Hovedstaden tørster efter flere mindre boliger

Manglen på mindre boliger vil blive mere og mere udtalt de kommende år. I takt med at befolkningen og andelen af enlige vokser, vil efterspørgslen på de små boliger stige. Private udviklere og investorer kan bidrage til løsningen.

Hovedstaden tørster efter flere mindre boliger

Af Nordicals

D. 15.06.23

Som ung eller enlig skal man spejde langt efter lejligheder, hvor kvadratmeterne passer til én enkelt person. Selvom antallet af unge og enlige er steget i København i løbet af de seneste 10 år, er antallet af mindre boliger nemlig ikke fulgt med. Nærmere tværtimod.

”Vi ser allerede et decideret underudbud af mindre boliger i København og med den demografiske udvikling de kommende år, vil den tendens kun styrkes,” fortæller administrerende direktør for Nordicals A/S, Erik Andresen.

Det skyldes blandt andet, at 95 kvadratmeter i mange år har været et helt centralt tal for udviklere i København. Som en del af byfornyelsen har Københavns Kommune stillet krav til at en stor andel af lejlighederne i nyopførte ejendomme i gennemsnit skal være mindst 95 kvadratmeter store. Og selvom andelen er blevet mindre, præger det stadig udviklingen af nye boliger. Bevæggrundene for reguleringen er blandt andet, at der skal sikres plads til de attraktive børnefamilier i byen, men på vejen mod at nå det mål, glemte politikerne at bevare balancen i forhold til de mindre lejligheder.

Mindre lejligheder er forsvundet i etablerede bykvarterer
Det er ikke kun i de nye byområder, at andelen af de små lejligheder er blevet for lille. I de etablerede kvarterer er mange mindre lejligheder forsvundet i forbindelse med sammenlægningen af lejligheder, eller når ældre ejendomme er blevet revet ned for at gøre plads til nye.

”I de etablerede bydele og kvarterer kommer de mindre lejligheder ikke tilbage. Derfor skal de prioriteres i de nye kvarterer. Ellers bliver mismatchet mellem udbud og efterspørgsel kun større,” forklarer Erik Andresen.

Fra 1991 til 2023 er der i alle bydele i Københavns Kommune, på nær Amager Vest, blevet færre boliger på 0-59 kvadratmeter. I alt er der i dag mere end 10.000 færre af de små boligenheder end der var i 1991, da Københavns Kommune begyndte at opgøre bestanden af boliger. Samtidig er antallet af enlige steget de seneste år. Selvom andelen af enlige i København faldt i 00’erne, så er der de seneste 10 år blevet cirka 20.000 flere enlige husstande uden hjemmeboende børn.

Lad private udviklere og investorer bidrage til løsningen
Selvom udviklingen er vendt, og antallet af de små boliger er begyndt at stige de seneste år – blandt andet efter Københavns Kommune senest i 2020 opblødede reglerne om de 95 kvadratmeter – så er tempoet for lavt.

”Hvis vi skal komme boligudfordringerne til livs, er et godt sted at starte at lade de private udviklere og investorer bidrage til løsningen. Fjern reguleringen af størrelsen på lejligheder i nybyggerier. Det vil give de frie markedskræfter mulighed for at bidrage til løsningen,” siger Erik Andresen.

Hovedstaden har generelt et boligefterslæb efter mange års befolkningstilvækst. Den kommende årrække vil behovet efter nye boliger – blandt andet rettet mod unge og enlige – kun stige, men det er et problem at finde plads. Derfor kan det være en nødvendighed at se mod Københavns omegn, indtil nye bykvarterer som Refshaleøen og Lynetteholmen står klar til udvikling.

 

Læs meget mere om markedsudviklingen i København på København CityForesight med blandt andet opdateret markedsdata, byggeprognoser, befolkningsstatistik og -fremskrivning. København CityForesight er en del af det datadrevne, digitale indholdsunivers Nordicals Foresight.

 

Fakta: Nordicals Foresight
Nordicals Foresight er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals med udgangspunkt i erhvervsmæglerkædens 23 forretninger giver kunder og ejendomsbranchen som helhed viden om og perspektiver på, hvordan, hvorhen og hvorfor ejendomsmarkedet bevæger sig – fra det nationale niveau og ned på det lokale på tværs af hele landet. Det gør Foresight-redaktionen med et flow af væsentlige, inspirerende – men også overraskende – nyheder, indsigter, analyser og kommentarer målrettet primært investorer, andre ejendomsejere, projektudviklere og rådgivere.

Kortet viser antallet af mindre boliger (0-59 kvm) i København og udviklingen i antallet af mindre boliger fra 1991-2023. Alle bydele, på nær Amager Vest, har haft et fald i antallet af mindre boliger i perioden. Efterspørgslen på de mindre boliger er dog stigende på grund af flere enlige og studerende i hovedstaden.

Kilde: Københavns Statistikbank og Nordicals

Til top