Internationale investorer søger den velunderbyggede investeringscase

De internationale investorer har stadig fokus på Danmark. Det understregede fire dage på MIPIM. Deres øjne er særligt rettet mod den velunderbyggede investeringscase.

Internationale investorer søger den velunderbyggede investeringscase

Af Erik Andresen

D. 28.03.23

En god uge er gået siden en af verdens største ejendomsevents, MIPIM, løb af stablen, og indtrykkene er ved at have lagt sig. MIPIM udmærkede sig som altid ved at være et fantastisk netværksevent, hvor investorer, udviklere og rådgivere på tværs af landegrænser fandt sammen for at vende muligheder og udfordringer i markedet.

MIPIM er dermed en oplagt mulighed for at mødes med mange af de samarbejdspartnere, der ikke blot er en køretur væk. Min kalender bar derfor også præg af, at der var prioriteret tid til møder med de mange internationale investorer, hvor man til daglig må nøjes med en Teams-forbindelse eller en mail.

De udenlandske investeringer i danske ejendomme har de seneste år udgjort cirka halvdelen af den samlede transaktionsvolumen, og derfor er stemningen blandt de internationale investorer selvfølgelig også afgørende for det danske ejendomsmarked.

Jeg vil derfor her samle op på nogle af de pointer, der gik igen i mine samtaler med de internationale investorer.

 

 1. Det handler om den velunderbyggede investeringscase
  De internationale investorer fokuserer på nuværende tidspunkt i høj grad på det velovervejede køb, hvor det underbyggede datagrundlag er på plads. De finansielle risici er steget, og det reflekteres i et øget behov for at kunne underbygge den langsigtede business case. Det har også skærpet kravene til, at en ejendom matcher et konkret behov hos en målgruppe i fremtiden. Og det gælder grundlæggende uanset, om det er en boligejendom eller en erhvervsejendom.

 2. Danmark er stadig et (ekstremt) attraktivt land at investere i
  Det kan efterhånden synes banalt at pointere, men Danmark anses i høj grad som et safe haven, hvor risikoen er relativt lav – og i en situation med finansiel uro bliver det kun en endnu vigtigere faktor. Her fremhæves naturligvis den attraktive finansiering i form af realkreditsystemet, et underfodret marked for moderne logistikejendomme sammenlignet med omkringliggende markeder og afkastniveauer, der på trods af, at de de seneste år er mindsket, stadig er fuldt konkurrencedygtige med omkringliggende markeder, Sverige og Tyskland.

 3. Bæredygtighedscertificering er blevet en markedsstandard
  Der er i mange år blevet snakket ESG og certificeringer på MIPIM, og det var igen i år det store tema blandt talere på konferencen. Vi er nu nået dertil, hvor certificeringer efterhånden er en markedsstandard og en forventning blandt de store fonde og institutionelle investorer. Derfor er en certificering i høj grad også blevet en fremtidssikring af ejendomsinvesteringer. Det ses også tydeligt på andelen af forventede certificeringer fremadrettet, der på boligprojekter med projektstart mellem 2023-2026 er oppe på næsten 30 procent.

 4. Der er en bred accept af, at markedet skal tilpasses en ny normal
  Vi får hverken nul- eller minusrenter igen lige foreløbigt, og penge har igen en pris. Der skal derfor findes en ny konsensus om prisdannelsen. Selvom der er sket en korrektion i løbet af 2022 og begyndelsen på 2023, betyder fortsatte rentestigninger fra centralbankerne og finansiel uro, at der blandt mange investorer er en forventning til, at der kan komme yderligere korrektioner. Selvom fornemmelsen er, at afstanden mellem køber og sælger er blevet mindre de seneste måneder, så er der stadig vej.

 

Selvom markedet for en stund er gået ned i tempo, og der for en stund er lavere aktivitet – også blandt de udenlandske investorer – så er der ingen tvivl om, at de internationale investorer også fremadrettet vil spille en markant rolle på det danske ejendomsmarked.

Til top