Aabenraa og Haderslev satser massivt på flere lager- og logistikejendomme

Aabenraa og Haderslev satser massivt på flere lager- og logistikejendomme

Markedsudvikling | 27.09.2023

Med forventning om yderligere vækst inden for lager- og logistiksegmentet går to sønderjyske kommuner målrettet efter at drage mere fordel af placeringen i grænselandet, hvor motorvej E45 i tilfælde af en ny midtjysk motorvej vil blive endnu vigtigere. Både Aabenraa og Haderslev kommuner arbejder netop nu på grundsalg og flere udstykninger til erhvervsprojekter.

Trods en generel opbremsning i transaktionsmarkedet, herunder inden for lager- og logistikejendomme i hele landet, er der intet, der indikerer, at den stigende e-handel ikke fortsætter mange år frem.

Forventningen kombineret med gode strategiske placeringer i grænseområdet gennemskåret af motorvej E45 – og i fremtiden med god sandsynlighed for en sammenfletning mellem Haderslev og Haderslev Nord til en ny motorvej op gennem Jylland – har fået både Aabenraa og Haderslev kommuner til at øjne vækstpotentiale inden for erhvervslivet med særligt fokus på lager- og logistikejendomme.

Det fortæller René Damkjær, der er partner i Nordicals Sønderjylland.

Som erhvervsmægler har han i sagens natur en indgående viden om markedet for erhvervs- og investeringsejendomme samt i særdeleshed de faktorer, som på forskellig vis påvirker og driver den lokale udvikling.

Stort potentiale
Ligesom Aabenraa og Haderslev kommuner forventer Nordicals Sønderjylland et opadgående marked for lager og logistik, hvorfor der bliver stigende behov for og efterspørgsel på flere lager- og logistikejendomme – især fleksible og tidssvarende bygninger med en grønnere profil. Det kan for eksempel være teknologiske højlagre med en loftshøjde på 30 meter.

”Mange virksomheder og ejendomsinvestorer vil gerne investere i lager- og logistiksegmentet, fordi kundernes forventning om levering fra dag til dag sammenholdt med virksomhedernes frygt for brud på forsyningskæder gør, at investeringer i både eksisterende lager- og logistikejendomme samt projektejendomme også i fremover vil sikre attraktive investeringsmuligheder i vores område,” forklarer René Damkjær.

Virksomhedernes frygt for svigt i forsyningskæderne har medført hjemtagelse af lager og produktion for særligt industri- og handelsvirksomheder og/eller øget lager- og produktionskapacitet i nærområdet. Det har selvsagt ført til øget pladsbehov, som dermed har skubbet videre til både markedet for bruger- og investeringsejendomme, hvilket gør det ekstra interessant for især store danske og internationale investorer samt velkendte brands at etablere sig i Sønderjylland.

Læs også ”Rift om nybyggede lager- og logistikejendomme”

Ny midtjysk motorvej i spil
Desuden vil Aabenraa og Haderslev kommuner få en endnu stærkere strategisk placering, hvis Hærvejsmotorvejen bliver en realitet.

”En Hærvejsmotorvej vil uden tvivl understøtte især erhvervslivet og medføre andre afledte, positive effekter med mulighed for yderligere investeringer og vækst for øje,” siger René Damkjær.

Hærvejsmotorvejen er det folkelige navn for en mulig fremtidig nord-sydgående motorvej gennem Jylland – det officielle arbejdsnavn er Ny Midtjysk Motorvej. Den tænkes anlagt i en motorvejskorridor fra E45 nord for Hobro over Viborg og Give til E45 omkring Haderslev-Christiansfeld. Motorvejen skal blandt andet aflaste dele af E45 langs Østjyske Motorvej og Sønderjysk Motorvej samt Primærrute 13.

Padborg Transportcenter udvider igen
Historisk har Padborg grundet sin placering ved den dansk-tyske grænse og motorvej E45 været et vigtigt knudepunkt for transport og fragt af varer ind og ud af Danmark. Nu ønsker Aabenraa at styrke sin position på området, og derfor har kommunen netop nu et offentligt udbud af 17 hektar erhvervsgrund i Padborg Transportcenter. Det nye udbud, som er etape 2 i udvidelsen af centret, følger efter etape 1 med en udvidelse på 103 hektar, som alle er blevet solgt til danske investorer og virksomheder. De to nye etaper på samlet 120 hektar på den vestlige side af motorvejen på en 5 kilometer lang strækning mellem afkørslerne til Bov og Frøslev er til lager- og logistikprojekter. Dermed kommer Padborg Transportcenter op på cirka 600 hektar efter udvidelsen.

”De nye udstykninger giver mulighed for at bygge større og mere tidssvarende i forhold til højde. Nye byggehøjder på op til 20 meter eller punktbyggerier på muligvis op til 30 meter vil være attraktive til at bygge punktvise robotautomatiserede højlagre,” siger René Damkjær og fremhæver, at sportstøjskoncernen Hummel i fjor tog sit nye lager i brug i Padborg.

Investeringen i det nye centrallager på 21.000 kvadratmeter med 12 etager i det meget automatiserede lagersystem er det Christian Stadil-ejede selskabs største investering nogensinde, har Hummel oplyst om den trecifrede millioninvestering i det nye lager, som har erstattet de syv lagre, Hummel tidligere har brugt i Flensborg-området.

Også danske Lastas, der er en virksomhed i transportbranchen, og som forhandler lastbiler og trailere i Danmark og Skandinavien, har bygget et lager til udlejning i Padborg Transportcenter. Det drejer sig om 16.000 kvadratmeter lagerhotel og administration.

Padborg Transportcenter er et af Nordeuropas største transportcentre med over 200 virksomheder og 3.700 medarbejdere. Området består af ejendomme til transport- og speditionsvirksomheder samt dertilhørende servicevirksomheder, ligesom det voksende marked for lagerejendomme kommer til at udgøre en større andel af Padborg Transportcenter.

Haderslev Nord
55 kilometer nordpå langs Sønderjyske Motorvej ligger Haderslev Nord, som er et område, hvor Haderslev Kommune er i gang med at lokalplanlægge et nyt område på 30 hektar – fordelt på 17 og 13 hektar på henholdsvis 1. og 2. etape – umiddelbart nord for Bestsellers Logistikcenter Nord.

Bestsellers ejendom på indtil videre 62.000 kvadratmeter ligger til sammenligning på en 61 hektar stor grund, og den er indtil videre den eneste opførte i Haderslev Nord. Forventningen er dog, lokalplanarbejdet er på plads inden sommeren 2024, hvorefter den videre udvikling af Haderslev Nord kan tage fart.

”En del af området i Haderslev Nord skal udlægges til hurtige el-ladestandere og fastfood, men ellers er det hensigten, at området skal udbygges med lager- og logistikvirksomheder samt domicilvirksomheder. Det ekstra interessant ved området er, at Hærvejsmotorvejen efter planen skal flettes sammen med E45 i det område,” siger René Damkjær.

Mange kapitalstærke investorer og virksomheder ønsker generelt at investere i lager- og logistikejendomme.

”Det bliver meget spændende at følge udviklingen inden for hele området, som tæller transport- og spedition samt lager og logistik, for her vil der også fremover opstå attraktive investeringsmuligheder,” fastslår partneren i Nordicals Sønderjylland.

 

Vil du være opdateret på markedsudviklingen nationalt, lokalt eller regionalt? Eller over det dele?

I vores datadrevne, digitale indholdsunivers Nordicals Foresight kan du læse om faktorer, der påvirker det danske ejendomsmarked. Læs om den nationale udvikling her, mens du i CityForesight her kan følge det professionelle marked i over 20 danske byer og områder.

Til top