Herlufsvænge 1 m.fl.

Sagsnr. 12521034

4700 Næstved

Ejendomstype

Etageareal

Grund

Energiklasse

7.118 m²

14.870 m²

F

Kontantpris

Købspris pr. m²

Årlig driftsudgift

Årlig driftsudgift pr. m²

91.700.000 kr.

12.883 kr.

0 kr.

0 kr.

7 boligblokke i OFFENTLIGT UDBUD

For Region Sjælland udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jf. bilag 2

Ejendommen indeholder i alt 7 boligudlejningsejendomme, en garagebygning samt et opmuret redskabsskur. Boligmassen udstykkes fra Næstved Sygehus på selvstændig matrikel.

Bygningerne er opført i 1959-1965, og er opført til at huse sygehusets personale i form af læger, sygeplejersker og ikke mindst sygehusets mange studerende m.fl. Lejlighederne har indtil for 2 år siden været fuldt udlejet, men står nu helt tomme og klar til at en kommende developer/investor kan sætte sit eget præg på ejendommene.

Beliggenheden for lejligheder er helt enestående, med kun 500 meter til byens gågader, pulserende handels-/ caféliv og dermed Næstveds absolutte centrum, samt 1 km. til stationen, fås beliggenheden ikke bedre i byen. Trods den centrale beliggenhed, er boligerne beliggende i rolige omgivelser i ly for trafikstøj og støj fra byen. Boligerne ligger ud til nogle af de mest populære grønne arealer i byen - Herlufsholmskoven. Her opleves bl.a. Herlufsholm Kostskole, Herlufsholm Park, og en lille del af Susåen.

6 af de 7 ejendomme indeholder 84 lejligheder som er opdelt i varierende størrelser lige fra enkelte værelser til 4-værelses lejligheder. Lejlighedernes aptering er af ældre dato, og det vil forventeligt være rentabelt at gennemgribende modernisere lejlighederne ved overtagelse, da alle er ledige. Der er terrasse tilknyttet stort set alle lejlighederne.

Den sidste ejendom er indrettet til kontorlokaler, men kan nemt konverteres til boligenheder i lighed med de øvrige bygninger.

Der vil forventeligt være mulighed for at udnytte de store loftsrum i form af etablering af nye lejligheder. Kommunen har skriftligt tilkendegivet, at de vil være positive over for et sådant projekt.

Bygningerne har siden opførslen været beliggende på samme matrikel som Næstved Sygehus, hvilket alt andet lige betyder, at ejendommen vil blive betegnet som en 80/20 ejendom. Dette vil give en række lovgivningsmæssige fordele, ikke mindst i forbindelse med lejefastsættelsen. En kommende køber/budgiver rådes til at undersøge dette forhold nærmere, da hverken ejendomsmægler elle sælger indestår for dette forhold.

Under alle bygningerne er der god brugbar kælder, til bl.a. opbevaringsrum for lejlighederne. Herudover er der 2 kælderrum der kan benyttes til fælleslokale eller andet til beboerne. I bygning 24, er ejendommenes fjernvarme installeret, systemet blev lavet i 2011. Den eneste bygning der har anden varmecentral er nr. 27, det skal forventes at varmen til denne enhed skal laves om da den bliver forsynet fra sygehuset.

Ejendommen er til salg med vejledende udbudspris på kr. 91.700.000

Tilbud skal afgives på særlig købstilbudsblanket fra Nordicals Sjælland P/S.
Budfrist: 23.06.2021 kl.12.00

Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver.

Fremvisning efter aftale med Nordicals Sjælland P/S, hvor der ligeledes kan rekvireres særskilt udbudsmateriale.

Læs mere

Jesper Jensen

jje@nordicals.dk

+4540551880

Præstøvej 111, 4700 Næstved

+4559501212

4700@nordicals.dk

Besøg vores mæglerside

Vil du kontaktes?

Lignende ejendomme

Til top