Henrik Garver, administrerende direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører. 

De stigende byggeomkostninger vil føre til mindre indtjening, mener Henrik Garver og vil ikke udelukke, at projekter kan blive sat på pause eller helt standset. Og det er næppe slut med stigende udgifter lige med det samme.

"Prisudviklingen for 3. kvartal vil formentlig fortsat udgøre en ret stejl kurve, men måske med lidt mindre hældning, end vi så i 2. kvartal.”

De stigende byggeomkostninger hænger sammen med en meget høj aktivitet i branchen med stor efterspørgsel på materialer og arbejdskraft.

Samtidig har coronapandemien med fx fabrikslukninger og restriktioner internationalt betydet produktionsfald og forsinkelser – oveni er så kommet mærkbare prisforhøjelser på transport.

Til top