Stor efterspørgsel opvejer den stigende lange rente

På trods af de stigninger, vi har set på den lange rente over den seneste periode, ser vi på den korte bane ingen umiddelbar påvirkning af priserne på ejendomsmarkedet.

Stor efterspørgsel opvejer den stigende lange rente

Af Nordicals

D. 25.05.21

Lad os først og fremmest starte med at slå fast, at den lange rente stadig er historisk lav. Den er dog ikke så lav, som den var for et halvt år siden. Når renten stiger, fører det meget naturligt til overvejelser omkring, hvilken indflydelse det får på ejendomsmarkedet. I første omgang forventer vi ikke, at stigninger på den lange rente påvirker priserne på ejendomsmarkedet.
Det er der flere forklaringer på.

Forskellen mellem lånerenten og afkastet har pga. den ekstraordinært lave rente været større, end hvad man normalt har kunnet forvente. Investorerne har accepteret en indsnævring i forskellen mellem lånerenten og afkastet og dermed en lavere forrentning af egenkapital ved investering i fast ejendom. Den lave lange rente de seneste år har derfor været et plus i bogen.

Dertil er efterspørgslen efter ejendomme til salg langt større end udbuddet. Det driver helt naturligt ejendomspriserne i opadgående retning og er dermed med til at neutralisere den stigende rente. Efterspørgslen er blandt andet drevet af stor udenlandsk interesse for det danske ejendomsmarked og med formodningen om snarligt lempede rejserestriktioner, forventer vi kun, at den interesse tager til.

Ét sted, hvor vi kan se en mindre påvirkning af den stigende rente, er projektejendomme, der typisk leveres over en periode på 1-3 år. Såfremt rentekurven forsat vil være stigende, kan man ikke udelukke, at afkastkravene for dette segment vil stige marginalt.

"I første omgang forventer vi ikke, at stigninger på den lange rente påvirker priserne på ejendomsmarkedet.”

 

Erik Andresen

Administrerende direktør, Nordicals A/S

Til top