Øget grønt fokus kan give unikke investeringsmuligheder ved tysk grænse

   

Øget grønt fokus kan give unikke investeringsmuligheder ved tysk grænse

Markedsudvikling | 10.06.2024

Fra både dansk og tysk side strammes kravene konstant til den grønne omstilling. Blandt andet arbejder den tyske forbundsregering på at effektivisere jernbanenettet, hvilket kan åbne op for helt nye investerings- og vækstmuligheder for virksomheder og ejendomsinvestorer i Padborg Transportcenter, som i kraft af sin placering ved den dansk-tyske grænse i stor stil bruges til at distribuere og omlæsse gods. ”Padborg Transportcenter har et godt vækstpotentiale,” siger partner i Nordicals Sønderjylland.

Padborg har historisk grundet sin gunstige placering ved den dansk-tyske grænse og motorvej E45 været et vigtigt knudepunkt for transport og fragt af varer ind og ud af Danmark. 

Og selvom Padborg Transportcenter, som de senere år er vokset både organisk og bredt med en række danske og internationale virksomheder, er det fremtidige vækstpotentiale slet ikke nået. Og dermed heller ikke for ejendomsinvestorer med fokus på transport- og speditionsvirksomheder samt lagerejendomme.

Sådan lyder det enstemmigt hos både Nordicals Sønderjylland og Padborg Transportcenter, der er et af Nordeuropas største transportcentre med over 200 virksomheder og 3.700 medarbejdere.

”Padborg Transportcenter har et godt vækstpotentiale,” siger René Damkjær, partner og erhvervsmægler hos Nordicals Sønderjylland.

Han peger på, at stadig stigende leveringskrav hos forbrugerne og virksomheders frygt for brud på forsyningskæder giver en stor logistisk fordel for virksomheder med et brohoved i grænseregionen.

”Læg dertil, at både ejendomssektoren og den samlede sektor for transport, lager og logisk spiller en stadig voksende og central rolle i forbindelse med den grønne omstilling, som der i fremtiden kun bliver mere og mere fokus på – både i Danmark og uden for landets grænser,” siger René Damkjær.

Erhvervsmægleren peger på, at den grønne omstilling i den grad kan komme til at løfte Padborg Transportcenter og området, fordi der er udsigt til, at mere og mere gods skal omlæsse i grænselandet og distribueres videre, både fra konventionelle lastbiler til lastbiler med grønnere drivmiddel samt omlæsning fra togtransport til videre fragt på veje i Danmark og længere op i Norden. Og retur ned i Europa.

Dét går virksomheder og ejendomsinvestorer efter
Zoomer vi ind på lager- og logistikejendomme, har virksomheder og investorer i fortsat stigende grad fokus på automatiserede lagre med en højde på minimum 12,5 meter for at kunne udnytte robotter bedst muligt uden at skulle bevæge sig for meget langs gulvet. Lokalplanmæssigt er der i Padborg Transportcenter delvist mulighed for at bygge i op til 33 meters højde for at muliggøre automatiserede lagerfunktioner.

”Også ESG-krav og dokumentation hertil for at opfylde konstant strammere og strammere krav og ønsker til ESG vinder frem hos primært større virksomheder, som både skal se på virksomheden isoleret og forholde sig til den ejendom, de enten ejer eller lejer sig ind i. Flugter ejendommen med virksomhedens bæredygtighedsprofil? Det er selvsagt vigtigt, at den gør,” pointerer René Damkjær.

Netop fordi flere virksomheder er blevet bevidste om at få mere miljøvenlige løsninger tænkt ind i lejemål og bygninger, så det samlet tæller positivt i ESG-sammenhænge, vil særligt større aktører i fremtidens marked efterspørge energieffektive og miljørigtige bygninger.

Gode investerings- og vækstmuligheder i Padborg
Ligesom Nordicals Sønderjylland ser man hos Padborg Transportcenter gode investerings- og vækstmuligheder for virksomheder og investorer i transportcentret, som med tre nye etaper på samlet 218 hektar i Padborg Vest på den vestlige side af motorvejen på en strækning til lager- og logistikprojekter kommer op på cirka 700 hektar efter endt udvidelse.

Som led i den grønne omstilling har den tyske forbundsregering planer om at investere i og opgradere det tyske jernbanenet, og fordi Padborg Transportcenter ligger strategisk godt placeret lige på grænsen, kan de tyske investeringer meget vel blive en kæmpe gevinst for Padborg Transportcenter på sigt.

”Hvis de tyske investeringer i jernbanenettet gennemføres, betyder det, at meget mere gods skal omlæsses til lastbiler, hvorfor der blandt andet skal bygges kombiterminaler, hvor lastbiler løftes op og ned fra togvogne. Desuden bliver der brug for endnu flere stationer med el-ladere til lastbiler,” forklarer Jesper Schimann Hansen, direktør for Padborg Transportcenter.

Han ser også frem til, at den eksisterende kombiterminal i transportcentret kan komme endnu mere i spil.

Nye vejafgifter for lastbiler på vej
Derudover kommer der fra 1. januar 2025 en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler kørende i Danmark. Afgiften bliver differentieret efter lastbilernes CO2-udledning. Fra 1. januar 2028 udvides vejafgiften til at gælde for hele det offentlige vejnet i Danmark.

”Udviklingen flugter med, at vi i fremtiden vil være et grønt transportcenter, hvorfor vi står over for nye og store investeringer,” forklarer direktøren for Padborg Transportcenter.

Læs også ”Aabenraa og Haderslev satser massivt på flere lager- og logistikejendomme”

 

Vil du være opdateret på markedsudviklingen nationalt, lokalt eller regionalt? Eller over det dele?

I vores datadrevne, digitale indholdsunivers Nordicals Foresight kan du læse om faktorer, der påvirker det danske ejendomsmarked. Læs om den nationale udvikling her, mens du i CityForesight her kan følge det professionelle marked i over 25 danske byer og områder.

Til top