Grønne investeringer får Esbjerg til at vokse

Esbjerg er på få år gået fra at være en by, de fleste forbinder med fiskeindustrien, til at være én af de byer i Danmark, hvor man er nået længst med ambitiøse projekter, der skal fremme den grønne omstilling.

Grønne investeringer får Esbjerg til at vokse

Af Emil Krabbe Villadsen

D. 09.03.22

Foto: Business Esbjerg.

Mest synligt er Horns Rev havvindmølleparkerne, for eksempel Ørsteds havvindmøllepark Horns Rev 2, der indbefatter 91 vindmøller à 114 meters højde. Selvom vindmøllerne står hele 30 kilometer ude i havet, så blæser de alligevel gunstig vind ind på Esbjergs investeringsmarked, både i form af erhverv, der knytter sig direkte til vindmølleindustrien og i form af en massiv havneudvidelse.

Udviklingen fra fiskerihavn til energimetropol har været undervejs i mange år, og været igennem flere stadier. Det fortæller erhvervschef i Business Esbjerg, Karsten Rieder.

”I 1960’erne var Esbjerg Europas største fiskerihavn. I 70’erne kom olien og Esbjerg blev omdrejningspunktet for energi. I det nye årtusinde kom den første offshore-vindmøllepark. Esbjerg er i dag en af de eneste byer med en samlet supply-chain indenfor energiområdet dækkende både olie/gas, offshore vind og nye bæredygtige energiløsninger, som kan supporteres fuldt ud fra Esbjerg havn."

 

Den grønne udvikling er kun i de første spæde skridt

Erhvervschefen fortæller, at udviklingen langt fra er forbi. Faktisk er de bæredygtige energiløsninger et område, der er i massiv vækst.

”Esbjerg er Danmarks grønne energimetropol og vi vil se et yderligere kæmpe boom over de næste mange år. Over de seneste 10 år er der via Esbjerg Havn i samarbejde med vindindustrien blevet installeret vindmøller i Nordsøen med en kapacitet på mere end 25 gigawatt strøm i EU og UK – det svarer til 25 millioner husstandes strømforbrug. Over de næste 30 år er det planen, at møllerne i hele Nordsøen skal levere 3-400 gigawatt. Det er derfor et område i vækst, både når det kommer til vedligehold og service af møllerne, men også i nye brancher som fx Power-to-X,” siger Karsten Rieder.

 

Ifølge partner i Nordicals Esbjerg, René Lennart Madsen, er det ikke kun de enkelte investeringer og virksomheder, der skaber en grøn linje, men en mere overordnet vision, hvor kommune og erhvervsliv skaber gode kår for hinanden.

”Det er ikke kun de konkrete investeringer i Esbjerg, der gør byen mere grøn. Der ligger en helt klar linje fra Esbjerg kommune, hvor man har taget nogle valg i den retning. Især beslutningen om at nedlægge Esbjergværkets blok 3, der er et kulkraftværk, har virkelig skubbet på. Det har blandt andet medført, at der bliver bygget verdens største havvandsvarmepumpe, der omdanner varme fra havvand til fjernvarme. Og hvis Kulkraftværkets tomme arealer bliver omdannet til vindmølleproduktionsfaciliteter, så går det hele i ring.”

 

Esbjergs placering giver bæredygtig teknologi store fordele

Det er ikke en tilfældighed, at det netop er Esbjerg, der har rykket sig voldsomt, når det drejer sig om tilgangen af virksomheder, der arbejder med bæredygtig teknologi. Esbjergs placering betyder, at den grønne strøm er enormt tilgængeligt. Og det betyder, at det ikke kun er vindmølleindustrien, der bliver investeret i.

”Udover vindmølleindustrien, så ser vi også ind i den næste bølge af grøn energi. Det er de såkaldte power-to-x-anlæg, der omdanner grøn strøm til eksempelvis brint, som dermed kan bruges som bæredygtigt brændstof til transportmidler. De to største projekter af sin slags i Europa står til at blive anlagt i Esbjerg. Årsagen til at anlæg som disse bliver placeret i Esbjerg, er den grønne strøms tilgængelighed. Den er bogstavelig talt lige uden for døren. Regeringen er også i gang med en ’power-to-x-strategi’, der dog ikke er vedtaget endnu. I udspillet bliver der lagt op til geografisk differentierede priser, hvor Esbjerg faktisk bliver nævnt som et sted, hvor den grønne strøm vil være billigere, hvis power-to-x-producenterne vælger at placere deres anlæg her,” fortæller Karsten Rieder fra Business Esbjerg, der kan koge Esbjergs udvikling ned til følgende ting:

Placering, adgang til grøn strøm og værdikæden. Derudover har virksomhederne i Esbjerg gennem de sidste mange år udvist en stor omstillingsparathed, hvor de først omstillede sig til olie, da fiskeriet ebbede ud, og sidenhen til de grønne energiløsninger, da disse blev en mulighed.”

Esbjergs placering ud til Nordsøen er også medvirkende til, at mere og mere vindmølleindustri rykker ind på havnen. Simpelthen fordi mølleelementerne bliver så store, at de skal bygges tæt på en havnekaj idet transport via vej bliver umulig.

”Investeringerne i virksomheder der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med den grønne omstilling, spreder sig ud over hele Østhavnen. Men det begynder at være knebent med plads. Havnearealet står derfor overfor en stor udvidelse, hele 750.000 kvadratmeter, der blandt andet fordeler sig over nye kajanlæg, og så det vi kalder ’bagjord’, som er jord, hvor vindmølleemnerne ligger på. Vindmølleemnerne er blevet så store, at de ikke længere kan transporteres på veje, men skal bygges i Esbjerg, så de kan blive transporteret direkte ud til havvindmølleparken. Det har gjort, at vi i Esbjerg har verdens største mobile havnekran. Den bliver i øvrigt snart erstattet af en, der er endnu større,” siger partner i Nordicals Esbjerg, René Lennart Madsen.

 

Investeringerne smitter af på hele Esbjerg by

De mange investeringer i den grønne omstilling skaber en sneboldeffekt, som kommer både borgere og andre virksomheder i Esbjerg til gode. Det fortæller René Lennart Madsen fra Nordicals Esbjerg.

”Udover at de konkrete projekter er store og ambitiøse, så afføder det også arbejdspladser og kunder til alle underleverandører, hvilket samlet styrker Esbjerg som by. Men det gør også, at vi kan mærke en enorm stor efterspørgsel på lager- og produktionsejendomme. Vi har en masse i pipelinen, men hvis det fortsætter, løber vi tør i 2025. Der skal simpelthen bygges nyt, for at følge med udviklingen.”

Udviklingen er med til at ændre bybilledet i Esbjerg, hvorfor der nu for første gang i mange år er fokus på en helt bestemt type investeringer.

”Den store vækst i den grønne industri gør også, at der for første gang i 20 år bliver investeret mere i boligudlejningsejendomme. Bare her de sidste 2,5 år, har vi i Nordicals Esbjerg formidlet salget af 7 byggegrunde til boliginvestorer,” lyder det fra René Lennart Madsen.

Seneste artikler

Finanstilsynets lånevejledning kan forværre underudbud

Finanstilsynets vejledning for lån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter er overregulering. De firkantede regler kan føre til et underudbud af nye erhvervsejendomme, der i sidste ende rammer erhvervslivet og lejerne.

Klumme: Olie og hvede følger med brugtvognspriserne

Efter en tid med økonomisk usikkerhed ser vi nu de første tegn på, at vi går mod lysere tider. For en måneds tid siden så vi, at brugtvognspriserne i USA begyndte at falde, og nu følger priserne på en lang række råvarer med samtidig med, at finansinstitutternes renteprognoser ser fornuftige ud. Dette er af afgørende betydning for, om vi fortsat kommer til at se et stabilt ejendomsmarked.

Boligøkonom maner til ro: hold igen med hjælpepakker og lad forbruget dæmpe sig

De høje rente- og inflationsstigninger har skabt usikkerhed i den finansielle verden og dermed også i ejendomsbranchen. Men de sidste mange års meget lave inflation har ikke stået mål med den vækst, vi har oplevet. Derfor kan den voldsomme stigning vi ser i øjeblikket ses som en form for tilbagebetaling for lang tid med så lav en inflation, hvorfor boligøkonom Mikkel Høegh fra Jyske Realkredit maner til ro. Så længe vi dæmper vores forbrug og holder igen med økonomiske hjælpepakker, skal der nok komme mere balance i tingene.

Nordicals med rekordregnskab i 2021

Nordicals landede i 2021 rekordomsætning. Resultatet er baseret på fremgang i hele landet, og administrerende direktør, Erik Andresen, melder om et stærkt første halvår af 2022.

Circle House hæver barren for bæredygtigt byggeri

Den almene boligorganisation Lejerbos nye byggeri Circle House, der ligger i østjyske Lisbjerg, er det første almene byggeri i verden, der bygger på cirkulære principper. Circle House bliver bygget til adskillelse, så det i fremtiden er let at genbruge alle elementerne, uden at de taber værdi.

Til top