Salg af investeringsejendomme

Markedet for ejendomsinvestering er i fortsat stor udvikling, og vi oplever lige nu de højeste markedspriser længe.

Det kan derfor være et attraktivt tidspunkt at sælge sine investeringsejendomme, da man i det nuværende marked vil kunne sælge med en potentiel stor fortjeneste samtidig med, at køberne står i kø for at finde nye ejendomsinvesteringer, hvorfor det er relativt hurtigt at finde den rette køber.

I Nordicals har vi styr på alle aspekter af professionel og værdiskabende salg af investerings- og erhvervsejendomme.

Vi har forretninger over hele Danmark og en Capital Markets-afdeling i København, og vi skaber resultater i et marked med stærk økonomisk vækst.

Hos Nordicals går vi op i professionel og fuldstændig analyse, vurdering og rådgivning, fordi hver eneste investering og ejendom skal skabe værdi og fremgang.

Hvis du som ejer af en eller flere investeringsejendomme ønsker at sælge, er der en række regler, du skal overholde.

Hos Nordicals giver vi en grundig rådgivning gennem hele salgsprocessen.

Derudover samarbejder vi med nogle af landets bedste revisorer og advokater, så du kan vide dig sikker på, at din ryg som sælger er helt fri, både hvad angår regler omkring selve salget og når det kommer til beskatning ved salg af investeringsejendomme.

Hvad hvis din investeringsejendom er en udlejningsejendom?

Hvis du er ejer af en eller flere udlejningsejendomme, som du ønsker at sælge, så gælder der her nogle særlige regler og omstændigheder, som er meget vigtige at være opmærksom på.

Noget af det vigtigste er tilbudspligten, hvor du som sælger af en udlejningsejendom med mindst 6 lejemål er forpligtet til at tilbyde de nuværende lejere at danne andel og købe ejendommen.

I forbindelse med tilbudspligten, er der nogle frister, som er vigtige at overholde.

Udover tilbudspligten, så er det også vigtigt at være opmærksom på, hvordan du skal forholde dig til de nuværende lejere, da disse har nogle helt grundlæggende rettigheder der gør, at de kun under meget få omstændigheder ikke vil blive boende og overgå til køber.

Beskatning ved salg af investeringsejendom

Ved salg af en eller flere investeringsejendomme, er reglerne for beskatning som udgangspunkt de samme, som ved salg af enhver anden erhvervsejendom, hvor du vil blive beskattet af en eventuel fortjeneste.

Hvis du har en ejendomsportefølje med en værdi af mere end 100 millioner kroner, skal du være opmærksom på lagerbeskatningen, der står til at træde i kraft i 2023.

Den kommende lagerbeskatning er afgørende for, hvornår du bliver beskattet af værdistigninger på dine ejendomme.

Som det er nu, bliver du beskattet af en eventuel fortjeneste ved et realiseret salg.

Men med lagerbeskatningen bliver værdistigningen beskattet årligt, hvilket kan have stor betydning for, hvor meget kapital det er nødvendigt, at ens virksomhed ligger inde med, da skatten skal betales, før kapitalen endnu er frigivet ved et salg.

Kontakt Nordicals for at høre mere

Hvis du finder tanken om et salg af din investeringsejendom interessant, så kontakt din lokale Nordicals-forretning for en uforpligtende samtale om dine muligheder.

Find din lokale Nordicalsforretning

Danmarks stærkeste markedskendskab – over hele landet

Tænk endnu større – også lokalt. Vi ved, hvornår du skal investere i erhvervsejendom – og hvor det næste vækstområde opstår i nærheden af dig. Nordicals finder og skaber værdi på alle niveauer og over hele Danmark med både internationalt og lokalt markedskendskab og udsyn.

Lokal ejendomsinvestering er i lige så høj grad en del af verden, markedsudviklingen og risiciene. Det ved vi hos Nordicals.

Til top