Disse byer i Region Midtjylland får størst vækst i boligbehovet frem mod 2040

Aarhus og to andre kommuner i Region Midtjylland er med på listen over danske kommuner med størst, forventet vækst i boligbehovet. Nordicals-partnere kommenterer udviklingen i en region med generel solid fremgang.

Disse byer i Region Midtjylland får størst vækst i boligbehovet frem mod 2040

Af Søren Duran Duus, chefredaktør for Nordicals Foresight

D. 25.05.23

I takt med det stigende befolkningstal i Danmark bliver der selvsagt brug for flere boliger. Udviklingen afhænger dog af kommune. Spørgsmålet er, hvilke kommuner der får størst boligbehov – og hvilket kommuner der omvendt kan forvente størst fald i boligbehovet de næste mange år?

Udviklingen ser Nordicals Foresight-redaktionen nærmere på i denne regionsartikel, som tager udgangspunkt i Region Midtjylland med national perspektivering.

Nordicals Foresight er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals bearbejder, sammenkæder og kvalificerer viden og opdaterede informationer fra flere kilder og giver perspektiver på, hvad der påvirker, definerer og driver dagens ejendomsmarked, men i høj grad også, hvad der driver morgendagens marked.

Største byer med størst boligbehov
Ser vi først på hele landet, forventes der ikke overraskende et størst mismatch mellem antallet af boliger og indbyggere i København.

Udviklingen underbygges af rapporten ”Flere danskere – Nye behov og strukturer” udgivet af Boligøkonomisk Videncenter, hvor centret via modelberegninger analyserer sig frem til, at boligbehovet frem til år 2040 forventes at stige mærkbart i hele 85 ud af landets 98 kommuner.

”I en række andre kommuner peger fremskrivningerne på, at behovet kun stiger med nogle få hundrede boliger. I de fleste kommuner er der imidlertid behov for flere boliger, og i de store byer stiger behovet markant med København i den dominerende førerrolle,” fremgår det af rapporten udgivet i efteråret 2022 af Boligøkonomisk Videncenter, som den filantropiske forening Realdania står bag.

København forventes at mangle 81.500 boliger frem mod 2040. Aarhus følger efter på andenpladsen med en vækst i boligbehovet på 28.400, mens landets fjerdestørste by, Aalborg, med 14.700 manglende boliger kan se frem til det tredjestørste boligbehov i absolutte tal.

Læs også ”Børneforældre bliver igen størst i Aarhus”

Region Midtjylland
Zoomer vi ind på Region Midtjylland, som ifølge befolkningsstatistikken og -fremskrivningen fra Danmarks Statistik står over for en befolkningsvækst på 7,3 procent frem til 2040, figurerer tre kommuner på top-10 over kommuner med størst vækst i boligbehovet. Det drejer sig om Aarhus, Horsens og Skanderborg med et stigende boligbehov i perioden 2018-40 på henholdsvis 28.400, 7.000 og 5.000 boliger.

Selvom indbyggertallet de seneste år er vokset markant i Silkeborg, er det værd at bemærke, at den midtjyske kommune, som ifølge samme fremskrivning fra 2023 til 2040 kan se frem til en befolkningsvækst på hele 20,7 procent til knap 120.000 indbyggere, ikke hører blandt de danske kommuner med størst vækst i boligbehovet de kommende to årtier. Men det er der en god forklaring på.

”I den kommende periode søger Silkeborg Kommune en mere balanceret vækst, så de offentlige anlægsbudgetter kan følge med den stigende efterspørgsel på blandt andet skoler og daginstitutionspladser som følge af massiv vækst i særligt unge børnefamilier,” forklarer Mads Faber, der er daglig leder og associeret partner i Nordicals Silkeborg.

Læs også ”Stigende interesse for seniorboliger giver plads til eftertragtede børnefamilier”

Han forventer derfor en lidt mere kontrolleret vækst på 1.000–1.500 nye indbyggere årligt, som blandt andet vil betyde, at Silkeborg ifølge prognoserne forventes at overhale Esbjerg som landets sjette største kommune i 2036. Samtidigt hæfter Mads Faber sig ved, at Silkeborg er den by i landet, som frem mod 2040 forventes at vækste mest blandt de arbejdsdygtige indbyggere i alderen 20-69 år.

”Der er tale om ung og veluddannet arbejdskraft, som sammen med nærheden til motorvejsnettet gør Silkeborg til et af de mest attraktive steder at etablere virksomhed i den kommende periode,” fremhæver Mads Faber.

Læs også ”Midtjylland er Danmarks mest vækstende region”

Forskydning mod lejebolig fra ejerbolig fortsætter
Boligøkonomisk Videncentrets beregninger af væksten i boligbehovet skal ikke opfattes som en prognose for, hvad der bliver bygget. Det faktiske omfang af boligbyggeriet afhænger selvsagt af mange faktorer som for eksempel velegnede grunde, og hvad lokalpolitikerne ønsker af boligbyggeri – og selvfølgelig af investorinteresse.

Som Nordicals Foresight skrev for nylig i artiklen ”Flere og flere bor til leje – og forskydningen mod lejebolig fra ejerbolig fortsætter”, har der på landsplan siden 2016 været flest, der bor i en lejebolig. Og modelberegninger fra Boligøkonomisk Videncenter peger især på et behov for flere ejerboliger og boliger til privat udlejning i de største byer.

Aarhus fortsætter vækst
I Aarhus forklarer Steen Storgaard Møller, partner i Nordicals Aarhus, hvordan erhvervsmægleren mærker, at den jyske hovedstad er den kommune i landet med næststørst vækst i boligbehovet i form af 28.400 boliger:

”Aarhus har oplevet konstant vækst i mange år, og væksten fortsætter. Årsagerne er mange, men ikke mindst universitetet tiltrækker mange nye borgere, og i takt med at byen uddanner stigende arbejdskraft, så vælger flere virksomheder at etablere sig i Aarhus.”

Steen Storgaard Møller forventer, at behovet for lejeboliger fortsat vil ligge på et højt niveau, men at der givetvis vil komme et stigende udbud af ejerboliger – drevet af en stigende efterspørgsel. Ikke mindst behovet for et-plans-ejerboliger vurderes at være markant større end udbuddet i Aarhus Kommune, som ifølge befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik kan forvente en vækst på 10,4 procent frem til 2040, så indbyggertallet når op på 397.500.

Faldende boligbehov kan også føre til nybyggeri
Mens Aarhus, Horsens og Skanderborg – alle tre kommuner i Region Midtjylland – som nævnt er blandt de danske kommuner med størst vækst i boligbehovet, hører Skive, Lemvig og Ringkøbing-Skjern omvendt til kommuner i regionen med største fald i boligbehovet. De forventede fald ligger i størrelsesordenen 850-1.250 boliger.

På landsplan er det helt naturligt generelt landkommuner med befolkningsfald, der står over for de største nedgange i boligbehovet, hvor især efterspørgslen på ejerboliger – hovedsageligt enfamiliehuse og stuehuse – ventes at falde.

I de kommuner, hvor der bliver behov for færrest boliger, kan der naturligvis godt blive opført nybyggeri af boliger i et væsentligt omfang, hvis der er interesse fra kommunen og investorer.

Læs også ”Rekordmange bor alene – udviklingen stiller nye krav til boligmarkedet”

 

Vil du være opdateret på markedsudviklingen på nationalt niveau eller lokalt? Eller begge dele?

indholdsuniverset Nordicals Foresight kan du læse meget mere om faktorer, der påvirker det danske ejendomsmarked. I CityForesight, som er en del af Foresight-universet, kan du følge det professionelle ejendomsmarked i 23 danske byer og områder. Vælg blot en by og klik på danmarkskortet her.

 

Fakta: Nordicals Foresight
Nordicals Foresight er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals med udgangspunkt i erhvervsmæglerkædens 23 forretninger giver kunder og ejendomsbranchen som helhed viden om og perspektiver på, hvordan, hvorhen og hvorfor ejendomsmarkedet bevæger sig – fra det nationale niveau og ned på det lokale på tværs af hele landet. Det gør Foresight-redaktionen med et flow af væsentlige, inspirerende – men også overraskende – nyheder, indsigter, analyser og kommentarer målrettet primært investorer, andre ejendomsejere, projektudviklere og rådgivere.

Seneste artikler

Optimisme at spore i Q4 2023

Rentetoppen er ved at være nået, og vi ser ind i en stabilisering af renterne. Det – og et opsparet transaktionsbehov – vil bidrage til, at aktiviteten stiger på transaktionsmarkedet i slutningen af året.

Nordicals Trekantområdet: Lager- og logistikejendomme er en sikker investering

Midlertidig opbremsning i transaktionsmarkedet betyder mindre i forhold til den attraktive investering på mellemlang og lang bane i Trekantområdet. Det siger lokal Nordicals-partner, der forklarer, hvorfor Trekantområdet også fremover vil være Danmarks logistikhub.

Aabenraa og Haderslev satser massivt på flere lager- og logistikejendomme

Med forventning om yderligere vækst inden for lager- og logistiksegmentet går to sønderjyske kommuner målrettet efter at drage mere fordel af placeringen i grænselandet, hvor motorvej E45 i tilfælde af en ny midtjysk motorvej vil blive endnu vigtigere. Både Aabenraa og Haderslev kommuner arbejder netop nu på grundsalg og flere udstykninger til erhvervsprojekter.

Enormt byudviklingsprojekt skal fremtidssikre Randers

Udviklingsplan for Flodbyen Randers sætter den overordnede retning for byudviklingen, klimatilpasningen og etableringen af ny infrastruktur i midtbyen, hvor et 59 hektar stort område står over for en gedigen transformation. Den skal gøre Randers endnu mere attraktiv som både investerings- og bosætningsby, siger lokal Nordicals-partner.

”I Herning får vi altid tingene til at ske, fordi vi kæmper og står sammen”

Et driftigt erhvervsliv og alsidigt kulturliv samt en speciel evne til at få ting ført ud i livet ligger dybt i Hernings dna. Det forklarer lokale Nordicals-partnere i dette portræt af Herning, der igen i år netop er blevet kåret som en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, og som kan se frem til en solid befolkningsvækst.

Til top