Nordicals-partnere i hele Danmark forventer et stærkere ejendomsmarked i 2023

Hos samtlige Nordicals’ 24 erhvervsmæglerforretninger ser man optimistisk på 2023 efter 2. halvår af 2022, hvor investeringsmarkederne generelt var pressede.

Nordicals-partnere i hele Danmark forventer et stærkere ejendomsmarked i 2023

Af Søren Duran Duus, chefredaktør for Nordicals Foresight

D. 23.02.23

Et nyt år betyder nye muligheder.

Det gælder selvsagt også for det danske marked for erhvervs- og investeringsejendomme, hvor forventeligt en klarere himmel og øget sigtbarhed er på vej, når det gælder investeringsforventninger til 2023 – og hvilke ejendomssegmenter der på sigt kan vise sig at blive til en god investering.

Det fremgår af en rundspørge, som Nordicals Foresight-redaktionen har lavet, hvor samtlige af Nordicals’ 24 erhvervsmæglerforretninger rundt i landet giver deres vurdering af, hvordan de ser markedet udvikle sig i deres by og område.

Nordicals Foresight er Nordicals’ nye, digitale, indholdsunivers, hvor Nordicals giver perspektiver på, hvad der driver og definerer dagens ejendomsmarked, men i høj grad også, hvad der driver morgendagens marked.

I de sidste seks måneder af 2022 var det danske investeringsmarked presset af højere renter som følge af stigende inflation grundet krigen i Ukraine. De højere renter lagde en effektiv dæmper på aktiviteten på både ejendomsmarkedet på nationalt niveau og på langt de fleste markeder rundt i landet.

Dyk mere ned i transaktionsvolumenen på både nationalt og lokalt niveau her

Under denne tekst kan du tage med på rundtur til Nordicals’ 24 erhvervsmæglerforretninger, hvor lokale partnere og ledere giver deres vurdering af, hvordan de ser markedet udvikle sig i deres by og område i 2023.

 

Region Nordjylland

Aalborg

”Jeg tror på, at det aalborgensiske ejendomsmarked i 2023 vil udvikle sig positivt med en mere stabiliseret rente og stærk demografisk udvikling, hvor især boliger til børnefamilier og personer over 70 år kan blive en attraktiv investering for investorer.”

Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg

Besøg Aalborg CityForesight

 

Vendsyssel

”Der laves fortsat store investeringer i Frederikshavn, og der er højt aktivitetsniveau på havneområdet, men også ambitiøse planer med Recycling City i den nordvestlige del af Frederikshavn. Recycling City har både national og international bevågenhed. På investeringsmarkedet vil en stabilisering af renten i 2023 betyde forøget aktivitet i markedet. I det hele taget er markedet i Vendsyssel både attraktivt og stabilt.”

Tommy Kruse Fuglsang, partner i Nordicals Vendsyssel i Frederikshavn

Besøg Frederikshavn CityForesight

 

Region Midtjylland

Aarhus

”Markedet i Aarhus vil i 2023 udvikle sig positivt med en mere stabiliseret rente og stærk demografisk udvikling, hvor særligt boliger til børnefamilier og seniorer vil blive en attraktiv investering for investorer.”

Steen Storgaard Møller, partner i Nordicals Aarhus

Besøg Aarhus CityForesight

 

Randers

”Vi forventer, at markedet for erhvervsejendomme i Randers og det regionale nærområde i 2023 generelt vil udvikle sig positivt som følge af et forventeligt mere stabilt renteniveau og med en klart stigende interesse fra investorer til investeringsejendomme, især boligudlejning og brugere til produktions- og lagerejendomme.”

Jesper Bruun Fangel, partner i Nordicals Randers

Besøg Randers CityForesight

 

Viborg

”Vi forventer, at markedet for erhvervs- og investeringsejendomme i Viborg-området og regionalt i 2023 udvikler sig positivt som følge af et mere stabilt renteniveau og en stigende interesse fra såvel investorer som brugere til produktions- og lagerejendomme etc.”

Morten Lundhøj, partner i Nordicals Viborg

Besøg Viborg CityForesight

 

Holstebro

”I markedsområdet omkring Holstebro forventes det i 2023, at markedet vil udvikle sig positivt og i en mere stabiliserende retning i Holstebro. Det skyldes udviklingen i inflationen og den demografiske udvikling, hvor børnefamilier og seniorer bliver attraktive for investorerne. Herudover blæser der ”grønne vinde” omkring udviklingen af Thor ud fra Thorsminde samt et Power-to-X-anlæg. Det vil ydermere påvirke den demografiske udvikling i forhold til efterspørgsel på boliger.”

Kasper Bergenhammer Andersen, partner i Nordicals Holstebro

Besøg Holstebro CityForesight

 

Herning

”Der opleves en positiv tendens i aktivitetsniveauet i Herning og omegn i 2023 som følge af en mere stabiliseret rente og et bomstærkt erhvervsliv. Samtidigt med faldende inflationsforventninger er markedet i Midtjylland både attraktivt og stabilt.”

Pauli Bach, partner i Nordicals Herning

Besøg Herning CityForesight

 

Silkeborg

”Silkeborg ser ind i landets højeste vækstrater. Høj vækst er forbundet med høj aktivitet, hvilket vi allerede oplever fra starten af 2023 og forventer vil fortsætte mange år frem. Den positive demografiske udvikling i det midt- og østjyske medfører øget efterspørgsel på alt fra boliger til detailhandel, iværksætteri, arbejdspladser og erhvervslokaler.”

Mads Faber, daglig leder og associeret partner i Nordicals Silkeborg

Besøg Silkeborg CityForesight

 

Horsens

”Jeg tror på, at det horsensianske ejendomsmarked fortsat vil være på et godt niveau i 2023, primært grundet en forventet mere stabiliseret rente og stærk demografisk udvikling. Vi forventer, at især boliger til børnefamilier og personer over 60 år kan blive en attraktiv investering for investorer, men også investeringer i lager- og logistikejendomme forventes på et godt niveau.”

Bo Pinholt, partner i Nordicals Horsens

Besøg Horsens CityForesight

 

Region Syddanmark

Odense

”Markedet for erhvervs- og investeringsejendomme i Odense endte i 2022 med at blive det næststærkeste år for byen med en omsætning på over 1,5 mia. kr. Det bliver interessant at følge, hvordan investorer, udviklere og andre markedsaktører kommer til at forholde sig til en formentlig mere stabiliseret rente i 2023 og en fortsat stærk demografisk udvikling i Odense Kommune.”

Morten Nielsen, partner i Nordicals Odense

Besøg Odense CityForesight

 

Trekantområdet (Vejle, Kolding og Fredericia)

"Vi tror på, at ejendomsmarkedet i Trekantområdet vil fortsætte med vækst i 2023 inden for opførelse af nye boliger i alle kommuner. Det er i særdeleshed rækkehuse til udlejning, som fortsætter i stor stil. Derudover har det travle lager- og logistikmarked stadig fuld fart på i vores del af landet, hvor efterspørgslen fortsat overgår udbuddet i markedet.”

Jon Stefansen, partner i Nordicals Trekantområdet

Besøg Trekantområdet CityForesight

 

Esbjerg

”Markedet i Esbjerg vil i 2023 udvikle sig positivt inden for specielt brugerejendomme grunden den store aktivitet inden for olie-, gas og vindaktiviteter, som er i kraftig vækst. Investeringslysten er stor hos både lokale og ikke mindst internationale investorer.”

René Lennart Madsen, partner i Nordicals Esbjerg

Besøg Esbjerg CityForesight

 

Haderslev/Aabenraa

”Vi forventer i 2023 en stærk efterspørgsel på boligudlejningsejendomme og investeringsejendomme inden for lager og logistik. Flere af de store landsdækkende detailforretninger etablerer sig i 2023 i Haderslev, og samme tendens forventes på sigt at gøre sig gældende i Aabenraa. Der er øget behov for lager- og logistikfaciliteter ved E45 de kommende år og dermed også øget byggeaktivitet i dette segment. I 2023 forventer vi et lidt lavere niveau på større projektbyggerier af nybyggeri, men en stigning i renoveringsprojekter og konvertering fra erhverv til bolig.”

René Damkjær, partner i Nordicals Sønderjylland, Haderslev/Aabenraa

Besøg Haderslev/Aabenraa CityForesight

 

Sønderborg

”Vi tror på, at ejendomsmarkedet i Sønderborg fortsat vil være på et godt niveau i 2023, primært på grund af en forventet stabilisering af renten, en positiv demografisk udvikling samt god aktivitet på bygge- og anlægsprojekter. Sønderborg vil i 2023 fortsat have stor søgning på investeringsmarkedet og et relativt lille udbud. Vi oplever, at Sønderborg vil være et af de steder i region Sønderjylland, hvor mange investorer vil kigge hen i 2023.”

Hans Peter Poulsen, partner i Nordicals Sønderjylland, Sønderborg

Besøg Sønderborg CityForesight

 

Svendborg

”2023 bliver et både spændende og positivt år for Svendborg og Sydfyn, hvor flere store byggeprojekter på havnearealerne og boligprojekter afsluttes, hvilket giver plads til endnu flere tilflyttere, der vil opleve ”det gode liv” på Sydfyn. Vi har de senere år oplevet en god befolkningstilvækst, primært grundet børnefamilier fra hovedstadsområdet. De tiltrækkes især af natur, vand og kultur, fordi Svendborg har et meget stort kulturliv i forhold til byens størrelse.”

Ulrich Nielsen, partner i Nordicals Svendborg

Besøg Svendborg CityForesight

 

Region Hovedstaden

København

”Tempoet er uden tvivl taget ud af det københavnske marked, og vi ser en tendens til en større påpasselighed i forhold til risikovillighed. Vi forventer dog en betydeligt mere lettet stemning i 2023, hvor transaktionsaktiviteten vil stige stødt, efterhånden som vi bevæger os længere ind i året. Der vil nok være et par mindre dyk undervejs, men der er ikke udsigt til et dybt dyk.”

Jacob Lund, partner i Nordicals København

Besøg København CityForesight

 

Helsingør

”Helsingør er en attraktiv by for investorer og en kommune i vækst. Vi kigger med stor optimisme ind i 2023, der vil udvikle sig positivt som følge af en mere stabiliseret rente. Særligt boliger til børnefamilier og seniorer vil blive attraktivt for fremtidige investeringer. I det hele taget er markedet i Nordsjælland både attraktivt og stabilt. Vi oplever en stærk demografisk udvikling i hele regionen, og det samme gør vores investorer.”

Christian Jessen, partner i Nordicals Nordsjælland, Helsingør

Besøg Helsingør CityForesight

 

Hillerød

”Markedet i Hillerød og omkringliggende kommuner vil i 2023 udvikle sig positivt som følge af en mere stabiliseret rente og en stadig stigende efterspørgsel på investeringsmuligheder. Vi oplever en stærk demografisk udvikling i hele regionen, og det samme gør vores investorer. Vi forudser en tid med vækst og fornyet optimistisk aktivitet omkring erhvervs- og investeringsejendomme. I det hele taget er markedet i Nordsjælland både attraktivt og stabilt.”

Christian Jessen, partner i Nordicals Nordsjælland, Hillerød

Besøg Hillerød CityForesight

 

Region Sjælland

Roskilde

”Ejendomsmarkedet i Roskilde forventes i 2023 at forblive attraktivt med høj efterspørgsel fra både investorer og virksomheder. Der er igangsat flere større udviklingsprojekter til både bolig og erhverv. Region Sjælland vil igennem året vise sig at være et attraktivt sted at investere.”

Kenneth Hansen, partner i Nordicals Sjælland, Roskilde

Besøg Roskilde CityForesight

 

Køge

”I Køge er udbygningen af flere byområder i fuld gang – for eksempel Køge Nord, STC III og Søndre Havn. Køge vil igennem 2023 stå stærkt på både bruger- og investeringsmarkedet med høj søgning og relativt lavt udbud. Køge vil være et af de steder i Region Sjælland, hvor de fleste investorer vil kigge hen i 2023.”

Kenneth Hansen, partner i Nordicals Sjælland, Køge 

Besøg Køge CityForesight

 

Vestsjælland 

”Vestsjælland er fra begyndelsen af 2023 båret af en lav tomgang og en stærk efterspørgsel fra både investorer og brugere, hvilket ikke mindst skal ses sammen med den generelt gode infrastruktur og de store virksomheder, der for tiden investerer kraftigt i hele regionen. Det giver en begrundet optimisme på ejendomsmarkedet.”

Henrik Nikolajsen, partner i Nordicals Sjælland, Slagelse

Besøg Vestsjælland CityForesight

 

Sydsjælland 

”Markedet i Næstved vil i 2023 udvikle sig positivt, dels grundet den forbedrede infrastruktur og fremtidige forbedringer heraf. Vi ser flere nye virksomheder og tilflyttere til byen, hvilket vil være attraktivt for investorerne i markedet. I det hele taget vil markedet i regionen bevæge sig i en positiv retning.”

Jesper Jensen, daglig leder og associeret partner i Nordicals Sjælland, Næstved

Besøg Sydsjælland CityForesight 

 

Vil du være opdateret på markedsudviklingen på nationalt niveau eller lokalt? Eller begge dele?

indholdsuniverset Nordicals Foresight kan du læse meget mere om faktorer, der påvirker det danske ejendomsmarked. I CityForesight, som er en del af Foresight-universet, kan du følge det professionelle ejendomsmarked i 24 danske byer og områder. Vælg blot en by og klik på danmarkskortet her.

 

Fakta: Nordicals Foresight
Nordicals Foresight er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals med udgangspunkt i erhvervsmæglerkædens 24 forretninger giver kunder og ejendomsbranchen som helhed viden om og perspektiver på, hvordan, hvorhen og hvorfor ejendomsmarkedet bevæger sig – fra det nationale niveau og ned på det lokale på tværs af hele landet. Det gør Foresight-redaktionen med et flow af væsentlige, inspirerende – men også overraskende – nyheder, indsigter, analyser og kommentarer målrettet primært investorer, udviklere og rådgivere.

Seneste artikler

Disse byer får størst vækst i boligbehovet frem mod 2040

Aarhus og to andre kommuner i Region Midtjylland er med på listen over danske kommuner med størst, forventet vækst i boligbehovet. Nordicals-partnere kommenterer udviklingen i en region med generel solid fremgang.

Aalborg har brug for moderne kontorejendomme – Nordicals ser behov for nye projekter

Aalborg oplever fortsat stor interesse for de bedst beliggende og moderne kontorlejemål, men ifølge Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg, bliver der behov for flere nye kontorprojekter, hvis byen skal undgå, at attraktive kontorer bliver en mangelvare i de kommende år.

Rolig start på transaktionsåret, men udsigt til højere tempo

I årets første fire måneder har transaktionsniveauet været lavere end de foregående år. De udenlandske investorer har været afventende, og størrelsen på de indgåede handler har været mindre end tidligere. Til gengæld er der udsigt til, at tempoet stiger senere på året.

Fald i boligbyggeri gavner investorer

Højere rente, stigende byggeomkostninger og økonomisk usikkerhed udløser et flerårigt dyk i nybyggeriet af boliger. Det kan ifølge eksperter og branchefolk presse lejeniveauerne op – til gavn for udlejere samt de investorer og projektudviklere, som fortsat opfører nye boliger. På længere sigt har især hovedstaden et stort boligefterslæb.

Rækkehuse-efterspørgsel stiger fortsat rundt på Sjælland – slut med standardboliger

Rækkehuse henvender sig til en bred skare af befolkningen. Lige fra børnefamilien til senioren. Samtidig er der en klar forventning hos både Nordicals og investorer om, at fremtidens boligmarked er præget af specialboliger.

Til top