Haslevvej 227

Sagsnr. 17520178

4100 Ringsted

Ejendomstype

Grund

5.086 m²

Kontantpris

Årlig driftsudgift

900.000 kr.

6.185 kr.

Projektgrund til bolig

Grundareal beliggende i Sneslev, et mindre men veldrevet bysamfund, mellem Haslev og Ringsted kun 8 km. til Ringsted centrum. Grunden er p.t. beliggende i landzone, men kommunen er åben for at konvertere til byzone. Kommuneplanens rammebestemmelse giver ligeledes tilladelse til boligbebyggelse. Et boligprojekt vil dog kræve en lokalplan for området.

Arealet er på i alt 5.086 m², og med en bebyggelsesprocent på 40 som kommuneplanen foreskriver, vil der kunne bygges op til 2.034 m².

Der er de seneste år kommet flere nyopførte huse til området. Det er et populært sted at bosætte sig, da det er nemt at komme til Ringsted, eller motorvejsnettet mod København/Jylland. Køretiden fra Sneslev til København er 50 minutter. Herudover er det fra Ringsted Station muligt at komme til Hovedbanegården på ca. 30 min.

Moms:
Køber er gjort nøje opmærksom på, at ejendommen sælges som ubebygget areal og at købesummen bliver tillagt moms.

Byggemodning:
Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med byggemodning og tilslutningsafgifter af grunden, herunder til el-, vand- og varmeforsyning m.v.

Jordbundsforhold:
Køber overtager grunden som den er og forefindes. Sælger giver ingen garanti for jordbundsforholdene i relation til købers fremtidige anvendelse af grunden.

Køber kan herudover opfordres til, i henhold til et konkret projekt og for egen regning, at lade jordbunden undersøge i et med sælger aftalt omfang. Gravehuller reetableres af tilbudsgiver.

Læs mere

Jesper Jensen

jje@nordicals.dk

+4540551880

Præstøvej 111, 4700 Næstved

+4559501212

4700@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top