Klumme: Olie og hvede følger med brugtvognspriserne

Efter en tid med økonomisk usikkerhed ser vi nu de første tegn på, at vi går mod lysere tider. For en måneds tid siden så vi, at brugtvognspriserne i USA begyndte at falde, og nu følger priserne på en lang række råvarer med samtidig med, at finansinstitutternes renteprognoser ser fornuftige ud. Dette er af afgørende betydning for, om vi fortsat kommer til at se et stabilt ejendomsmarked.

Klumme: Olie og hvede følger med brugtvognspriserne

Af Erik Andresen, adm. direktør Nordicals A/S

D. 15.07.22

Det sidste halve år har nyhedsbilledet været domineret af dystre fortællinger om stigende inflation og renter og en frygt for, at rentestigningerne vil sætte økonomien i stå.

Men noget tyder på, at der kan være en stabilisering på vej. For en måneds tid siden så vi de første spæde tegn på, at de voldsomme stigninger har toppet. Brugtvognspriserne i USA - der har været nogle af de priser, der er steget mest eksplosivt – begyndte i starten af juni at falde for første gang siden 2020. I Nordicals forudså vi, at det kunne være begyndelsen på, at udbud og efterspørgsel var ved at komme i balance. For at forudsigelsen kunne gå i opfyldelse, var det dog nødvendigt, at der ikke blev udstedt nye økonomiske hjælpepakker, sådan at det frie marked selv kunne skabe balancen.

Hjælpepakkerne er på fornuftig vis ikke blevet udstedt i samme grad, som vi så under corona, og de faldende brugtvognspriser har heldigvis vist sig ikke bare at være en enkeltstående tilfældighed, men et udtryk for, at forbrugermønstrene begyndte at ændre sig. Under corona blev der gennem økonomiske hjælpepakker pumpet penge ud i samfundet. Det øgede købekraften hos forbrugeren og fik efterspørgslen på alskens varer til at overstige udbuddet. Det har fået priserne til at stige, hvilket har affødt rentestigningerne på grund af inflationsfrygten. Prisstigningerne har nu fået sænket efterspørgslen. Vi ser nu som resultat af den begyndende genoprettede balance, at flere råvaregrupper, blandt andet stål, olie og hvede nu begynder at falde i pris. Det er dog vigtigt at bemærke, at det vi ser falde nu i første omgang er råvarepriserne og ikke forbrugerpriserne. Vi ser fortsat en stigende inflation, men med råvareprisernes fald, vil det formentlig kun være et spørgsmål om tid, før vi også ser et fald for forbrugeren.

Stejleste rentestigning nogensinde

Hvis man ser på finansinstitutternes renteprognoser, så ser vi, at der på tværs af prognoserne regnes med, at de voldsomme rentehop har toppet. ECB og FED har dog varslet kommende rentestigninger, så der vil stadig være små stigninger frem til sommeren 2023, hvorefter vi formentlig vil se, at renterne sænkes igen.

Og generelt tegner fremtiden ikke så dystert, som man kunne have forestillet sig. Rentestigningerne er store, og hvis man ser på selve stigningen, kan den virke meget voldsom. Med til historien hører dog, at vi generelt er kommet fra et meget lavt renteniveau. Så selvom selve stigningerne er historisk høje, er selve renteniveauerne ikke voldsommere end hvad man har set tidligere. I modsætning til tidligere tider har vi en helt anderledes sund økonomi i Danmark i dag, hvorfor vi også kommer igennem tider som disse, når hændelser som pandemi og krig påvirker markedet.

Forventer ikke et ejendomsmarked i stilstand

At vi ser en balance i udbud og efterspørgsel, faldende priser og på sigt også faldende inflation og renter, er et godt tegn for ejendomsmarkedet.  Med en lavere rente, vil der være et større spænd mellem rente og afkast, hvilket vil øge investeringslysten hos investorerne. Det er dog ikke sådan, at investeringslysten er forsvundet – vi har oplevet et første halvår, hvor transaktionsvolumen har været på niveau med 2021. Selvom markedet i øjeblikket er mere afventende, forventer vi derfor stadig et fornuftigt andet halvår af 2022.

Seneste artikler

Nordicals ligger i top i årets brancheanalyse

”På toppen er det Nordicals og Colliers, der kæmper om at være størst i Danmark". Det er konklusionen i den netop offentliggjorte brancheanalyse, hvor Estate Media tager temperaturen på erhvervsmæglerbranchen og samtidig retter blikket mod morgendagens muligheder og udfordringer.

Byggepriser bremser projekter og grønne løsninger

Voldsomt stigende priser på byggematerialer får bygherrer til at udskyde eller droppe projekter og skrue ned for bæredygtige løsninger, siger eksperter. Men i længden vil grønne løsninger vinde frem, og noget tyder på, at prisstigningerne er ved at klinge af.

Lovforslag om lagerbeskatning af ejendomme er fremsat i høring – hvad er status nu?

Lagerbeskatning af fast ejendom har været et betændt og omdiskuteret emne. Nu er det nye skattelovforslag - der skal finansiere den såkaldte ”Arne-pension” – sendt i høring. Men hvad er status nu? Det giver partner hos Deloitte, Glenn Sørensen, et overblik over.

Finanstilsynets lånevejledning kan forværre underudbud

Finanstilsynets vejledning for lån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter er overregulering. De firkantede regler kan føre til et underudbud af nye erhvervsejendomme, der i sidste ende rammer erhvervslivet og lejerne.

Boligøkonom maner til ro: hold igen med hjælpepakker og lad forbruget dæmpe sig

De høje rente- og inflationsstigninger har skabt usikkerhed i den finansielle verden og dermed også i ejendomsbranchen. Men de sidste mange års meget lave inflation har ikke stået mål med den vækst, vi har oplevet. Derfor kan den voldsomme stigning vi ser i øjeblikket ses som en form for tilbagebetaling for lang tid med så lav en inflation, hvorfor boligøkonom Mikkel Høegh fra Jyske Realkredit maner til ro. Så længe vi dæmper vores forbrug og holder igen med økonomiske hjælpepakker, skal der nok komme mere balance i tingene.

Til top