Odense fortsætter med at vokse – men der bliver færre af de yngste seniorer

Odense fortsætter med at vokse – men der bliver færre af de yngste seniorer

Markedsudvikling | 30.03.2023

Mange boligudviklere og -investorer har de seneste år i stigende grad fået fokus på seniorboliger, men i landets tredjestørste by topper antallet af de yngste seniorer allerede i 2025. Nordicals Odense-partner Morten Nielsen tvivler dog ikke på, at der også i de kommende år vil være stor efterspørgsel på seniorboligsegmentet.

Befolkningstallet i Odense er vokset den seneste årrække, og væksten fortsætter, så der i 2035 vil være 7.000 flere odenseanere.

I København er antallet af de yngste seniorer – personer på mellem 50 og 69 år – med til at sikre en fortsat positiv demografisk udvikling, mens den yngste seniorgruppe i både Aarhus og Aalborg ligger på et stabilt niveau.

I Odense er det dog personer i alderen 30-49 år, som er kendetegnende ved en klar overvægt af børneforældre, deres børn og ikke mindst de ældste medborgere på over 70 år, der driver befolkningsvæksten.

Det viser data, som Nordicals Foresight-redaktionen har bearbejdet på baggrund af befolkningsstatistikken og -fremskrivningen fra Danmarks Statistik. Nordicals Foresight er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals giver perspektiver på, hvad der driver og definerer dagens ejendomsmarked, men i høj grad også, hvad der driver morgendagens marked.

Vigtig viden boliginvestorer og -udviklere
Den nye analyse af befolkningsudviklingen i Odense er vigtig viden for både boliginvestorer og -udviklere, som overvejer eller planlægger boligprojekter. Hvad angår et faldende antal seniorer i fremtiden er spørgsmålet, om udviklingen vil medføre, at der bliver begrænset brug for seniorboliger i fremtiden? Eller vil der fortsat være solid efterspørgsel, fordi folk i aldersgruppen gerne vil bo i deciderede seniorboliger?

På spørgsmålene svarer Morten Nielsen, der er partner i Nordicals Odense:

”Jeg er stadigvæk meget overbevist om, at der også i de kommende år vil være stor efterspørgsel på seniorboligsegmentet. Dels har jeg en opfattelse, at flere og flere fynboer ønsker – også seniorerne – at flytte til Odense for at opleve og anvende alle de fremragende kulturtilbud, som findes.”

”Dels bliver der stadig videreudviklet på boligtypen, og derfor tror jeg på sigt, at en del af de allerede etablerede seniorboligkoncepter vil blive konverteret til andre boligformer for så at gøre plads til nyudviklede koncepter,” siger Morten Nielsen.

Flere over 50 år i 2035
Fra 2015 til 2035 bliver der cirka 13 procent flere personer over 50 år i Odense, såfremt prognosen holder stik, og det understøtter, hvorfor seniorboliger og seniorboligkoncepter fortsat vinder frem hos udviklere og investorer.

I 2022 lavede den rådgivende ingeniør- og arkitektkoncern Cowi en national undersøgelse for Realdania, hvori hver fjerde adspurgte borger mellem 50 og 75 år udtrykker interesse i at bo i et seniorbofællesskab. Det skaber potentialer for kommuner med interesse i at etablere seniorbofællesskaber, for når seniorer flytter fra deres bolig, giver det blandt andet plads til nye, eftertragtede børnefamilier.

”Flere kommuner er begyndt at se gode muligheder i at etablere seniorbofællesskaber og gøre netop den boligform til en del kommunens seniorboligpolitik. Det er rigtig positivt. Med undersøgelsen her håber vi at kunne give dem et endnu bedre vidensgrundlag, når de skal drøfte og siden beslutte, hvilke typer af seniorboliger, der kan være attraktive at etablere, og hvilke positive, afledte effekter de kan forventes at have,” siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania, i en kommentar til rapporten om seniorbofællesskaber.

Seniorboliger er typisk målrettet til personer på over 50 år.

Odense fortsætter vækst
Ved indgangen til 2023 havde Odense Kommune 208.000 indbyggere, mens tallet ifølge Danmarks Statistik i 2035 vil være vokset til omkring 215.000 – svarende til en samlet befolkningsvækst på 3,5 procent over de kommende 12 år. Til sammenligning forventes en samlet befolkningsvækst i Danmark på 3,5 procent i samme periode, 2023-35.

 

Se to grafikker i bunden af artiklen

 

Vil du være opdateret på markedsudviklingen nationalt, lokalt eller regionalt? Eller over det dele?

I vores datadrevne, digitale indholdsunivers Nordicals Foresight kan du læse om faktorer, der påvirker det danske ejendomsmarked. Læs om den nationale udvikling her, mens du i CityForesight her kan følge det professionelle marked i over 20 danske byer og områder.

Befolkningsudvikling i Odense

Befolkningsstatistik og -fremskrivning for Odense Kommune.

Kilde: Danmarks Statistik (befolkningstallet er per 1. januar 2023, mens den årlige befolkningsfremskrivning er fra 2022)

Flyttebalance i Odense Kommune 

Kilde: Danmarks Statistik (data per 1. januar 2023)

Til top