Ejendomsteknologi på hastig fremmarch

Tidligere var ejendomssektoren tilbageholdende, men nu registrerer brancheorganisation ”kolossal interesse” for ny teknologi og digitale løsninger. Årsagerne er især bedre muligheder for at håndtere krav om bæredygtighed og samfundsansvar – og et ønske om at effektivisere.

Ejendomsteknologi på hastig fremmarch

Af Nordicals

D. 07.09.23

07.09.2023

Artiklen er første del i temaet om proptech i Nordicals' MarketForesight Q3 2023 - download det samlede magasin her.

”Det går hurtigt lige nu – vi kan registrere kolossal stor interesse for ejendomsteknologi eller digitalisering både blandt udlejere og administratorer.”

Ordene kommer fra Jan Ellebye, underdirektør med ansvar for interessevaretagelse i EjendomDanmark, som organiserer det meste af ejendomsbranchen – lige fra kæmpestore administratorer og ejendomsselskaber med mursten for milliarder til mere beskedne, ofte familieejede foretagender.

Ellebye erkender, at branchen – med ry for at være lidt konservativ – ikke just har været first mover. Men aktuelt går det stærkt inden for proptech, som ejendomsteknologi også bliver kaldt, delvis som led i en international udvikling.

”Den store interesse hænger også sammen med, at mange udlejere og administratorer ser muligheder for at effektivisere og dermed styrke deres forretning ved fx at digitalisere driften og bruge ny teknologi i deres ejendomme. Samtidig er der øgede krav om bæredygtighed, klima og samfundsansvar eller ESG i bredere forstand, og nogle af de nye krav kan med fordel håndteres digitalt og med ny teknologi,” pointerer Jan Ellebye.

Den grønne omstilling har for alvor sat fokus på, at omkring 40 procent af energiforbruget sker i bygninger – forstærket af energikrisen i kølvandet på den russiske invasion i Ukraine. Derfor kommer der løbende nye krav om fx mindre energiforbrug og lavere klimaaftryk både fra Christiansborg og EU. Endnu større er måske presset fra investorer og lejere, der har politikker om samfundsansvar og derfor nødigt vil investere – eller være lejere – i bygninger med højt energiforbrug.

Stort projekt

Gennem efterhånden flere år har det været gængs ejendomsdrift at bruge sensorer, som fx kan styre lys, varme og ventilation.

”Sensorer og meget anden ejendomsteknologi bliver automatisk indarbejdet i stort set alt nybyggeri, men det kan være sværere for vores medlemmer at få ind i eksisterende, ældre ejendomme,” siger Jan Ellebye.

EjendomDanmark satte selv fokus på ejendomsteknologi og digitalisering i slutningen af 2020.

”Vi søsatte et omfattende digitaliseringsprojekt, blandt andet med en stor undersøgelse, som kortlagde omfanget af digitalisering og mulighederne ved at gå videre.”

Arbejdet fik støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond, og en rapport sidste år konkluderede, at ”presset for digitalisering” i branchen ”traditionelt ikke har været voldsomt stærk, men dette billede synes at være under forandring”.

Digital kommunikation

For at inspirere medlemmerne har EjendomDanmark blandt andet opbygget et casekatalog med eksempler, ligesom digitalisering og ejendomsteknologi løbende er tema i fx medlemsmagasinet, på kurser og i rådgivning.

Selv om EU sætter fart på udviklingen med en lind strøm af direktiver, bestemmelser og nye krav om energiforbrug, klimaaftryk og bæredygtighed, så handler gevinsterne ved digitalisering også om helt andre, og måske mere jordnære, ting ifølge Jan Ellebye:

”Mange af vores medlemmer har haft fokus på at effektivisere kommunikationen til deres lejere. Det kan være alt fra beskeder og opkrævninger, som nu bliver sendt digitalt, til digitale informationstavler ude på ejendommene og apps, hvor lejere og ansatte lynhurtigt kan anmelde og registrere fx fejl eller skader på ejendommene.”

Til top