MIPIM 2023 – bæredygtighed på agendaen

Når MIPIM officielt åbner i dag, bliver bæredygtighed et af de emner, der kommer til at gå igen i oplæg og samtaler. Nordicals giver her sit bidrag til de mange gode møder i form af indsigt i det bæredygtige byggeri – nu og de kommende år.

MIPIM 2023 – bæredygtighed på agendaen

Af Nordicals

D. 13.03.23

Se grafer og danmarkskort over fordeling af bæredygtighedscertificerede projekter i bunden af artiklen.

I dag er den officielle start på MIPIM – verdens førende konference for ejendomsbranchen. Over de kommende dage samles mere end 20.000 aktører fra 80 lande i sydfranske Cannes for at mødes på tværs af branchen.

Programmet er tætpakket med netværksevents, møder og oplæg. Tager man et kig på hovedtalernes temaer, går bæredygtighed og ESG igen over stort set hele paletten. Det er samtidig temaer, vi forventer vil gå igen i de mange møder mellem brancheaktørerne.

Selvom den økonomiske usikkerhed tager flest overskrifter i branchen på nuværende tidspunkt, så vil fokusset på bæredygtighed i ejendomsbranchen kun tiltage de kommende år. Både som et resultat af den politiske opmærksomhed på branchen, men måske i endnu højere grad, fordi private investorer og fonde vægter emnet højere og højere.

Som en optakt til MIPIM 2023 giver vi her vores bidrag til de mange gode samtaler på MIPIM i form af en status på det bæredygtige byggeri – nu og de kommende år frem.

Flest boligprojekter certificeres
Antallet af bæredygtighedscertificerede projekter har været i kraftig stigning den seneste årrække. I 2012 blev 8 projekter DGNB-certificeret. I 2022 var det 113 projekter, og prognosen viser 182 projekter i 2023 til en samlet projektsum på over 32 milliarder kroner.

Udviklingen drives i høj grad af de private investorer og bygherrer, der fra 2023-2026 står for næsten 95 procent af den samlede investeringssum inden for bæredygtighedscertificerede byggerier (DGNB, BREEAM, LEED og Svanemærket). På trods af ambitiøse mål fra politisk side, halter de offentlige byggerier altså efter. Det kan blandt andet skyldes, at det offentlige ikke på samme måde som de private bygherrer er afhængig af, at et byggeri bliver attraktivt på det frie marked. En af bevæggrundene bag certificeringerne er netop et ønske fra private investorer og fonde om at langtidssikre investeringen.

Blandt segmenterne er det særligt boligsegmentet, hvor certificeringerne har vundet størst indpas. Af de boligprojekter, der har planlagt projektstart i årene 2023-2026, er det næsten 30 procent, der forventes bæredygtighedscertificeret. På kontorsegmentet er det lige under 20 procent, mens det kun er lidt over 6 procent inden for lager- og logistiksegmentet. Dertil kan tilføjes, at det særligt er de større byggerier, der certificeres, mens de mindre byggerier fortsat hænger i bremsen.

Bæredygtighed står stærkt i Region Hovedstaden
Tager man et kig på, hvor der smides flest kroner i byggerier med en bæredygtighedscertificering, så er der store geografiske forskelle. Københavns Kommune står uden sammenlign for den største investeringssum, og derudover investeres der stort i flere af kommunerne i Region Hovedstaden. Kigger vi uden for Sjælland er investeringssummerne i planlagt byggeri, der skal bæredygtighedscertificeres, store i Odense, Aarhus, Herning og Trekantområdet.

Det er selvsagt vigtigt at huske på, at de samlede investeringssummer i nyt byggeri er størst i storbyskommunerne og de største vækstområder. Derfor burde der ud fra en gennemsnitsbetragtning også være større investeringssummer i de bæredygtighedscertificerede byggerier i de pågældende kommuner.

Dykker man ned i andelen af bæredygtighedscertificerede byggerier i forhold til den samlede investeringssum, viser det sig dog, at andelen også er høj i kommunerne i Region Hovedstaden. Derudover er andelen også høj i Frederikshavn, Herning og Næstved – i de tre kommuner er det dog enkelte store projekter, der trækker andelen op – samt i en håndfuld jyske, fynske og sjællandske kommuner, hvor andelen er over 25 procent. På nuværende tidspunkt er det dog øst for Storebælt, at der investeres mest i bæredygtighedscertificerede projekter.

De kommende år forventer vi, at andelen af byggeprojekter, der bæredygtighedscertificeres vil stige. Ejendomme står for cirka 40 procent af CO2-udledningerne i Danmark. Derfor er energioptimeringer af bygningsmassen også et af de mest effektive skridt mod at nå Paris-aftalens mål. Det ved EU, og derfor vil reguleringen de kommende år bliver strammere og strammere. Og måske endnu vigtigere; så tænker flere og flere private investorer det ind i business casen.

Med det in mente bliver det nok ikke sidste år, at bæredygtighed kommer til at blive et tema på MIPIM.

Læs også ”Nordicals på MIPIM 2023”

 

I indholdsuniverset Nordicals Foresight kan du læse meget mere om faktorer, der påvirker det danske ejendomsmarked. I CityForesight, som er en del af hele Foresight-universet, zoomer Nordicals ind på 23 byer og lokalområder.

 

Fakta: Nordicals Foresight
Nordicals Foresight er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals med udgangspunkt i erhvervsmæglerkædens 23 forretninger giver kunder og ejendomsbranchen som helhed viden om og perspektiver på, hvordan, hvorhen og hvorfor ejendomsmarkedet bevæger sig – fra det nationale niveau og ned på det lokale på tværs af hele landet. Det gør Foresight-redaktionen med et flow af væsentlige, inspirerende – men også overraskende – nyheder, indsigter, analyser og kommentarer målrettet primært investorer, udviklere og rådgivere.

Investeringer i bæredygtigt byggeri 2023-2026

Der er de kommende år planlagt for store summer i bæredygtighedscertificeret byggeri. På kortet ses den geografiske fordeling af investeringerne. Figur 1 viser investeringssum i millioner kroner på kommuneniveau, og figur 2 viser, hvor stor en del af den samlede investeringssum i en kommune, der er i bæredygtighedscertificerede projekter.

Kilde: Byggefakta

Bæredygtighedscertificerede projekter - historik og projektstørrelser

Figur 1 viser antallet af DGNB-certificerede projekter fra 2012-2023. Figur 2 viser andelen af byggeprojekter, der bæredygtighedscertificeres fra 2023-2026, fordelt på projektstørrelse.

Kilde: Byggefakta

Til top