PFA vil investere mere i kontorer trods corona

PFA Ejendomme ejer kontorer for 30 milliarder og er på udkig efter endnu flere. Kontorer kan sikre et stabilt afkast, og direktør Michael Bruhn tror især på flerbrugerejen­domme. Han tvivler på, at corona-udløst hjemmearbejde vil bremse efterspørgslen på kvadratmeter.

PFA vil investere mere i kontorer trods corona

Af Nordicals

D. 25.02.21

Som del af landets næststørste pensionspengetank – kun det offentlige ATP er større – har PFA Ejendomme kontorbygninger for rundt regnet 30 milliarder, fordelt med 16-18 mia. kr. herhjemme og 10-12 mia. kr. i udlandet. Men ejendomsdirektør Michael Bruhn regner med at få flere kontor-kvadratmeter på sine bøger.

”PFA forventer at skrue op for ejendomsinvesteringer de næste tre-fem år, og med vores nuværende risikoprofil og fordeling af ejendomme kommer den største vækst til at ske inden for lavrisiko eller core-investeringer. Her ligger kontorer sammen med fx boliger, datacentre og logistikejendomme,” fortæller Michael Bruhn, der har styret PFA’s investeringer i mursten de seneste otte år.

Tror på flerbrugerhuse
Han har særlig tiltro til flerbrugerejendomme, hvor flere virksomheder lejer sig ind og deler reception, møderum, kantine og andre fælles faciliteter. PFA ejer allerede flerbrugerhuse og åbner et nyt, Cortex Park, i Odense næste år.

”Det er fleksibelt for de virksomheder, der lejer sig ind. De kan fx skalere op eller ned efter behov,” opsummerer Michael Bruhn.
Lejere kan vokse uden at skulle flytte, og de kan gå ned i størrelse, hvis de har behov for det. Og især mindre virksomheder får adgang til faciliteter, som på egen hånd vil være dyre eller umulige at etablere. Nogle steder kan flerbrugerhuse kombineres med, at en virksomhed lejer større lokaler og indretter kontorhotel til helt små firmaer, iværksættere og selvstændige.

 

”PFA forventer at skrue op for ejendomsinvesteringer de næste tre-fem år, og med vores nuværende risikoprofil og fordeling af ejendomme kommer den største vækst til at ske inden for lavrisiko
eller core-investeringer.”

 

Michael Bruhn
Ejendomsdirektør, PFA

Brug for kontorer
Michael Bruhn forventer fortsat at udleje domicilejendomme, hvor én virksomhed har sin egen bygning og ofte indgår en langtidskontrakt. Blot vil en stor del af væksten i kvadratmeter ligge inden for flerbrugerejendommene.
For tre år siden frygtede vi, at kunstig intelligens ville gøre indhug i arbejdspladser og dermed lokalebehov hos de store virksomheder. Det er nok også sket, men kun i mindre målestok, og samtidig ser vi mange nye arbejdspladser udløst af øgede krav om fx hvidvask-kontrol, GDPR-regler, compliance og ESG (samfunds- og miljøansvar, red.),” pointerer Michael Bruhn.
PFA-direktøren frygter ikke et dyk i kontorbehovet, selv om der bliver talt meget om øget hjemmearbejde, når coronaen er slået tilbage, og vaccinerne har vundet indpas. Eksempelvis har flere store virksomheder meddelt, at de vil indføre hjemmearbejde mere permanent og have færre skriveborde stående.

”Nogle virksomheder skruer måske lidt ned for lokalebehovet, men erfaringerne under corona har også vist, at mange har behov for at møde kolleger og sparre med dem – vi er generelt mere kreative, når vi er sammen med andre. Projektarbejde er fortsat vigtigt for mange virksomheder, og det betyder, at vi som udlejere skal tænke i mere fleksible lokaleløsninger for fremtidens kontorer,” siger Michael Bruhn.

PFA på udkig
PFA’s ejendomme både herhjemme og i udlandet er enten ejet af PFA alene eller sammen med en eller flere medejere. Den måske mest kendte kontorejendom er Axel Towers over for Tivoli i København; her er ATP og Industriens Pension medejere.

Ud over Storkøbenhavn er PFA’s kontorinvesteringer placeret i Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Horsens og Trekantområdet.

Kontorlokaler i mindre byer står ikke på dagsordenen, men Michael Bruhn er ret sikker på, at ejendomsafdelingen kommer til at svinge indkøbskurven de kommende år. Hvor meget der bliver købt ind – og hvor meget der bliver kontorer, tør han dog ikke spå om – blandt andet fordi ejendomme kun udgør ét element inden for alternative investeringer, der supplerer såvel de ofte svingende aktier som obligationer, der i disse år kun giver minimalt afkast.

”Vi har kapacitet til yderligere investeringer på cirka 25 mia. kr. inden for de næste tre år, men hvor meget vi får investeret, handler fx om, hvorvidt vi kan finde de rigtige ting. Og så er ejendomme i konkurrence med andre alternative investeringer som infrastruktur, havmølleparker og de nye energiøer.

I Nordicals Markedsindsigt for foråret 2021 lader vi nogle af ejendomsbranchens mest indsigtsfulde aktører fortælle om deres forventninger til 2021.

Download markedsindsigten her

Til top