Tre befolkningsgrupper driver befolkningsvæksten i Aalborg

Overvejer eller planlægger du som boliginvestor eller -udvikler at investere i landets fjerdestørste by, bør du tage et nærmere kig på befolkningsfremskrivningen. ”Ekstremt vigtigt med rette beslutninger,” siger Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg.

Tre befolkningsgrupper driver befolkningsvæksten i Aalborg

Af Søren Duran Duus, chefredaktør for Nordicals Foresight

D. 08.02.23

Landets fjerdestørste by, Aalborg, er med omkring 45.000 studerende fra ind- og udland kendt for at være en studieby med relativt mange unge til følge, men en befolkningsfremskrivning viser, at andelen af personer på mellem 20 og 29 år, hvoraf mange er studerende, er på vej nedad, mens det samlede indbyggertal i Aalborg Kommune fortsat stiger.

Befolkningsvæksten er og bliver den kommende årrække drevet af personer i alderen 30-49 år, som er kendetegnede ved en klar overvægt af børneforældre, børn og unge under 20 år samt ikke mindst personer på over 70 år.

Det viser data, som Nordicals Foresight-redaktionen har bearbejdet på baggrund af befolkningsstatistikken og -fremskrivningen fra Danmarks Statistik. Nordicals Foresight er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals giver perspektiver på, hvad der driver og definerer dagens ejendomsmarked, men i høj grad også, hvad der driver morgendagens marked.

Analysen af befolkningsudviklingen i Aalborg – og løftet til et generelt, nationalt niveau – kan underbygges af mange faktorer, som i forskellige grader påvirker, hvor, hvordan og hvorfor folk bosætter sig, som de gør. Boligpriser, boligtyper, boligbehov, boligbyrde, privatøkonomi, lånevilkår, flyttebalance og -mønstre, arbejdspladser, nye individuelle behov og ønsker samt moderne, ændrede strukturerer med blandt andet flere enlige er blandt faktorerne.

Flyttebalance
Denne artikels fokus på befolkningsstatistikken og -fremskrivningen for Aalborg, hvor flyttebalancen viser en klart størst nettotilflytning af de 20-24-årige, der typisk kommer for at studere, mens nettofraflytningen omvendt er størst blandt de 30-34-årige efter endt studie, er vigtig viden for både investorer og udviklere, som overvejer eller planlægger boligprojekter eller at handle med boliger målrettet børnefamilier eller unge studerende, hvor sidstnævnte gruppe især går efter små og mindre værelser eller lejligheder i centralt beliggende etagebyggeri.

Børnefamilier går typisk efter større lejligheder, rækkehuse eller parcelhuse i udkanten eller oplandet til byen, mens den ældste befolkningsgruppe ofte søger noget helt tredje. Det kan være seniorboliger eller seniorboligfællesskaber, som bliver mere og mere udbredte.

”Ekstremt vigtigt med rette beslutninger”
”Udviklingen er interessant, fordi der med en stærk stigende andel af personer på over 70 år er brug for flere seniorboliger og nye typer af boliger målrettede vores ældste borgere. Vi ser generelt ind i en fremtid, hvor vi lever længere, og dermed ændrer behovet for seniorboliger og typen af seniorboliger sig også,” siger Mattias Manstrup, der er partner i Nordicals Aalborg.

Han hæfter sig ved, at befolkningsprognosen for Aalborg stadig er positiv og påpeger vigtigheden af den demografiske udvikling og kendskab til den forud for igangsætning af boligprojekter.

”Vi er i et marked, hvor det er ekstremt vigtigt at træffe de rette beslutninger i forhold til nye boligprojekter inden igangsættelse af byggeri. Det gælder både valg af beliggenhed og valg af boligtypologi, og her kan vi i Nordicals gøre en stor forskel med vores datadrevne tilgang til markedet og vores mangeårige erfaring,” siger Mattias Manstrup.

Flere og flere over 50 år
Siden 2015 og frem til 2023 er antallet af personer i alderen 30-49 år – altså typisk forældre til børn og hjemmeboende unge – vokset med cirka 1.500 personer til knap 53.500 personer, men befolkningsfremskrivningen viser, at antallet i Aalborg Kommune vil være vokset til omkring 59.500 personer i år 2035. Det svarer til en vækst på 11 procent fra 2015 til 2035.

I samme periode bliver der cirka 20 procent flere personer over 50 år, hvis prognosen holder stik. Et fint billede på, hvorfor seniorboligkoncepter vinder frem hos udviklere og investorer.

I 2022 lavede den rådgivende ingeniør- og arkitektkoncern Cowi en national undersøgelse for Realdania, hvori hver fjerde adspurgte borger mellem 50 og 75 år udtrykker interesse i at bo i et seniorbofællesskab. Det skaber potentialer for kommuner med interesse i at etablere seniorbofællesskaber, for når seniorer flytter fra deres bolig, giver det blandt andet plads til nye, eftertragtede børnefamilier.

”Undersøgelsen peger blandt andet på vigtigheden af, hvordan vi taler om seniorer, seniorvenlige boliger og seniorbofællesskaber. For mange i målgruppen ser ikke sig selv som seniorer, selvom de efterspørger en række af de kvaliteter, som eksempelvis seniorbofællesskabet kan tilbyde. Vi skal huske, at der er sket en markant stigning i seniorernes ressourcer, så de +50-årige er generelt bedre stillet nu end tidligere både fysisk og økonomisk, og det giver helt nye muligheder, når der skal planlægges seniorboliger,” siger Kristian Løbner, markedschef i Cowi, i en kommentar til rapporten om seniorboliger og seniorbofællesskaber.

Seniorboliger er typisk målrettet til personer på over 50 år.

Aalborg fortsætter vækst
Ved indgangen til 2023 havde Aalborg, landets tredjestørste kommune målt på antal indbyggere, 222.600 indbyggere. I 2035 vil tallet være vokset til omkring 238.500 – svarende til en samlet befolkningsvækst på 7,1 procent de næste 12 år.

 

Se to grafikker i bunden af artiklen

 

Læs meget mere om markedet i Aalborg. Hop ind Aalborg CityForesightsom er en del af indholdsuniverset Nordicals Foresight. Følg det professionelle ejendomsmarked i 24 danske byer og områder ved blot at vælge en by på danmarkskortet her.

 

Fakta: Nordicals Foresight
Nordicals Foresight er et nyt, datadrevet, digitalt indholdsunivers, hvor Nordicals med udgangspunkt i erhvervsmæglerkædens 24 forretninger giver kunder og ejendomsbranchen som helhed viden om og perspektiver på, hvordan, hvorhen og hvorfor ejendomsmarkedet bevæger sig – fra det nationale niveau og ned på det lokale på tværs af hele landet. Det gør Foresight-redaktionen med et flow af væsentlige, inspirerende – men også overraskende – nyheder, indsigter, analyser og kommentarer målrettet primært investorer, udviklere og rådgivere.

Seneste artikler

Nordicals-partnere: Ejendomsinvesteringsmarkedet på vej mod comeback

De seneste måneders stigende aktivitet får partnere i både Nordicals Sjælland og Nordicals Nordsjælland til for alvor at tro på, at ejendomsinvesteringsmarkedet i et generelt stærkt sjællandsk marked uden for hovedstadsområdet endelig er ved at rejse sig igen.

Fynsk boliginvesteringsmarked står robust trods ændrede markedsvilkår

En stabil befolkningsvækst – drevet af de største byer – er med til at give et solidt fundament for det fynske marked for boligudlejningsejendomme. Derfor er optimismen stor hos lokale Nordicals-partnere, selvom en lavere belåningsgrad i udlejningsboliger presser priserne.

Stærkt boliginvesteringsmarked – Trekantområdet er meget mere end Danmarks logistikhub

Helt naturligt forbinder mange Trekantområdet med et område fyldt med lager- og logistikejendomme, men det centralt beliggende vækstområde oplever markant vækst over hele linjen, fremhæver Jon Stefansen, partner i Nordicals Trekantområdet. Læs Nordicals Foresight-artikel.

Disse byer får størst vækst i boligbehovet frem mod 2040

Aarhus og to andre kommuner i Region Midtjylland er med på listen over danske kommuner med størst, forventet vækst i boligbehovet. Nordicals-partnere kommenterer udviklingen i en region med generel solid fremgang.

Aalborg har brug for moderne kontorejendomme – Nordicals ser behov for nye projekter

Aalborg oplever fortsat stor interesse for de bedst beliggende og moderne kontorlejemål, men ifølge Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg, bliver der behov for flere nye kontorprojekter, hvis byen skal undgå, at attraktive kontorer bliver en mangelvare i de kommende år.

Befolkningsudvikling i Aalborg 

Som grafen viser, bliver befolkningsvæksten i Aalborg Kommune i de kommende år drevet af personer i alderen 30-49 år, som er kendetegnede ved en klar overvægt af børneforældre, børn og unge under 20 år samt ikke mindst personer på over 70 år.

Kilde: Danmarks Statistik (befolkningstallet er per 1. januar 2023, mens den årlige befolkningsfremskrivning er fra 2022)

Flyttebalance i Aalborg Kommune

Kilde: Danmarks Statistik (data per 1. januar 2023)

Til top