Tørster det fremtidige boligmarked efter lovgivning om flere ejerboliger?

Fra politisk side er der et ønske om flere ejerboliger – gerne gennem regulering. Den demografiske udvikling peger dog ikke entydigt mod et behov for flere ejerboliger.

Tørster det fremtidige boligmarked efter lovgivning om flere ejerboliger?

Af Nordicals

D. 17.03.23

Se grafer i bunden af artiklen.

I et udspil fra S, SF, R og V på Københavns Rådhus søger partierne hjælp fra Christiansborg til at begrænse mængden af private udlejningsboliger i København. Der skal flere ejerboliger til, og derfor er der behov for ny lovgivning, så det for eksempel fremover bliver muligt at regulere antallet af ejerboliger i nye lokalplaner. Et forslag som regeringen umiddelbart ikke er afvisende overfor. Regeringsgrundlaget nævner da netop også et ønske om flere ejerboliger, som et oplæg til det boligpolitiske udspil, der vil komme i løbet af regeringsperioden:

”Regeringen ønsker et blandet boligmarked, hvor flere kan eje deres egen bolig, og hvor der er et blandet udbud af ejerboliger, almene boliger, andelsboliger og privatudlejning.”

Administrerende direktør for Nordicals A/S, Erik Andresen, er enig i behovet for et blandet boligmarked, men mener ikke, at det frie (ejendoms)marked bør sættes ud af spil ved at lovgive om antallet af ejerboliger i et område.

”Vi skal lade det frie marked eksistere. Hvis udbuddet af private udlejningsboliger bliver for højt i forhold til efterspørgslen, så vil huslejepriserne falde,” siger Erik Andresen.

Seniorernes boligønsker fylder mere på fremtidens boligmarked
Et af argumenterne bag forslaget og kommentaren i regeringsgrundlaget er meningsmålinger, der har vist, at en overvægt af danskerne svarer, at de foretrækker en ejerbolig fremfor lejebolig eller andelsbolig. De samme meningsmålinger viser dog også, at der for eksempel er forskelle mellem aldersgrupper og mellem par og singler.

”Ejerboliger er selvsagt ikke den rette løsning for alle. I nogle befolkningsgrupper vejer fleksibiliteten, som en lejebolig tilbyder, højere, end ønsket om at eje selv,” fortæller Erik Andresen.

Den kommende årrække vil befolkningen vokse støt ifølge prognoserne. Det er dog ikke alle aldersgrupper, der vokser lige hastigt. Den mest markante tilvækst sker blandt de ældre over 70 år (jf. graf 2).

Rapporten ”Befolkningsudvikling og Seniorboliger fra 2022” udarbejdet af Cowi for Realdania undersøger blandt andet de ældres boligønsker og flyttevillighed. Heri svarer en større andel af respondenterne, der har markeret en mulighed for, at de flytter i løbet af de næste fem år, at de er mere interesserede i at flytte til en lejebolig end til en ejerbolig.

Halvdelen af respondenterne ser dertil muligheden for mindre vedligeholdelse af boligen som en af fordelene ved at flytte til en anden bolig. Altså en af de fordele, der er ved at bo i en lejebolig.

Enlige søger i højere grad fleksibilitet
Den seneste årrække har vi set en markant vækst i antallet af enlige. Sideløbende er antallet af boliger beboet af én person steget, og den vækst vil højest sandsynligt fortsætte (jf. graf 3). Det sker blandt andet, fordi antallet af personer over 80 år stiger, og sammen med de unge først i 20’erne er det procentvis den gruppe, der er flest enlige i.

I tidligere undersøgelser er der flere enlige end par, der ønsker at bo til leje. Et helt naturligt resultat, da lejeboligen både tilbyder fleksibilitet og er lettere betalbar på den korte bane.

Når boligudbuddet øges de kommende år for at møde den stigende efterspørgsel som følge af befolkningstilvæksten, er det vigtigt, at vi også tilpasser det fremtidige boligmarked til udviklingen i antallet af enlige.

De unge flytter ofte
I de føromtalte meningsmålinger svarer de helt unge fra 18-25 år også, at de i overvejende grad ønsker en ejerbolig, hvis valget stod frit for. Med andre ord en understregning af, at hvis man får stillet spørgsmålet om, hvorvidt man ønsker at eje en bolig uden videre tanke på økonomi, vedligehold og så videre, så svarer de fleste – uanset alder – at de gerne vil eje.

De unge fra 18-25 år er ofte studerende og har som et gennemsnit en lav indkomst. Den lave indkomst gør det svært at købe bolig, da en studerende på SU ved en gældsfaktor på fire ikke kommer i nærheden af priserne på en ejerbolig i de større byer. Et større udbud af ejerboliger vil dog næppe ændre ved det faktum, at en SU ikke kan vedligeholde gælden på en ejerlejlighed i København.

Selvom de helt unge også har et ønske om at eje deres egen bolig, så er det mest realistiske på den korte bane at leje. De unge får dermed også fleksibiliteten til at flytte – en fleksibilitet, der ikke er uvæsentlig, taget i betragtning, at det er den aldersgruppe, der står for hovedparten af flytningerne i Danmark.

Der bliver behov for flere boliger fremadrettet, og en god del af de boliger skal selvfølgelig være ejerboliger. Den demografiske udvikling viser dog, at der i høj grad også bliver behov for lejeboliger. Derfor er det en fejl at sætte det frie (ejendoms)marked ud af spil til fordel for flere reguleringer.

Seneste artikler

Disse byer får størst vækst i boligbehovet frem mod 2040

Aarhus og to andre kommuner i Region Midtjylland er med på listen over danske kommuner med størst, forventet vækst i boligbehovet. Nordicals-partnere kommenterer udviklingen i en region med generel solid fremgang.

Aalborg har brug for moderne kontorejendomme – Nordicals ser behov for nye projekter

Aalborg oplever fortsat stor interesse for de bedst beliggende og moderne kontorlejemål, men ifølge Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg, bliver der behov for flere nye kontorprojekter, hvis byen skal undgå, at attraktive kontorer bliver en mangelvare i de kommende år.

Rolig start på transaktionsåret, men udsigt til højere tempo

I årets første fire måneder har transaktionsniveauet været lavere end de foregående år. De udenlandske investorer har været afventende, og størrelsen på de indgåede handler har været mindre end tidligere. Til gengæld er der udsigt til, at tempoet stiger senere på året.

Fald i boligbyggeri gavner investorer

Højere rente, stigende byggeomkostninger og økonomisk usikkerhed udløser et flerårigt dyk i nybyggeriet af boliger. Det kan ifølge eksperter og branchefolk presse lejeniveauerne op – til gavn for udlejere samt de investorer og projektudviklere, som fortsat opfører nye boliger. På længere sigt har især hovedstaden et stort boligefterslæb.

Rækkehuse-efterspørgsel stiger fortsat rundt på Sjælland – slut med standardboliger

Rækkehuse henvender sig til en bred skare af befolkningen. Lige fra børnefamilien til senioren. Samtidig er der en klar forventning hos både Nordicals og investorer om, at fremtidens boligmarked er præget af specialboliger.

Graf 1: Beboede ejer- og lejeboliger

I løbet af de seneste 20 år har lejeboligen overtaget stafetten fra ejerboligen, som den mest gængse boligform. 

Kilde: Danmarks Statistik

Graf 2: Befolkningsudvikling og Livsstadier

Samtidig med at der bliver flere danskere, vil befolkningssammensætningen ændre sig den kommende årrække. Den mest markante udvikling er stigningen i antallet af ældre. Fra i år, hvor der er under 900.000 danskere over 70 år, vil antallet stige støt, og i år 2040 viser prognosen, at der vil være næsten 1,2 mio. danskere over 70 år. Derfor skal der altså ikke blot bygges flere boliger de kommende år. Der skal også bygges den rette type boliger.

Kilde: Danmarks Statistik

Graf 3: Husstandsstørrelser

I takt med at antallet af enlige vokser, vokser antallet af husstande med én beboer. Tendensen vil fortsætte de kommende år, hvorfor det fremtidige boligmarked også skal være gearet til at rumme den udvikling.

Kilde: Danmarks statistik

Til top