Sydjylland kan se frem til yderligere befolkningsvækst – sådan fordeler den sig

  

Sydjylland kan se frem til yderligere befolkningsvækst – sådan fordeler den sig

Markedsudvikling | 05.03.2024

Trekantområdet driver fremgangen i den sydlige del af Jylland, hvor særligt én kommune skiller sig markant ud, viser befolkningsfremskrivning. Nordicals-partner forklarer og perspektiverer den positive udvikling.

Også fremover vil både Sydjylland og Region Syddanmark som helhed bidrage til fortsat befolkningsvækst i Danmark.

Det viser den årlige befolkningsstatistik og -fremskrivning fra Danmarks Statistik.

Konkret viser prognosen, at Sydjylland som landsdel kan se frem til en befolkningsfremgang på 1,7 procent frem til år 2040. Det svarer til en vækst på 12.000 personer til 745.000 indbyggere.

Til sammenligning viser fremskrivningen fra Danmarks Statistik, som bygger på data og prognose i 17-årsperioden fra 1. januar 2023 til 1. januar 2040, at det samlede indbyggertal i Danmark i perioden forventes at stige med 4,6 procent – svarende til 274.000 personer – til 6.207.000 indbyggere.

Stor forskel på befolkningsudvikling
I denne artikel fokuserer Nordicals på Sydjylland, som både befolkningsmæssigt, geografisk og inden for markedet for erhvervs- og investeringsejendomme udgør den største del af Region Syddanmark.

Den fortsatte befolkningsvækst i Sydjylland forventes at ske, efter indbyggertallet i landsdelen i perioden 2010-23 steg med 2,4 procent. Ifølge fremskrivningen fra Danmarks Statistik vil den videre fremgang – med undtagelse af Billund – blive drevet af de tre kommuner i Trekantområdet, som i Nordicals-regi omfatter Vejle, Kolding og Fredericia. Med andre ord: Der er stor forskel på, hvor den forventede befolkningsvækst rent geografisk kommer til at ske.

Ligesom i resten af landet er befolkningsudviklingen i Sydjylland præget af generel urbanisering og en aldrende befolkning. Den fortsatte urbanisering rammer især en landsdel som Sydjylland med 7 landkommuner (Sønderborg, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Varde, Fanø og Billund) ud af samlet 12 kommuner.

Vejle vokser massivt
I både procentuel vækst og i antal personer fører Vejle Kommune klart an med en forventet indbyggervækst på 13,1 procent – svarende til godt 16.000 personer – i perioden 2023-40. Herefter følger kommunerne Kolding (med 3,2 procent i forventet vækst), Fredericia (med 3,0 procent i forventet vækst) og Billund (med 2,7 procent i forventet vækst).

Esbjerg og Vejen kan – hvis prognosen holder – omvendt forvente et befolkningsfald på henholdsvis 0,6 og 0,2 procent frem mod 2040, mens alle landkommuner – dog som nævnt med undtagelse af Billund takket være Lego og Billund Lufthavn – står over for en nedgang på mellem 1,2 og 5,6 procent.

Befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik er baseret på forudsætninger om tidligere års fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner.

Læs også ”Sats på grøn energi og dataforsyning er det nye sort i Esbjergs opblomstring”

Trekantområdet driver befolkningsfremgangen
I en kommentar til den fortsatte befolkningsvækst i Trekantområdet siger Jon Stefansen, partner i erhvervsmægleren Nordicals Trekantområdet:

”Trekantområdet udgør et marked, som på alle måder er i vækst, hvilket vi også forventer er tilfældet i 2024. Især lager- og logistiksegmentet samt boliger står stærkt. Den øgede tilflytning til området gør, at der løbende er stor efterspørgsel på boliger.”

”På lejemarkedet er priserne stabile, og opførslen af nye boligenheder finder typisk sted centralt i byerne, for eksempel ved havneområder. Derudover opføres der stadig mange rækkehuse, som typisk ligger i udkanten af en af de tre store byer – Vejle, Kolding eller Fredericia,” oplyser Jon Stefansen.

Læs også ”Stærkt boliginvesteringsmarked – Trekantområdet er meget mere end Danmarks logistikhub”

Læs også ”Trekantområdet og Esbjerg løfter Sydjylland til nye højder”

Region Syddanmark står til tredjestørst befolkningsvækst
Zoomer vi ud fra Sydjylland og ser på hele Region Syddanmark, fortsætter væksten også her. Således kan Region Syddanmark med i alt 22 kommuner i perioden 2023-40 se frem til en befolkningsfremgang på 2,5 procent til 1.269.000 indbyggere mod præcis 1.200.000 indbyggere i 2010.

Det betyder, at Region Syddanmark kan stå over for den tredjestørste befolkningsvækst blandt landets fem regioner. Den største fremgang forventes at ske i Region Midtjylland med et vækstestimat på 8,5 procent. Fremskrivningen viser videre, at den næststørste stigning i indbyggertallet kan tilfalde Region Hovedstaden (med 5,0 procent i forventet vækst). Derefter følger – som nævnt – Region Syddanmark (med 2,5 procent i forventet vækst), Region Sjælland (med 2,3 procent i forventet vækst) og Region Nordjylland (med 2,1 procent i forventet vækst).

Sammenlignes 2023-fremskrivningen med den faktiske befolkningsudvikling, der har været i Danmark fra 1990 til 2023, estimeres den fremtidige befolkningsvækst især at blive drevet af de ældste aldersgrupper og specielt den ældste aldersgruppe bestående af personer på 80 år+.

Ved indgangen til 2023 udgjorde denne gruppe 5 procent af befolkningen, men andelen forventes at være vokse til omkring 10 procent fra 2050 og frem. Det forklarer, hvorfor seniorboliger og seniorboligfællesskaber samt friplejehjem er blandt boligformer, som bliver mere og mere udbredte i takt med, at mange boligformer i stigende grad bliver målrettet til specifikke livsstadier og målgrupper.

Læs også ”Sydjylland: Enorm efterspørgsel på erhvervslejemål i Esbjerg – presset fortsætter i 2024”

 

 

Befolkningsfremskrivning 2023-40: Kommuner i Sydjylland
  2023 2040 Forskel i indbyggertal Ændringsprocent 
         
Billund 27.021 27.743 722 2,7
Esbjerg 115.758 115.052 -706 -0,6
Fanø 3.426 3.309 -117 -3,4
Fredericia 52.173 53.723 1.550 3,0
Haderslev 55.353 53.138 -2.215 -4,0
Kolding 94.528 97.582 3.054 3,2
Sønderborg 74.380 72.045 -2.335 -3,1
Tønder 36.878 34.829 -2.049 -5,6
Varde 49.995 49.382 -613 -1,2
Vejen 42.924 42.833 -91 -0,2
Vejle 120.949 137.059 16.110 13,3
Aabenraa 59.002 57.823 -1.179 -2,0

 

 

Befolkningsfremskrivning 2023-40: Regioner og landsdele
  2023 2040 Forskel i indbyggertal Ændringsprocent 
         
Region Hovedstaden 1.891.778 1.986.531 94.753 5,0
Landsdel Byen København 815.979 867.583 51.604 6,3
Landsdel Københavns omegn 562.572 586.031 23.459 4,2
Landsdel Nordsjælland 473.625 493.691 20.066 4,2
Landsdel Bornholm 39.602 39.226 -376 -0,9
Region Sjælland 849.857 869.551 19.694 2,3
Landsdel Østsjælland 257.557 273.989 16.432 6,4
Landsdel Vest- og Sydsjælland 592.300 595.563 3.263 0,6
Region Syddanmark 1.237.413 1.268.543 31.130 2,5
Landsdel Fyn 505.026 524.024 18.998 3,8
Landsdel Sydjylland 732.387 744.518 12.131 1,7
Region Midtjylland 1.358.878 1.474.549 115.671 8,5
Landsdel Østjylland 928.095 1.049.774 121.679 13,1
Landsdel Vestjylland 430.783 424.775 -6.008 -1,4
Region Nordjylland 594.634 607.295 12.661 2,1
Landsdel Nordjylland 594.634 607.295 12.661 2,1

 

Kilde: Danmarks Statistik og Dream (nyeste, årlige befolkningsfremskrivning – primo år)

Fakta: Befolkningsfremskrivning

Befolkningsfremskrivningen udarbejdes årligt i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Dream, som er Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase. Fremskrivningen er baseret på forudsætninger om tidligere års fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Grundlaget for fremskrivningen ændrer sig dermed fra år til år i takt med ændrede forudsætninger, ligesom beslutninger og hændelser i ind- og udland kan ændre resultatet både på nationalt, landsdels- og kommunalt niveau.

Kilde: Danmarks Statistik og Dream

 

Fakta: Mange faktorer påvirker befolkningsudviklingen

Analysen af befolkningsudviklingen kan underbygges af mange faktorer, som i forskellige grader påvirker, hvor, hvordan og hvorfor folk bosætter sig, som de gør. Boligpriser, boligtyper, boligbehov, boligbyrde, privatøkonomi, lånevilkår, flyttebalance og -mønstre, arbejdspladser, nye individuelle behov og ønsker samt moderne, ændrede strukturerer med blandt andet flere enlige er blandt vigtige faktorer. Det samme er gode muligheder for udvikling af helt ny byområder, herunder konvertering fra for eksempel erhverv til boliger. Det giver både potentielle beboer, ejendoms- og byudviklere og ikke mindst investorer flere muligheder, som i sidste ende kan være afgørende for befolkningsudviklingen.

Kilde: Nordicals

 

Vil du være opdateret på markedsudviklingen nationalt, lokalt eller regionalt? Eller over det dele?

I vores datadrevne, digitale indholdsunivers Nordicals Foresight kan du læse om faktorer, der påvirker det danske ejendomsmarked. Læs om den nationale udvikling her, mens du i CityForesight her kan følge det professionelle marked i over 20 danske byer og områder.

Til top