Corona og klimakrav øger farten

Christina Hvid, adm. direktør for Molio – Byggeriets Videnscenter fortæller om digitalisering og contech i hendes del af ejendomsbranchen. Og hvordan udviklingen bliver drevet af den grønne omstilling.

Corona og klimakrav øger farten

Af Nordicals

D. 18.09.23

18.09.2023

Artiklen er en del af temaet om proptech i Nordicals' MarketForesight Q3 2023 - download det samlede magasin her.

Christina Hvid er administrerende direktør for Molio - Byggeriets Videnscenter. Hun fortæller her om digitalisering i byggebranchen.

”I byggebranchen og blandt rådgivere oplever vi stigende efterspørgsel på contech (construction technology, red.). Udviklingen fik ekstra fart under coronaforløbet, fordi det blev sværere at mødes fysisk, og det har holdt ved siden. Interessen er særligt stor for programmer og digitale værktøjer, som kan mindske risici og lede til færre fejl, give større produktivitet og lette samarbejdet mellem de forskellige aktører i byggeriets værdikæde ved at udveksle data.”

”Før var der især digitale værktøjer hos rådgiverne – arkitekter og ingeniører – og hos de store entreprenører, men det breder sig gradvis til andre virksomheder. Status lige nu er, at vi oplever en stor interesse for digitalisering og contech.”

”Udviklingen bliver i høj grad drevet af den grønne omstilling med skærpede krav om fx at kunne dokumentere klimabelastningen ved nybyggeri eller renoveringer. Ved nytår kom de første lovkrav herhjemme om LCA (livstidscyklusanalyse af klimabelastning/CO2 fra fx byggematerialer, red.); ved byggeri over 1.000 kvm skal altid gennemføres LCA. I Molio har vi, sammen med branchen, udviklet det digitale værktøj LCAcollect, der gør det nemmere at udveksle data om klimapåvirkning mellem alle involverede i et byggeprojekt.”

Til top